Brieven aan de informateur
De Formatiewijzer verzamelt hier alle brieven aan de informateur. Wat mag er niet ontbreken in het regeerakkoord? De (in)formateur ontvangt brieven waarin organisaties pleiten dat hun ideeën worden opgenomen in het regeerakkoord. Heeft uw organisatie ook een brief aan de formateur geschreven? Geef uw brief door via het formulier ‘Tip de redactie’, beneden aan de pagina.

Amref stuurt brief naar informateur

Amref stuurt brief naar informateur

Amref heeft samen met andere organisaties een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief pleiten ze ervoor dat Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) een prioriteit moet blijven binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Door de coronacrisis lijkt de voortgang die de afgelopen jaren is geboekt op dit gebied tenietgedaan te worden. De organisaties roepen de toekomstige coalitiepartijen op de politieke prioriteit voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten wereldwijd in het regeerakkoord expliciet te bevestigen en de financiële investering op hetzelfde niveau voort te zetten of te verhogen.

 • Onderwerp: Meer inzet voor seksuele reproductieve rechten en gezondheid
 • Brief: Volledige brief

Amref stuurt brief naar informateur

Amref heeft samen met andere organisaties een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief pleiten ze ervoor dat Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) een prioriteit moet blijven binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Door de coronacrisis lijkt de voortgang die de afgelopen jaren is geboekt op dit gebied tenietgedaan te worden. De organisaties roepen de toekomstige coalitiepartijen op de politieke prioriteit voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten wereldwijd in het regeerakkoord expliciet te bevestigen en de financiële investering op hetzelfde niveau voort te zetten of te verhogen.

 • Onderwerp: Meer inzet voor seksuele reproductieve rechten en gezondheid
 • Brief: Volledige brief

*

Sluiten

Zaltbommel heeft een brief naar de informateur gestuurd

Zaltbommel heeft een brief naar de informateur gestuurd

De gemeente Zaltbommel heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd over de jeugdzorg. In deze brief maakt de gemeente duidelijk dat het belangrijk is dat er in het nieuwe regeerakkoord aandacht is voor de Jeugdwet en jeugdzorg. De gemeente wil het nieuwe kabinet informeren over hoe het lukt om goede jeugdzorg te leveren binnen het toegewezen budget.Zo heeft Zaltbommel zich ingezet op een preventieve aanpak die inzet van zwaardere zorg voorkomt. Professionals krijgen de ruimte om hun werk te doen en er wordt naar elkaar geluisterd. Ook is er vertrouwen opgebouwd tussen de verschillende instanties. De gemeente laat weten dat hun werkwijze wellicht niet in elke gemeente werkt, maar hun keuzes kunnen van belang zijn voor beslissingen die het nieuwe kabinet moet nemen.

Zaltbommel heeft een brief naar de informateur gestuurd

De gemeente Zaltbommel heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd over de jeugdzorg. In deze brief maakt de gemeente duidelijk dat het belangrijk is dat er in het nieuwe regeerakkoord aandacht is voor de Jeugdwet en jeugdzorg. De gemeente wil het nieuwe kabinet informeren over hoe het lukt om goede jeugdzorg te leveren binnen het toegewezen budget.Zo heeft Zaltbommel zich ingezet op een preventieve aanpak die inzet van zwaardere zorg voorkomt. Professionals krijgen de ruimte om hun werk te doen en er wordt naar elkaar geluisterd. Ook is er vertrouwen opgebouwd tussen de verschillende instanties. De gemeente laat weten dat hun werkwijze wellicht niet in elke gemeente werkt, maar hun keuzes kunnen van belang zijn voor beslissingen die het nieuwe kabinet moet nemen.

