Brieven aan de informateur
De Formatiewijzer verzamelt hier alle brieven aan de informateur. Wat mag er niet ontbreken in het regeerakkoord? De (in)formateur ontvangt brieven waarin organisaties pleiten dat hun ideeën worden opgenomen in het regeerakkoord. Heeft uw organisatie ook een brief aan de formateur geschreven? Geef uw brief door via het formulier ‘Tip de redactie’, beneden aan de pagina.

Building Change heeft een brief aan de informateur

Building Change heeft een brief aan de informateur

Building Change heeft samen met andere organisaties een brief gestuurd naar informateur Hamer. In deze brief doen de organisaties aanbevelingen voor het nieuwe regeerakkoord. Allereerst is het belangrijk dat het nieuwe kabinet beleidscoherentie als uitgangspunt neemt bij beleid. Verder kan Nederland de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) gebruiken om over zijn grenzen heen te kijken. Ook willen ze coherentie in het regeerakkoord op het gebied van een aantal thema’s. Thema’s zoals Nederlandse wetgeving voor duurzaam en verantwoord ondernemen, exportkredietverzekeringen voor de fossiele industrie, belastingtransparantie, ontbossing en klimaatfinanciering. Ze willen dat er naar deze prioriteiten gekeken wordt met aandacht voor bestaande sociale ongelijkheden inclusief gendergelijkheid.

 • Onderwerp: Brief Building Change aan informateur Hamer
 • Brief: Volledige brief

Building Change heeft een brief aan de informateur

Building Change heeft samen met andere organisaties een brief gestuurd naar informateur Hamer. In deze brief doen de organisaties aanbevelingen voor het nieuwe regeerakkoord. Allereerst is het belangrijk dat het nieuwe kabinet beleidscoherentie als uitgangspunt neemt bij beleid. Verder kan Nederland de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) gebruiken om over zijn grenzen heen te kijken. Ook willen ze coherentie in het regeerakkoord op het gebied van een aantal thema’s. Thema’s zoals Nederlandse wetgeving voor duurzaam en verantwoord ondernemen, exportkredietverzekeringen voor de fossiele industrie, belastingtransparantie, ontbossing en klimaatfinanciering. Ze willen dat er naar deze prioriteiten gekeken wordt met aandacht voor bestaande sociale ongelijkheden inclusief gendergelijkheid.

 • Onderwerp: Brief Building Change aan informateur Hamer
 • Brief: Volledige brief

*

Sluiten

ANWB, verzekeraars en de mobiliteitsbranche hebben een brief naar de informateur gestuurd

ANWB, verzekeraars en de mobiliteitsbranche hebben een brief naar de informateur gestuurd

De mobiliteitsbranche, ANWB en verzekeraars hebben een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief pleiten ze ervoor dat de consument de regie moet krijgen over de eigen voertuigdata. Digitalisering biedt volgens hen grote kansen, maar ook uitdagingen. Data delen zorgt voor extra digitale versnelling, voor extra innovatiekracht en werkgelegenheid. De organisaties pleiten in de brief voor het wettelijk verankeren van een Secure On-Board Telematics Platform (S-OTP): een neutraal en veilig platform voor het ongecensureerd delen van voertuigdata. S-OTP maakt eerlijke concurrentie en onafhankelijk ondernemerschap in de automotive sector mogelijk.

 • Onderwerp: Nieuw kabinetsbeleid: digitalisering en de mobiliteitsbranche
 • Brief: Volledige brief 

ANWB, verzekeraars en de mobiliteitsbranche hebben een brief naar de informateur gestuurd

De mobiliteitsbranche, ANWB en verzekeraars hebben een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief pleiten ze ervoor dat de consument de regie moet krijgen over de eigen voertuigdata. Digitalisering biedt volgens hen grote kansen, maar ook uitdagingen. Data delen zorgt voor extra digitale versnelling, voor extra innovatiekracht en werkgelegenheid. De organisaties pleiten in de brief voor het wettelijk verankeren van een Secure On-Board Telematics Platform (S-OTP): een neutraal en veilig platform voor het ongecensureerd delen van voertuigdata. S-OTP maakt eerlijke concurrentie en onafhankelijk ondernemerschap in de automotive sector mogelijk.

 • Onderwerp: Nieuw kabinetsbeleid: digitalisering en de mobiliteitsbranche
 • Brief: Volledige brief 

*

Sluiten

P3NL heeft een brief naar de informateur gestuurd

P3NL heeft een brief naar de informateur gestuurd

P3NL heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In de brief vragen de aangesloten wetenschappelijke en beroepsverenigingen om aandacht te vragen voor een aantal zaken over de jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg die maatschappelijk urgent zijn. Er zijn drie punten waar P3NL zich in de brief op focust en aandacht voor vraagt. Zo willen ze de focus op het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste professional. Als tweede willen ze dat er een fonds wordt ingesteld voor het bekostigen van de extra inzet van gedragswetenschappers tijdens het herstel na corona, om zo de mentale veerkracht te versterken. Als derde en laatste punt willen ze dat juist nu de knelpunten in de jeugdzorg en jeugd-ggz opgelost moeten worden.

