Fietstocht naar de formatie in Den Haag voor klimaatbeleid

Op 10 juni zijn ruim 70 fietsers van verschillende bedrijven in Nederland naar de formatie in Den Haag gefietst om te pleiten voor een eerlijk klimaatbeleid in het regeerakkoord. Volgens Milieudefensie was het geen protestactie, maar een oproep aan Den Haag dat er een eerlijk klimaatbeleid moet komen, met oog voor de belangen van werknemers. Volgens de organisatoren van de actie kan de klimaatverandering alleen gestopt worden als klimaat op nummer 1 wordt gezet in het regeerakkoord.
De concrete klimaatoplossingen die worden genoemd zijn:
  1. Nederland stoot in 2030 65% minder CO2 uit;
  2. Nederland voert een eerlijke CO2-heffing in, zodat de vervuiler betaalt;
  3. Nederland maakt duurzame oplossingen bereikbaar voor iedereen.
Terug