*

Sluiten

UAF heeft een brief naar de informateur gestuurd

UAF heeft een brief naar de informateur gestuurd

Het Universitair Asiel Fonds (UAF) heeft een brief naar informateur Hamer, de fractievoorzitters en de woordvoerders arbeidsmarktbeleid gestuurd. In deze brief vraagt de organisatie aandacht voor het benutten van het potentieel van vluchtelingen om het arbeidsmarkttekort op te lossen. Volgens de brief bedreigt het personeelstekort in krapteberoepen de Nederlandse economie en blijft het potentieel van hoogopgeleide statushouders onbenut. Het UAF wil graag een toegankelijke arbeidsmarkt voor gevluchte studenten, investeringen in succesvolle leerwerktrajecten gericht op krapteberoepen en een hoger budget voor de onderwijsroute in de nieuwe inburgeringswet.

 • Onderwerp: Potentieel statushouders voor personeelstekort in kraptesectoren onnodig onbenut
 • Brief: Volledige brief

UAF heeft een brief naar de informateur gestuurd

Het Universitair Asiel Fonds (UAF) heeft een brief naar informateur Hamer, de fractievoorzitters en de woordvoerders arbeidsmarktbeleid gestuurd. In deze brief vraagt de organisatie aandacht voor het benutten van het potentieel van vluchtelingen om het arbeidsmarkttekort op te lossen. Volgens de brief bedreigt het personeelstekort in krapteberoepen de Nederlandse economie en blijft het potentieel van hoogopgeleide statushouders onbenut. Het UAF wil graag een toegankelijke arbeidsmarkt voor gevluchte studenten, investeringen in succesvolle leerwerktrajecten gericht op krapteberoepen en een hoger budget voor de onderwijsroute in de nieuwe inburgeringswet.

 • Onderwerp: Potentieel statushouders voor personeelstekort in kraptesectoren onnodig onbenut
 • Brief: Volledige brief

*

Sluiten

Drenthe en Vereniging van Drentse Gemeenten hebben brief naar de informateur gestuurd

Drenthe en Vereniging van Drentse Gemeenten hebben brief naar de informateur gestuurd

De provincie Drenthe en Vereniging van Drentse Gemeenten hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer. In deze brief roepen ze het nieuwe kabinet op om de kansen die Drenthe te bieden heeft bij de opgaven van Nederland te gebruiken. De provincie en de gemeenten doen een voorstel om op drie gebieden samen te werken. Als eerste op het gebied van de bouw van nieuwe woningen. Drenthe heeft de ruimte om nieuwe woningen te bouwen. Ook willen ze de rijksdiensten die in Assen zijn gevestigd verder uitbreiden en versterken. Dit zou voor de regio economische groei kunnen betekenen. Een ander punt waar Drenthe samen met het kabinet aan wil werken is een verlenging van de regio deal zuid- en oost-Drenthe. Op de Campus Emmen wordt gewerkt aan een slimme en duurzame toekomst en daarvoor zijn investeringen nodig. Drenthe wil samen met het Rijk werken aan een structurele samenwerking op dit gebied.

Drenthe en Vereniging van Drentse Gemeenten hebben brief naar de informateur gestuurd

De provincie Drenthe en Vereniging van Drentse Gemeenten hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer. In deze brief roepen ze het nieuwe kabinet op om de kansen die Drenthe te bieden heeft bij de opgaven van Nederland te gebruiken. De provincie en de gemeenten doen een voorstel om op drie gebieden samen te werken. Als eerste op het gebied van de bouw van nieuwe woningen. Drenthe heeft de ruimte om nieuwe woningen te bouwen. Ook willen ze de rijksdiensten die in Assen zijn gevestigd verder uitbreiden en versterken. Dit zou voor de regio economische groei kunnen betekenen. Een ander punt waar Drenthe samen met het kabinet aan wil werken is een verlenging van de regio deal zuid- en oost-Drenthe. Op de Campus Emmen wordt gewerkt aan een slimme en duurzame toekomst en daarvoor zijn investeringen nodig. Drenthe wil samen met het Rijk werken aan een structurele samenwerking op dit gebied.