 • Onderwerp: P3NL stuurt brief aan informateur met drie hoofdpunten
 • Brief: Volledige brief P3NL

P3NL heeft een brief naar de informateur gestuurd

P3NL heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In de brief vragen de aangesloten wetenschappelijke en beroepsverenigingen om aandacht te vragen voor een aantal zaken over de jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg die maatschappelijk urgent zijn. Er zijn drie punten waar P3NL zich in de brief op focust en aandacht voor vraagt. Zo willen ze de focus op het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste professional. Als tweede willen ze dat er een fonds wordt ingesteld voor het bekostigen van de extra inzet van gedragswetenschappers tijdens het herstel na corona, om zo de mentale veerkracht te versterken. Als derde en laatste punt willen ze dat juist nu de knelpunten in de jeugdzorg en jeugd-ggz opgelost moeten worden.

 • Onderwerp: P3NL stuurt brief aan informateur met drie hoofdpunten
 • Brief: Volledige brief P3NL

*

Sluiten

Aantal maatschappelijke organisaties sturen brief naar informateur

Aantal maatschappelijke organisaties sturen brief naar informateur

Een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder Artsen voor Vrede en Greenpeace Nederland heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief pleiten de organisaties ervoor dat het nieuwe kabinet zich in gaat zetten voor een wereld zonder kernwapens. De auteurs stellen dat het kabinet hier onder andere op nationaal niveau een aantal stappen voor moet ondernemen. Als eerste vragen de organisaties om de verouderde Amerikaanse kernbommen op Volkel niet te vervangen. Ook vragen ze om de 1e Meeting of States Parties van het VN-kernwapenverbod TPNW bij te wonen om daar het debat te starten over de overstap naar een duurzaam niet-nucleair veiligheidsalternatief. Als laatste roepen de partijen het kabinet op dat Nederland bij alle 9 kernwapenstaten aandringt op maatregelen die vertrouwen opwekken om  veilig mogelijk te kunnen werken aan een kernwapenvrije wereld.

 • Onderwerp: Regeerakkoord & actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld
 • Brief: Volledige brief

Aantal maatschappelijke organisaties sturen brief naar informateur

Een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder Artsen voor Vrede en Greenpeace Nederland heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief pleiten de organisaties ervoor dat het nieuwe kabinet zich in gaat zetten voor een wereld zonder kernwapens. De auteurs stellen dat het kabinet hier onder andere op nationaal niveau een aantal stappen voor moet ondernemen. Als eerste vragen de organisaties om de verouderde Amerikaanse kernbommen op Volkel niet te vervangen. Ook vragen ze om de 1e Meeting of States Parties van het VN-kernwapenverbod TPNW bij te wonen om daar het debat te starten over de overstap naar een duurzaam niet-nucleair veiligheidsalternatief. Als laatste roepen de partijen het kabinet op dat Nederland bij alle 9 kernwapenstaten aandringt op maatregelen die vertrouwen opwekken om  veilig mogelijk te kunnen werken aan een kernwapenvrije wereld.

 • Onderwerp: Regeerakkoord & actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld
 • Brief: Volledige brief

*

Sluiten

Associatie Wijkteams stuurt brief naar informateur

Associatie Wijkteams stuurt brief naar informateur

De Associatie Wijkteams heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief wordt gevraagd om de decentralisaties in het sociaal domein serieus door te zetten. Ze beschrijven de belangrijkste aanleidingen voor de decentralisaties, de maatschappelijke ontwikkelingen die aan de tekorten in de jeugdhulp ten grondslag liggen en de oplossingsrichtingen die zij zien.
Volgens hen is decentralisatie niet de oorzaak van problemen in de jeugdzorg, maar komt dat door maatschappelijke problemen. Hierdoor groeit de vraag naar jeugdzorg. Om dit op te lossen wil de Associatie een integrale aanpak en decentrale sturing. Tot slot laten ze weten dat de verandering in het sociale domein nog zeker tien jaar kan duren en dat daar ook de tijd voor genomen moet worden.

