Brief Onderwijsraad aan de informateur

Brief Onderwijsraad aan de informateur

De Onderwijsraad heeft een brief naar de informateur gestuurd met aandachtspunten voor het regeerakkoord. Verder vraagt de Onderwijsraad in deze brief speciale aandacht voor de wijze waarop verbetering en ontwikkeling van het onderwijs aandacht kunnen krijgen in het regeerakkoord.

  • Onderwerp: Regeerakkoord
  • Brief: Brief aan informateur met aandachtspunten voor regeerakkoord

Brief Onderwijsraad aan de informateur

De Onderwijsraad heeft een brief naar de informateur gestuurd met aandachtspunten voor het regeerakkoord. Verder vraagt de Onderwijsraad in deze brief speciale aandacht voor de wijze waarop verbetering en ontwikkeling van het onderwijs aandacht kunnen krijgen in het regeerakkoord.

  • Onderwerp: Regeerakkoord
  • Brief: Brief aan informateur met aandachtspunten voor regeerakkoord

*

Sluiten

Decentrale overheden zijn sterke coalitiepartners voor het nieuwe kabinet

Decentrale overheden zijn sterke coalitiepartners voor het nieuwe kabinet

In een brief roepen gemeenten, provincies en waterschappen de informateur op om zo snel mogelijk met de decentrale overheden in gesprek te gaan. Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben gezamenlijk een brief aan informateur Tjeenk Willink gestuurd waarin ze zeggen dat het nu het moment is om samen met het rijk en mede-overheden te werken aan een krachtige overheidscoalitie en het programma van het nieuwe kabinet.

Decentrale overheden zijn sterke coalitiepartners voor het nieuwe kabinet

In een brief roepen gemeenten, provincies en waterschappen de informateur op om zo snel mogelijk met de decentrale overheden in gesprek te gaan. Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben gezamenlijk een brief aan informateur Tjeenk Willink gestuurd waarin ze zeggen dat het nu het moment is om samen met het rijk en mede-overheden te werken aan een krachtige overheidscoalitie en het programma van het nieuwe kabinet.

*

Sluiten

Brief NVZ aan de verkenners

Brief NVZ aan de verkenners

In een brief aan de verkenners heeft NVZ gevraagd om langdurige investeringen in de zorg.

Onderwerp: meer langdurige investeringen in de zorg
Brief aan de verkenners: Aanbevelingen NVZ voor het regeerakkoord 2021

Brief NVZ aan de verkenners

In een brief aan de verkenners heeft NVZ gevraagd om langdurige investeringen in de zorg.

Onderwerp: meer langdurige investeringen in de zorg
Brief aan de verkenners: Aanbevelingen NVZ voor het regeerakkoord 2021

*

Sluiten

Meer aandacht voor het versterken van grensoverschrijdende spoorverbindingen!

Meer aandacht voor het versterken van grensoverschrijdende spoorverbindingen!

De provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en de betrokken Duitse overheden hebben een brief geschreven aan de informateurs van het nieuwe kabinet. In deze brief vragen ze o.a meer aandacht voor het versterken van grensoverschrijdende spoorverbindingen, vooral met Duitsland.

Onderwerp: meer aandacht voor grensoverschrijdende spoorverbindingen.
Brief aan de informateur: Oproep gericht aan de onderhandelaars van een nieuw regeerakkoord.

Meer aandacht voor het versterken van grensoverschrijdende spoorverbindingen!

De provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en de betrokken Duitse overheden hebben een brief geschreven aan de informateurs van het nieuwe kabinet. In deze brief vragen ze o.a meer aandacht voor het versterken van grensoverschrijdende spoorverbindingen, vooral met Duitsland.

Onderwerp: meer aandacht voor grensoverschrijdende spoorverbindingen.
Brief aan de informateur: Oproep gericht aan de onderhandelaars van een nieuw regeerakkoord.

*

Sluiten

Keuzes klimaatbeleid eerste punt bij formatie

Keuzes klimaatbeleid eerste punt bij formatie

Voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord heeft een brief geschreven aan de informateur. In deze brief vraagt hij om tijdens de formatie vroeg helderheid te geven over hoe het kabinet de Europese klimaatdoelen wilt gaan halen.

Keuzes klimaatbeleid eerste punt bij formatie

Voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord heeft een brief geschreven aan de informateur. In deze brief vraagt hij om tijdens de formatie vroeg helderheid te geven over hoe het kabinet de Europese klimaatdoelen wilt gaan halen.

*

Sluiten