*

Sluiten

Greenpeace NL heeft een brief naar de informateur gestuurd

Greenpeace NL heeft een brief naar de informateur gestuurd

Greenpeace NL heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief geven ze aan welke drie cruciale punten in het regeerakkoord moeten staan om de klimaatcrisis aan te pakken. Als eerste willen ze in de klimaatwet dat er een nieuw reductiedoel voor 2030 wordt vastgesteld. Dit doel moet zijn vastgesteld op 65% CO2-reductie, zodat het in lijn is met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het tweede punt dat Greanpeace graag in het regeerakkoord wil zien is dat de stikstof- en natuurcrisis daadkrachtig wordt aangepakt door in stappen de stikstofuitstoot te verminderen, tot 90% minder uitstoot in 2035. Als laatste punt moet de CO2-heffing voor de industrie worden aangescherpt zodat het de vervuiler is die gaat betalen.

Greenpeace NL heeft een brief naar de informateur gestuurd

Greenpeace NL heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief geven ze aan welke drie cruciale punten in het regeerakkoord moeten staan om de klimaatcrisis aan te pakken. Als eerste willen ze in de klimaatwet dat er een nieuw reductiedoel voor 2030 wordt vastgesteld. Dit doel moet zijn vastgesteld op 65% CO2-reductie, zodat het in lijn is met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het tweede punt dat Greanpeace graag in het regeerakkoord wil zien is dat de stikstof- en natuurcrisis daadkrachtig wordt aangepakt door in stappen de stikstofuitstoot te verminderen, tot 90% minder uitstoot in 2035. Als laatste punt moet de CO2-heffing voor de industrie worden aangescherpt zodat het de vervuiler is die gaat betalen.

*

Sluiten

Tony’s Chocolonely heeft brief naar informateur gestuurd

Tony’s Chocolonely heeft brief naar informateur gestuurd

Tony’s Chocolonely heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In de brief spreken ze samen met andere bedrijven hun steun uit voor wetgeving die gepaste zorgvuldigheid (due diligence) verplicht voor alle bedrijven die opereren op de Nederlandse markt of hier gevestigd zijn. In de brief pleiten ze voor Nederlandse wetgeving voor duurzaam en verantwoord ondernemen per 2023, als opstapje naar ambitieuze Europese wetgeving. Om het politieke draagvlak in Europa en Nederland te vergroten is op korte termijn een kwalitatief goede Nederlandse due diligence wetgeving nodig. De betrokken organisaties en bedrijven zijn van mening dat door wetgeving het bedrijfsleven meer verantwoording moet nemen om mensenrechtenschendingen of milieuschade te voorkomen.

Tony’s Chocolonely heeft brief naar informateur gestuurd

Tony’s Chocolonely heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In de brief spreken ze samen met andere bedrijven hun steun uit voor wetgeving die gepaste zorgvuldigheid (due diligence) verplicht voor alle bedrijven die opereren op de Nederlandse markt of hier gevestigd zijn. In de brief pleiten ze voor Nederlandse wetgeving voor duurzaam en verantwoord ondernemen per 2023, als opstapje naar ambitieuze Europese wetgeving. Om het politieke draagvlak in Europa en Nederland te vergroten is op korte termijn een kwalitatief goede Nederlandse due diligence wetgeving nodig. De betrokken organisaties en bedrijven zijn van mening dat door wetgeving het bedrijfsleven meer verantwoording moet nemen om mensenrechtenschendingen of milieuschade te voorkomen.

*

Sluiten

50 wetenschappers doen oproep aan nieuw kabinet

50 wetenschappers doen oproep aan nieuw kabinet

Een groep van 50 wetenschappers heeft een oproep aan het nieuwe kabinet gedaan. Volgens deze groep moet het nieuwe kabinet de prijs op vlees verhogen. Dit zou goed zijn voor Nederland, de boeren, het klimaat en de volksgezondheid. De opbrengst moet geïnvesteerd worden in het verduurzamen van de veehouderij, het compenseren van de laagste inkomens en het goedkoper maken van groente en fruit. Dit leidt tot lagere zorgkosten en is tevens een rechtvaardige manier om de klimaatdoelen te behalen. De wetenschappers stellen een eerlijke vleesprijs voor in de vorm van een verbruiksbelasting op vlees geleidelijk in te voeren, en tegelijk de btw op groenten, fruit en vleesvervangers met 4 procent te verlagen.