 • Onderwerp: houd koers op de transformatie in het sociale domein
 • Brief: Volledige brief

Associatie Wijkteams stuurt brief naar informateur

De Associatie Wijkteams heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief wordt gevraagd om de decentralisaties in het sociaal domein serieus door te zetten. Ze beschrijven de belangrijkste aanleidingen voor de decentralisaties, de maatschappelijke ontwikkelingen die aan de tekorten in de jeugdhulp ten grondslag liggen en de oplossingsrichtingen die zij zien.
Volgens hen is decentralisatie niet de oorzaak van problemen in de jeugdzorg, maar komt dat door maatschappelijke problemen. Hierdoor groeit de vraag naar jeugdzorg. Om dit op te lossen wil de Associatie een integrale aanpak en decentrale sturing. Tot slot laten ze weten dat de verandering in het sociale domein nog zeker tien jaar kan duren en dat daar ook de tijd voor genomen moet worden.

 • Onderwerp: houd koers op de transformatie in het sociale domein
 • Brief: Volledige brief

*

Sluiten

Rover stuurt brief naar informateur

Rover stuurt brief naar informateur

Reizigersvereniging Rover heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief vraagt de vereniging om meer investeringen in het openbaar vervoer. Het OV moet in 2030 verdubbelt zijn en Rover vraagt een nieuw kabinet om fors te investeren in uitbreiding van duurzame mobiliteit om recht te doen aan de woningbouwopgave, de leefbaarheid en volksgezondheid. Om te voldoen aan het klimaatakkoord en minder autoverkeer te stimuleren, moet er meer rail-infrastructuur komen. Ook om te voldoen aan de 1 miljoen woningen die gebouwd moeten worden vragen wooncorporaties en gemeenten om meer fiets-infrastrucuur en openbaar vervoer. Als laatste schrijft Rover dat de leefbaarheid van steden en buitengebieden en de gezondheid van inwoners vraagt om een inhaalslag in aanwezigheid en frequentie van openbaar vervoer.

Rover stuurt brief naar informateur

Reizigersvereniging Rover heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief vraagt de vereniging om meer investeringen in het openbaar vervoer. Het OV moet in 2030 verdubbelt zijn en Rover vraagt een nieuw kabinet om fors te investeren in uitbreiding van duurzame mobiliteit om recht te doen aan de woningbouwopgave, de leefbaarheid en volksgezondheid. Om te voldoen aan het klimaatakkoord en minder autoverkeer te stimuleren, moet er meer rail-infrastructuur komen. Ook om te voldoen aan de 1 miljoen woningen die gebouwd moeten worden vragen wooncorporaties en gemeenten om meer fiets-infrastrucuur en openbaar vervoer. Als laatste schrijft Rover dat de leefbaarheid van steden en buitengebieden en de gezondheid van inwoners vraagt om een inhaalslag in aanwezigheid en frequentie van openbaar vervoer.

*

Sluiten

ATR heeft een brief naar de informateur gestuurd

ATR heeft een brief naar de informateur gestuurd

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft een brief verstuurd naar informateur Hamer. In deze brief geeft het Adviescollege aan langs welke lijnen de versterking van de ATR kan plaatsvinden. Ze geven aan dat de versterking van de inhoudelijke toetsing langs drie lijnen kan plaatsvinden. Als eerste door meer aandacht te geven aan de proportionaliteit van de wetgeving, maar ook door structureel aandacht te besteden aan de werkbaarheid door middel van een MKB-toets of doenvermogentoets. Als laatste adviseren ze om meer aandacht te schenken aan de complexiteit van wetgeving voor burgers en bedrijven, als gevolg van de samenloop van verplichtingen uit verschillende wetgevingsdomeinen. Tot slot wil het college dat er eerder inzicht komt in de Europese wetgeving en wat dat daadwerkelijk betekent voor Nederland.

 • Onderwerp: Wetgeving en versterking Adviescollege toetsing regeldruk
 • Brief: Volledige brief ATR

ATR heeft een brief naar de informateur gestuurd

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft een brief verstuurd naar informateur Hamer. In deze brief geeft het Adviescollege aan langs welke lijnen de versterking van de ATR kan plaatsvinden. Ze geven aan dat de versterking van de inhoudelijke toetsing langs drie lijnen kan plaatsvinden. Als eerste door meer aandacht te geven aan de proportionaliteit van de wetgeving, maar ook door structureel aandacht te besteden aan de werkbaarheid door middel van een MKB-toets of doenvermogentoets. Als laatste adviseren ze om meer aandacht te schenken aan de complexiteit van wetgeving voor burgers en bedrijven, als gevolg van de samenloop van verplichtingen uit verschillende wetgevingsdomeinen. Tot slot wil het college dat er eerder inzicht komt in de Europese wetgeving en wat dat daadwerkelijk betekent voor Nederland.

