Formatiegesprek: Inburgering en Migratie

In een speciale serie rondom de kabinetsformatie van NOS Met het oog op Morgen besprak rechtsfilosoof Tamar de Waal het onderwerp inburgering en migratie. Volgens haar zal inburgering en migratie geen belangrijk onderwerp zijn tijdens de formatie omdat er net nieuwe inburgeringswetgeving is aangenomen. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Hiermee wordt een nieuw inburgeringsbeleid ingevoerd. Het taalniveau voor vluchtelingen die in aanmerking willen komen voor het Nederlanderschap zou volgens de Waal wel een rol kunnen spelen bij de formatie. De verscherpte taaleis kan namelijk betekenen dat laaggeletterde of moeilijk lerende vluchtelingen lastiger Nederlander kunnen worden.

Terug