Register Belastingadviseurs

Register Belastingadviseurs

Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft een brief aan informateur Schippers geschreven, met daarin enkele belangrijke fiscale aandachtspunten. Het RB wil graag dat het nieuw te vormen kabinet werk gaat maken van een belastingherziening. Het Register Belastingadviseurs is een beroepsvereniging van belastingadviseurs die de belangen behartigt van ruim 7.500 aangesloten leden.

 • Onderwerp: Belastingherziening
 • Volledige brief: Fiscale aandachtspunten bij kabinetsformatie
 • Register Belastingadviseurs

  Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft een brief aan informateur Schippers geschreven, met daarin enkele belangrijke fiscale aandachtspunten. Het RB wil graag dat het nieuw te vormen kabinet werk gaat maken van een belastingherziening. Het Register Belastingadviseurs is een beroepsvereniging van belastingadviseurs die de belangen behartigt van ruim 7.500 aangesloten leden.

 • Onderwerp: Belastingherziening
 • Volledige brief: Fiscale aandachtspunten bij kabinetsformatie
 • *

  Sluiten

  Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)

  Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)

  De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. OSB heeft een brief aan informateur Schippers, VVD, CDA, Groen Links en D66 gestuurd. In deze brief wordt gevraagd om ruimte te geven aan ondernemers om te kunnen ondernemen en werkgelegenheid te creëren.

 • Onderwerp: Ruimte voor ondernemers
 • Volledige brief: Geef ondernemers de ruimte om bij te dragen aan het verbeteren van Nederland
 • Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)

  De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. OSB heeft een brief aan informateur Schippers, VVD, CDA, Groen Links en D66 gestuurd. In deze brief wordt gevraagd om ruimte te geven aan ondernemers om te kunnen ondernemen en werkgelegenheid te creëren.

 • Onderwerp: Ruimte voor ondernemers
 • Volledige brief: Geef ondernemers de ruimte om bij te dragen aan het verbeteren van Nederland
 • *

  Sluiten

  Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) & Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)

  Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) & Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)

  De Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) & Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) behartigen de belangen van lokale omroepen in Nederland. Bij de vereniging OLON zijn vrijwel alle publieke lokale media-instellingen aangesloten, ongeveer 280 omroepen. In een brief naar de informateur roepen zij het volgende kabinet op om meer te investeren in de lokale omroep.

 • Onderwerp: Levensvatbare lokale omroepen
 • Volledige brief: Investeer in een levensvatbare lokale omroep
 • Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) & Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)

  De Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) & Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) behartigen de belangen van lokale omroepen in Nederland. Bij de vereniging OLON zijn vrijwel alle publieke lokale media-instellingen aangesloten, ongeveer 280 omroepen. In een brief naar de informateur roepen zij het volgende kabinet op om meer te investeren in de lokale omroep.

 • Onderwerp: Levensvatbare lokale omroepen
 • Volledige brief: Investeer in een levensvatbare lokale omroep
 • *

  Sluiten

  Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC)

  Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC)

  De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) schrijft in een brief aan informateur Edith Schippers dat de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties centraal moeten staan in het regeerakkoord. De DSGC wordt gevormd door de CEO’s van acht Nederlandse multinationals: AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever en VNO-NCW.

 • Onderwerp: Duurzaamheid
 • Volledige brief: Toon daadkracht voor duurzaamheid
 • Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC)

  De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) schrijft in een brief aan informateur Edith Schippers dat de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties centraal moeten staan in het regeerakkoord. De DSGC wordt gevormd door de CEO’s van acht Nederlandse multinationals: AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever en VNO-NCW.

 • Onderwerp: Duurzaamheid
 • Volledige brief: Toon daadkracht voor duurzaamheid
 • *

  Sluiten

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) & Unie van Waterschappen (UvW)

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) & Unie van Waterschappen (UvW)

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben een investeringsagenda voor de kabinetsformatie 2017 gepubliceerd. Deze decentrale overheden willen hun jaarlijkse investeringen van 28 miljard inzetten voor een 'duurzaam Nederland'. Ze vragen het nieuwe kabinet mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Het is de eerste keer dat de decentrale overheden een gezamenlijk aanbod voor de kabinetsformatie doen.