 • Onderwerp: Wetgeving en versterking Adviescollege toetsing regeldruk
 • Brief: Volledige brief ATR

*

Sluiten

Platform Makers stuurt brief naar informateur

Platform Makers stuurt brief naar informateur

Platform Makers heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief vragen ze aandacht voor het auteurs- en naburig recht, wat voor veel makers in de culturele sector een essentieel onderdeel is van hun verdienvermogen. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat ondersteuning van het auteurs- en naburig recht van belang is voor een bloeiende en innoverende cultuursector. Voor Platform Makers is de garantie van een eerlijke beloning voor makers een belangrijk onderwerp. Daarnaast vragen ze ook om meer dan alleen de bestaande wettelijke systemen van collectief beheer op waarde te blijven schatten, maar als uitgangspunt te nemen voor een beter en eerlijker functionerend systeem voor online exploitatie.

 • Onderwerp: Brief van Platform Makers aan mevrouw drs. M.I. Hamer, informateur
 • Brief: Volledige brief Platform Makers

Platform Makers stuurt brief naar informateur

Platform Makers heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief vragen ze aandacht voor het auteurs- en naburig recht, wat voor veel makers in de culturele sector een essentieel onderdeel is van hun verdienvermogen. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat ondersteuning van het auteurs- en naburig recht van belang is voor een bloeiende en innoverende cultuursector. Voor Platform Makers is de garantie van een eerlijke beloning voor makers een belangrijk onderwerp. Daarnaast vragen ze ook om meer dan alleen de bestaande wettelijke systemen van collectief beheer op waarde te blijven schatten, maar als uitgangspunt te nemen voor een beter en eerlijker functionerend systeem voor online exploitatie.

 • Onderwerp: Brief van Platform Makers aan mevrouw drs. M.I. Hamer, informateur
 • Brief: Volledige brief Platform Makers

*

Sluiten

Wethouders volkshuisvesting in Midden Holland hebben brief naar informateur gestuurd

Wethouders volkshuisvesting in Midden Holland hebben brief naar informateur gestuurd

Wethouders volkshuisvesting in Midden Holland hebben een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief vragen ze het nieuwe kabinet meer ruimte voor de sector om meer woningen te bouwen en te verduurzamen. Dit kan volgens hen goed als er minder van hun inkomsten via de verhuurderheffing naar de belasting gaat. In de brief aan de informateur laten de corporaties weten wat ze met het geld van de verhuurdersheffing kunnen doen als dat wordt afgeschaft. Zo willen de woningcorporaties meer woningen bouwen, meer investeren in wijken en buurten en woningen sneller verduurzamen.

 • Onderwerp: Laat woningcorporaties hun werk doen
 • Brief: persbericht

Wethouders volkshuisvesting in Midden Holland hebben brief naar informateur gestuurd

Wethouders volkshuisvesting in Midden Holland hebben een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief vragen ze het nieuwe kabinet meer ruimte voor de sector om meer woningen te bouwen en te verduurzamen. Dit kan volgens hen goed als er minder van hun inkomsten via de verhuurderheffing naar de belasting gaat. In de brief aan de informateur laten de corporaties weten wat ze met het geld van de verhuurdersheffing kunnen doen als dat wordt afgeschaft. Zo willen de woningcorporaties meer woningen bouwen, meer investeren in wijken en buurten en woningen sneller verduurzamen.

 • Onderwerp: Laat woningcorporaties hun werk doen
 • Brief: persbericht

*

Sluiten

Directeur van Open State Foundation heeft een open brief naar de informateur geschreven

Directeur van Open State Foundation heeft een open brief naar de informateur geschreven

Serv Wiemers, directeur van Open State Foundation, heeft in de Trouw een open brief naar de informateur geschreven. In deze brief zegt Wiemers dat het goed is dat er meer aandacht is voor een nieuwe, open bestuurscultuur, maar dat er opgepast moet worden dat het niet alleen bij woorden blijft en dat er echt aan gewerkt moet worden. In de brief geeft Wiemers de informateur zes concrete punten voor in het regeerakkoord om de bestuurscultuur te veranderen. Als eerste punt pleit Wiemers voor een open lobby, waarbij de agenda’s van Kamerleden openbaar worden gemaakt. Daarnaast pleit hij voor een open inkoopregister met alle data inclusief contracten en prijzen van aankopen die het Rijk heeft gedaan. Hij vraagt verder dat verkiezingsuitslagen direct als open, doorzoekbare data gepubliceerd worden en dat alle algoritmen die door overheden worden gebruikt openbaar gemaakt worden. Als vijfde punt vraag Wiemers dat alle financiële detaildata van lokale overheden als open, doorzoekbare en te vergelijken data beschikbaar worden. Als laatste wil hij dat er meer openheid komt over hoe geldstromen lopen tussen overheid en delfstoffenindustrie.

Directeur van Open State Foundation heeft een open brief naar de informateur geschreven

Serv Wiemers, directeur van Open State Foundation, heeft in de Trouw een open brief naar de informateur geschreven. In deze brief zegt Wiemers dat het goed is dat er meer aandacht is voor een nieuwe, open bestuurscultuur, maar dat er opgepast moet worden dat het niet alleen bij woorden blijft en dat er echt aan gewerkt moet worden. In de brief geeft Wiemers de informateur zes concrete punten voor in het regeerakkoord om de bestuurscultuur te veranderen. Als eerste punt pleit Wiemers voor een open lobby, waarbij de agenda’s van Kamerleden openbaar worden gemaakt. Daarnaast pleit hij voor een open inkoopregister met alle data inclusief contracten en prijzen van aankopen die het Rijk heeft gedaan. Hij vraagt verder dat verkiezingsuitslagen direct als open, doorzoekbare data gepubliceerd worden en dat alle algoritmen die door overheden worden gebruikt openbaar gemaakt worden. Als vijfde punt vraag Wiemers dat alle financiële detaildata van lokale overheden als open, doorzoekbare en te vergelijken data beschikbaar worden. Als laatste wil hij dat er meer openheid komt over hoe geldstromen lopen tussen overheid en delfstoffenindustrie.

*

Sluiten

KNOV stuurt brief naar informateur

KNOV stuurt brief naar informateur

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief pleit KNOV voor een aantal belangrijke pijlers in de geboortezorg en geeft hiervoor aanbevelingen met het verzoek deze op te nemen in het nieuwe regeerakkoord. De organisatie wil dat zwangere vrouwen kunnen kiezen voor zorg en begeleiding die aansluit op hun individuele wensen, behoeften en hun leefsituatie en daarbij worden ondersteund door een vertrouwde zorgverlener. Ook willen ze dat de zorg voor zwangere vrouwen toegankelijk en van hoge kwaliteit is. Als laatste punt willen ze dat de zwangerschap een window of opportunity is voor een gezonde leefstijl en een kansrijke start.

 • Onderwerp: Aanbevelingen inzake zwangerschap en geboorte voor het regeerakkoord 2021
 • Brief: Volledige brief

 

KNOV stuurt brief naar informateur

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief pleit KNOV voor een aantal belangrijke pijlers in de geboortezorg en geeft hiervoor aanbevelingen met het verzoek deze op te nemen in het nieuwe regeerakkoord. De organisatie wil dat zwangere vrouwen kunnen kiezen voor zorg en begeleiding die aansluit op hun individuele wensen, behoeften en hun leefsituatie en daarbij worden ondersteund door een vertrouwde zorgverlener. Ook willen ze dat de zorg voor zwangere vrouwen toegankelijk en van hoge kwaliteit is. Als laatste punt willen ze dat de zwangerschap een window of opportunity is voor een gezonde leefstijl en een kansrijke start.

 • Onderwerp: Aanbevelingen inzake zwangerschap en geboorte voor het regeerakkoord 2021
 • Brief: Volledige brief

 

*

Sluiten

Amref stuurt brief naar informateur

Amref stuurt brief naar informateur

Amref heeft samen met andere organisaties een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief pleiten ze ervoor dat Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) een prioriteit moet blijven binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Door de coronacrisis lijkt de voortgang die de afgelopen jaren is geboekt op dit gebied tenietgedaan te worden. De organisaties roepen de toekomstige coalitiepartijen op de politieke prioriteit voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten wereldwijd in het regeerakkoord expliciet te bevestigen en de financiële investering op hetzelfde niveau voort te zetten of te verhogen.

 • Onderwerp: Meer inzet voor seksuele reproductieve rechten en gezondheid
 • Brief: Volledige brief

Amref stuurt brief naar informateur

Amref heeft samen met andere organisaties een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief pleiten ze ervoor dat Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) een prioriteit moet blijven binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Door de coronacrisis lijkt de voortgang die de afgelopen jaren is geboekt op dit gebied tenietgedaan te worden. De organisaties roepen de toekomstige coalitiepartijen op de politieke prioriteit voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten wereldwijd in het regeerakkoord expliciet te bevestigen en de financiële investering op hetzelfde niveau voort te zetten of te verhogen.