 • Onderwerp: Duurzame investeringsagenda
 • Volledige brief: Naar een duurzaam Nederland – energieneutraal, klimaatbestendig en circulair
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) & Unie van Waterschappen (UvW)

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben een investeringsagenda voor de kabinetsformatie 2017 gepubliceerd. Deze decentrale overheden willen hun jaarlijkse investeringen van 28 miljard inzetten voor een 'duurzaam Nederland'. Ze vragen het nieuwe kabinet mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Het is de eerste keer dat de decentrale overheden een gezamenlijk aanbod voor de kabinetsformatie doen.

 • Onderwerp: Duurzame investeringsagenda
 • Volledige brief: Naar een duurzaam Nederland – energieneutraal, klimaatbestendig en circulair
 • *

  Sluiten

  Adviescolleges CRM, SER, WRR, AvV, ROB

  Adviescolleges CRM, SER, WRR, AvV, ROB

  De voorzitters van vijf adviescolleges, te weten de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, het College voor de Rechten van de Mens, de Raad voor het Openbaar Bestuur, de Sociaal Economische Raad en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, vragen in deze brief aan de informateur de aandacht voor de wenselijkheid en het belang van een zo vroeg en zo intensief mogelijke deelname van vluchtelingen aan de Nederlandse samenleving.

 • Onderwerp: Participatie vluchtelingen
 • Volledige brief: Vluchtelingen: van opvang naar volwaardige participatie
 • Adviescolleges CRM, SER, WRR, AvV, ROB

  De voorzitters van vijf adviescolleges, te weten de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, het College voor de Rechten van de Mens, de Raad voor het Openbaar Bestuur, de Sociaal Economische Raad en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, vragen in deze brief aan de informateur de aandacht voor de wenselijkheid en het belang van een zo vroeg en zo intensief mogelijke deelname van vluchtelingen aan de Nederlandse samenleving.

 • Onderwerp: Participatie vluchtelingen
 • Volledige brief: Vluchtelingen: van opvang naar volwaardige participatie
 • *

  Sluiten

  Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

  Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

  De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland. Samen met de leden van 10 geassocieerde lid-verenigingen zijn meer dan 600 ondernemingen direct of indirect aangesloten bij de VNCI. De VNCI heeft een brief aan de informateur gepubliceerd over klimaatbeleid, de circulaire economie, innovatie en het vestigingsklimaat.

 • Onderwerp: Chemische industrie en de energietransitie
 • Volledige brief: Geachte informateur – Stuur klimaatbeleid op CO2-reductie
 • Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

  De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland. Samen met de leden van 10 geassocieerde lid-verenigingen zijn meer dan 600 ondernemingen direct of indirect aangesloten bij de VNCI. De VNCI heeft een brief aan de informateur gepubliceerd over klimaatbeleid, de circulaire economie, innovatie en het vestigingsklimaat.

 • Onderwerp: Chemische industrie en de energietransitie
 • Volledige brief: Geachte informateur – Stuur klimaatbeleid op CO2-reductie
 • *

  Sluiten

  Dutch Creative Council (DCC)

  Dutch Creative Council (DCC)

  De Dutch Creative Council (DCC) heeft een brief aan de informateur geschreven over de bijdrage van de Nederlandse creatieve industrie aan het vormgeven van oplossingen op politieke vraagstukken. De Dutch Creative Council is de onafhankelijke strategische adviesraad van en voor de creatieve industrie. De Council beoogt de creatieve industrie als topsector te stimuleren en ontwikkelen tot nationaal en internationaal toonaangevende sector.

 • Onderwerp: creatieve ontwerpkracht
 • Volledige brief: Ontwerpkracht voor het NL van NU – oproep aan de informateur
 • Dutch Creative Council (DCC)

  De Dutch Creative Council (DCC) heeft een brief aan de informateur geschreven over de bijdrage van de Nederlandse creatieve industrie aan het vormgeven van oplossingen op politieke vraagstukken. De Dutch Creative Council is de onafhankelijke strategische adviesraad van en voor de creatieve industrie. De Council beoogt de creatieve industrie als topsector te stimuleren en ontwikkelen tot nationaal en internationaal toonaangevende sector.