 • Onderwerp: Meer inzet voor seksuele reproductieve rechten en gezondheid
 • Brief: Volledige brief

*

Sluiten

Zaltbommel heeft een brief naar de informateur gestuurd

Zaltbommel heeft een brief naar de informateur gestuurd

De gemeente Zaltbommel heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd over de jeugdzorg. In deze brief maakt de gemeente duidelijk dat het belangrijk is dat er in het nieuwe regeerakkoord aandacht is voor de Jeugdwet en jeugdzorg. De gemeente wil het nieuwe kabinet informeren over hoe het lukt om goede jeugdzorg te leveren binnen het toegewezen budget.Zo heeft Zaltbommel zich ingezet op een preventieve aanpak die inzet van zwaardere zorg voorkomt. Professionals krijgen de ruimte om hun werk te doen en er wordt naar elkaar geluisterd. Ook is er vertrouwen opgebouwd tussen de verschillende instanties. De gemeente laat weten dat hun werkwijze wellicht niet in elke gemeente werkt, maar hun keuzes kunnen van belang zijn voor beslissingen die het nieuwe kabinet moet nemen.

Zaltbommel heeft een brief naar de informateur gestuurd

De gemeente Zaltbommel heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd over de jeugdzorg. In deze brief maakt de gemeente duidelijk dat het belangrijk is dat er in het nieuwe regeerakkoord aandacht is voor de Jeugdwet en jeugdzorg. De gemeente wil het nieuwe kabinet informeren over hoe het lukt om goede jeugdzorg te leveren binnen het toegewezen budget.Zo heeft Zaltbommel zich ingezet op een preventieve aanpak die inzet van zwaardere zorg voorkomt. Professionals krijgen de ruimte om hun werk te doen en er wordt naar elkaar geluisterd. Ook is er vertrouwen opgebouwd tussen de verschillende instanties. De gemeente laat weten dat hun werkwijze wellicht niet in elke gemeente werkt, maar hun keuzes kunnen van belang zijn voor beslissingen die het nieuwe kabinet moet nemen.

*

Sluiten

UAF heeft een brief naar de informateur gestuurd

UAF heeft een brief naar de informateur gestuurd

Het Universitair Asiel Fonds (UAF) heeft een brief naar informateur Hamer, de fractievoorzitters en de woordvoerders arbeidsmarktbeleid gestuurd. In deze brief vraagt de organisatie aandacht voor het benutten van het potentieel van vluchtelingen om het arbeidsmarkttekort op te lossen. Volgens de brief bedreigt het personeelstekort in krapteberoepen de Nederlandse economie en blijft het potentieel van hoogopgeleide statushouders onbenut. Het UAF wil graag een toegankelijke arbeidsmarkt voor gevluchte studenten, investeringen in succesvolle leerwerktrajecten gericht op krapteberoepen en een hoger budget voor de onderwijsroute in de nieuwe inburgeringswet.

 • Onderwerp: Potentieel statushouders voor personeelstekort in kraptesectoren onnodig onbenut
 • Brief: Volledige brief

UAF heeft een brief naar de informateur gestuurd

Het Universitair Asiel Fonds (UAF) heeft een brief naar informateur Hamer, de fractievoorzitters en de woordvoerders arbeidsmarktbeleid gestuurd. In deze brief vraagt de organisatie aandacht voor het benutten van het potentieel van vluchtelingen om het arbeidsmarkttekort op te lossen. Volgens de brief bedreigt het personeelstekort in krapteberoepen de Nederlandse economie en blijft het potentieel van hoogopgeleide statushouders onbenut. Het UAF wil graag een toegankelijke arbeidsmarkt voor gevluchte studenten, investeringen in succesvolle leerwerktrajecten gericht op krapteberoepen en een hoger budget voor de onderwijsroute in de nieuwe inburgeringswet.

 • Onderwerp: Potentieel statushouders voor personeelstekort in kraptesectoren onnodig onbenut
 • Brief: Volledige brief

*

Sluiten

Drenthe en Vereniging van Drentse Gemeenten hebben brief naar de informateur gestuurd

Drenthe en Vereniging van Drentse Gemeenten hebben brief naar de informateur gestuurd

De provincie Drenthe en Vereniging van Drentse Gemeenten hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer. In deze brief roepen ze het nieuwe kabinet op om de kansen die Drenthe te bieden heeft bij de opgaven van Nederland te gebruiken. De provincie en de gemeenten doen een voorstel om op drie gebieden samen te werken. Als eerste op het gebied van de bouw van nieuwe woningen. Drenthe heeft de ruimte om nieuwe woningen te bouwen. Ook willen ze de rijksdiensten die in Assen zijn gevestigd verder uitbreiden en versterken. Dit zou voor de regio economische groei kunnen betekenen. Een ander punt waar Drenthe samen met het kabinet aan wil werken is een verlenging van de regio deal zuid- en oost-Drenthe. Op de Campus Emmen wordt gewerkt aan een slimme en duurzame toekomst en daarvoor zijn investeringen nodig. Drenthe wil samen met het Rijk werken aan een structurele samenwerking op dit gebied.

Drenthe en Vereniging van Drentse Gemeenten hebben brief naar de informateur gestuurd

De provincie Drenthe en Vereniging van Drentse Gemeenten hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer. In deze brief roepen ze het nieuwe kabinet op om de kansen die Drenthe te bieden heeft bij de opgaven van Nederland te gebruiken. De provincie en de gemeenten doen een voorstel om op drie gebieden samen te werken. Als eerste op het gebied van de bouw van nieuwe woningen. Drenthe heeft de ruimte om nieuwe woningen te bouwen. Ook willen ze de rijksdiensten die in Assen zijn gevestigd verder uitbreiden en versterken. Dit zou voor de regio economische groei kunnen betekenen. Een ander punt waar Drenthe samen met het kabinet aan wil werken is een verlenging van de regio deal zuid- en oost-Drenthe. Op de Campus Emmen wordt gewerkt aan een slimme en duurzame toekomst en daarvoor zijn investeringen nodig. Drenthe wil samen met het Rijk werken aan een structurele samenwerking op dit gebied.

*

Sluiten

Greenpeace NL heeft een brief naar de informateur gestuurd

Greenpeace NL heeft een brief naar de informateur gestuurd

Greenpeace NL heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief geven ze aan welke drie cruciale punten in het regeerakkoord moeten staan om de klimaatcrisis aan te pakken. Als eerste willen ze in de klimaatwet dat er een nieuw reductiedoel voor 2030 wordt vastgesteld. Dit doel moet zijn vastgesteld op 65% CO2-reductie, zodat het in lijn is met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het tweede punt dat Greanpeace graag in het regeerakkoord wil zien is dat de stikstof- en natuurcrisis daadkrachtig wordt aangepakt door in stappen de stikstofuitstoot te verminderen, tot 90% minder uitstoot in 2035. Als laatste punt moet de CO2-heffing voor de industrie worden aangescherpt zodat het de vervuiler is die gaat betalen.

Greenpeace NL heeft een brief naar de informateur gestuurd

Greenpeace NL heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief geven ze aan welke drie cruciale punten in het regeerakkoord moeten staan om de klimaatcrisis aan te pakken. Als eerste willen ze in de klimaatwet dat er een nieuw reductiedoel voor 2030 wordt vastgesteld. Dit doel moet zijn vastgesteld op 65% CO2-reductie, zodat het in lijn is met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het tweede punt dat Greanpeace graag in het regeerakkoord wil zien is dat de stikstof- en natuurcrisis daadkrachtig wordt aangepakt door in stappen de stikstofuitstoot te verminderen, tot 90% minder uitstoot in 2035. Als laatste punt moet de CO2-heffing voor de industrie worden aangescherpt zodat het de vervuiler is die gaat betalen.

*

Sluiten

Tony’s Chocolonely heeft brief naar informateur gestuurd

Tony’s Chocolonely heeft brief naar informateur gestuurd

Tony’s Chocolonely heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In de brief spreken ze samen met andere bedrijven hun steun uit voor wetgeving die gepaste zorgvuldigheid (due diligence) verplicht voor alle bedrijven die opereren op de Nederlandse markt of hier gevestigd zijn. In de brief pleiten ze voor Nederlandse wetgeving voor duurzaam en verantwoord ondernemen per 2023, als opstapje naar ambitieuze Europese wetgeving. Om het politieke draagvlak in Europa en Nederland te vergroten is op korte termijn een kwalitatief goede Nederlandse due diligence wetgeving nodig. De betrokken organisaties en bedrijven zijn van mening dat door wetgeving het bedrijfsleven meer verantwoording moet nemen om mensenrechtenschendingen of milieuschade te voorkomen.

Tony’s Chocolonely heeft brief naar informateur gestuurd

Tony’s Chocolonely heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In de brief spreken ze samen met andere bedrijven hun steun uit voor wetgeving die gepaste zorgvuldigheid (due diligence) verplicht voor alle bedrijven die opereren op de Nederlandse markt of hier gevestigd zijn. In de brief pleiten ze voor Nederlandse wetgeving voor duurzaam en verantwoord ondernemen per 2023, als opstapje naar ambitieuze Europese wetgeving. Om het politieke draagvlak in Europa en Nederland te vergroten is op korte termijn een kwalitatief goede Nederlandse due diligence wetgeving nodig. De betrokken organisaties en bedrijven zijn van mening dat door wetgeving het bedrijfsleven meer verantwoording moet nemen om mensenrechtenschendingen of milieuschade te voorkomen.