 • Onderwerp: creatieve ontwerpkracht
 • Volledige brief: Ontwerpkracht voor het NL van NU – oproep aan de informateur
 • *

  Sluiten

  Metropoolregio Amsterdam (MRA)

  Metropoolregio Amsterdam (MRA)

  De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Burgemeester Van der Laan (Amsterdam), commissaris van de Koning Remkes (Noord-Holland) en burgemeester Weerwind (Almere) pleiten in deze brief aan de informateur voor een Nationaal Programma Metropolen.

 • Onderwerp: Nationaal Programma Metropolen
 • Volledige brief: Inbreng Kabinetsformatie Metropoolregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam (MRA)

  De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Burgemeester Van der Laan (Amsterdam), commissaris van de Koning Remkes (Noord-Holland) en burgemeester Weerwind (Almere) pleiten in deze brief aan de informateur voor een Nationaal Programma Metropolen.

 • Onderwerp: Nationaal Programma Metropolen
 • Volledige brief: Inbreng Kabinetsformatie Metropoolregio Amsterdam
 • *

  Sluiten

  Verenigd Eerstelijns Overleg (VELO)

  Verenigd Eerstelijns Overleg (VELO)

  Het Verenigd Eerstelijns Overleg (VELO) heeft een brief aan de formateur geschreven met tien aanbevelingen over betere eerstelijns zorg. Het VELO is een strategisch samenwerkingsverband van diverse eerstelijns organisaties. Het doel van VELO is samen zorgen voor de beste zorg in de buurt, door te bouwen aan een bereikbare en betaalbare eerstelijn, waar patiënten centraal staan.

 • Onderwerp: Betere zorg in de eerste lijn
 • Volledige brief: Tien aanbevelingen aan de kabinetsformateur
 • Verenigd Eerstelijns Overleg (VELO)

  Het Verenigd Eerstelijns Overleg (VELO) heeft een brief aan de formateur geschreven met tien aanbevelingen over betere eerstelijns zorg. Het VELO is een strategisch samenwerkingsverband van diverse eerstelijns organisaties. Het doel van VELO is samen zorgen voor de beste zorg in de buurt, door te bouwen aan een bereikbare en betaalbare eerstelijn, waar patiënten centraal staan.

 • Onderwerp: Betere zorg in de eerste lijn
 • Volledige brief: Tien aanbevelingen aan de kabinetsformateur
 • *

  Sluiten

  Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

  Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

  De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft een brief aan de formateur geschreven over het mediabeleid tijdens de aankomende kabinetsperiode. De NVJ behartigt de belangen van mensen die werkzaam zijn in de journalistieke branche, zoals fotografen, redacteuren, programmamakers, tekstschrijvers en bladenmakers.

 • Onderwerp: Mediabeleid
 • Volledige brief: Open brief inzake mediabeleid voor een gezonde journalistieke sector
 • Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

  De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft een brief aan de formateur geschreven over het mediabeleid tijdens de aankomende kabinetsperiode. De NVJ behartigt de belangen van mensen die werkzaam zijn in de journalistieke branche, zoals fotografen, redacteuren, programmamakers, tekstschrijvers en bladenmakers.

 • Onderwerp: Mediabeleid
 • Volledige brief: Open brief inzake mediabeleid voor een gezonde journalistieke sector
 • *

  Sluiten

  Kerk en Vrede

  Kerk en Vrede

  Kerk en Vrede is een landelijke vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. De vereniging hoopt met deze brief aan de informateur de kracht van geweldloosheid in Den Haag onder de aandacht te brengen.

 • Onderwerp: geweldloosheid
 • Volledige brief: Open brief aan de toekomstige formateur
 • Kerk en Vrede

  Kerk en Vrede is een landelijke vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. De vereniging hoopt met deze brief aan de informateur de kracht van geweldloosheid in Den Haag onder de aandacht te brengen.

 • Onderwerp: geweldloosheid
 • Volledige brief: Open brief aan de toekomstige formateur
 • *

  Sluiten