*

Sluiten

50 wetenschappers doen oproep aan nieuw kabinet

50 wetenschappers doen oproep aan nieuw kabinet

Een groep van 50 wetenschappers heeft een oproep aan het nieuwe kabinet gedaan. Volgens deze groep moet het nieuwe kabinet de prijs op vlees verhogen. Dit zou goed zijn voor Nederland, de boeren, het klimaat en de volksgezondheid. De opbrengst moet geïnvesteerd worden in het verduurzamen van de veehouderij, het compenseren van de laagste inkomens en het goedkoper maken van groente en fruit. Dit leidt tot lagere zorgkosten en is tevens een rechtvaardige manier om de klimaatdoelen te behalen. De wetenschappers stellen een eerlijke vleesprijs voor in de vorm van een verbruiksbelasting op vlees geleidelijk in te voeren, en tegelijk de btw op groenten, fruit en vleesvervangers met 4 procent te verlagen.

 • Onderwerp: Oproep 50 wetenschappers voor regeerakkoord: maak vlees duurder
 • Brief: volledige brief

50 wetenschappers doen oproep aan nieuw kabinet

Een groep van 50 wetenschappers heeft een oproep aan het nieuwe kabinet gedaan. Volgens deze groep moet het nieuwe kabinet de prijs op vlees verhogen. Dit zou goed zijn voor Nederland, de boeren, het klimaat en de volksgezondheid. De opbrengst moet geïnvesteerd worden in het verduurzamen van de veehouderij, het compenseren van de laagste inkomens en het goedkoper maken van groente en fruit. Dit leidt tot lagere zorgkosten en is tevens een rechtvaardige manier om de klimaatdoelen te behalen. De wetenschappers stellen een eerlijke vleesprijs voor in de vorm van een verbruiksbelasting op vlees geleidelijk in te voeren, en tegelijk de btw op groenten, fruit en vleesvervangers met 4 procent te verlagen.

 • Onderwerp: Oproep 50 wetenschappers voor regeerakkoord: maak vlees duurder
 • Brief: volledige brief

*

Sluiten

WRR heeft een brief naar de informateur gestuurd

WRR heeft een brief naar de informateur gestuurd

De WRR, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief laten ze weten bezig te zijn met een onderzoek naar de brede impact van de coronacrisis en de implicaties van deze crisis voor de grote beleidsopgaven voor Nederland. Ze sturen de tussentijdse resultaten naar de informateur omdat deze van belang zijn voor het herstel- en transitiebeleid. Uit het onderzoek blijkt dat COVID-19 nog niet voorbij is en dat er verschillende scenario’s mogelijk zijn over het verloop van de crisis. De WRR hoopt dat de informateur de resultaten behulpzaam vindt bij het zoeken naar een herstel- en transitiebeleid.

WRR heeft een brief naar de informateur gestuurd

De WRR, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief laten ze weten bezig te zijn met een onderzoek naar de brede impact van de coronacrisis en de implicaties van deze crisis voor de grote beleidsopgaven voor Nederland. Ze sturen de tussentijdse resultaten naar de informateur omdat deze van belang zijn voor het herstel- en transitiebeleid. Uit het onderzoek blijkt dat COVID-19 nog niet voorbij is en dat er verschillende scenario’s mogelijk zijn over het verloop van de crisis. De WRR hoopt dat de informateur de resultaten behulpzaam vindt bij het zoeken naar een herstel- en transitiebeleid.

*

Sluiten

Eerlijke Klimaatagenda overgedragen aan de informateur

Eerlijke Klimaatagenda overgedragen aan de informateur

Vandaag is de Eerlijke Klimaatagenda overgedragen aan de informateur door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties; werkgevers- en werknemersorganisaties, woon-, jongeren-, reizigers en natuurorganisaties. In deze agenda staan plannen centraal omtrent groen herstel waar klimaat, economie en mensen bij gebaat zijn. Met de maatregelen uit de agenda kan de klimaattransitie haalbaar en betaalbaar blijven en substantieel bijdragen aan de werkgelegenheid. De politieke partijen worden opgeroepen om meer in te zetten op isolatie en de vervuiler te laten betalen. Ze willen vooral de frequent flyers meer laten betalen door btw en accijnzen op vliegtickets en kerosine.

Eerlijke Klimaatagenda overgedragen aan de informateur

Vandaag is de Eerlijke Klimaatagenda overgedragen aan de informateur door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties; werkgevers- en werknemersorganisaties, woon-, jongeren-, reizigers en natuurorganisaties. In deze agenda staan plannen centraal omtrent groen herstel waar klimaat, economie en mensen bij gebaat zijn. Met de maatregelen uit de agenda kan de klimaattransitie haalbaar en betaalbaar blijven en substantieel bijdragen aan de werkgelegenheid. De politieke partijen worden opgeroepen om meer in te zetten op isolatie en de vervuiler te laten betalen. Ze willen vooral de frequent flyers meer laten betalen door btw en accijnzen op vliegtickets en kerosine.

*

Sluiten