 • Onderwerp: Oproep 50 wetenschappers voor regeerakkoord: maak vlees duurder
 • Brief: volledige brief

50 wetenschappers doen oproep aan nieuw kabinet

Een groep van 50 wetenschappers heeft een oproep aan het nieuwe kabinet gedaan. Volgens deze groep moet het nieuwe kabinet de prijs op vlees verhogen. Dit zou goed zijn voor Nederland, de boeren, het klimaat en de volksgezondheid. De opbrengst moet geïnvesteerd worden in het verduurzamen van de veehouderij, het compenseren van de laagste inkomens en het goedkoper maken van groente en fruit. Dit leidt tot lagere zorgkosten en is tevens een rechtvaardige manier om de klimaatdoelen te behalen. De wetenschappers stellen een eerlijke vleesprijs voor in de vorm van een verbruiksbelasting op vlees geleidelijk in te voeren, en tegelijk de btw op groenten, fruit en vleesvervangers met 4 procent te verlagen.

 • Onderwerp: Oproep 50 wetenschappers voor regeerakkoord: maak vlees duurder
 • Brief: volledige brief

*

Sluiten

WRR heeft een brief naar de informateur gestuurd

WRR heeft een brief naar de informateur gestuurd

De WRR, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief laten ze weten bezig te zijn met een onderzoek naar de brede impact van de coronacrisis en de implicaties van deze crisis voor de grote beleidsopgaven voor Nederland. Ze sturen de tussentijdse resultaten naar de informateur omdat deze van belang zijn voor het herstel- en transitiebeleid. Uit het onderzoek blijkt dat COVID-19 nog niet voorbij is en dat er verschillende scenario’s mogelijk zijn over het verloop van de crisis. De WRR hoopt dat de informateur de resultaten behulpzaam vindt bij het zoeken naar een herstel- en transitiebeleid.

WRR heeft een brief naar de informateur gestuurd

De WRR, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief laten ze weten bezig te zijn met een onderzoek naar de brede impact van de coronacrisis en de implicaties van deze crisis voor de grote beleidsopgaven voor Nederland. Ze sturen de tussentijdse resultaten naar de informateur omdat deze van belang zijn voor het herstel- en transitiebeleid. Uit het onderzoek blijkt dat COVID-19 nog niet voorbij is en dat er verschillende scenario’s mogelijk zijn over het verloop van de crisis. De WRR hoopt dat de informateur de resultaten behulpzaam vindt bij het zoeken naar een herstel- en transitiebeleid.

*

Sluiten

Eerlijke Klimaatagenda overgedragen aan de informateur

Eerlijke Klimaatagenda overgedragen aan de informateur

Vandaag is de Eerlijke Klimaatagenda overgedragen aan de informateur door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties; werkgevers- en werknemersorganisaties, woon-, jongeren-, reizigers en natuurorganisaties. In deze agenda staan plannen centraal omtrent groen herstel waar klimaat, economie en mensen bij gebaat zijn. Met de maatregelen uit de agenda kan de klimaattransitie haalbaar en betaalbaar blijven en substantieel bijdragen aan de werkgelegenheid. De politieke partijen worden opgeroepen om meer in te zetten op isolatie en de vervuiler te laten betalen. Ze willen vooral de frequent flyers meer laten betalen door btw en accijnzen op vliegtickets en kerosine.

Eerlijke Klimaatagenda overgedragen aan de informateur

Vandaag is de Eerlijke Klimaatagenda overgedragen aan de informateur door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties; werkgevers- en werknemersorganisaties, woon-, jongeren-, reizigers en natuurorganisaties. In deze agenda staan plannen centraal omtrent groen herstel waar klimaat, economie en mensen bij gebaat zijn. Met de maatregelen uit de agenda kan de klimaattransitie haalbaar en betaalbaar blijven en substantieel bijdragen aan de werkgelegenheid. De politieke partijen worden opgeroepen om meer in te zetten op isolatie en de vervuiler te laten betalen. Ze willen vooral de frequent flyers meer laten betalen door btw en accijnzen op vliegtickets en kerosine.

*

Sluiten

Alzheimer Nederland heeft een brief naar de informateur gestuurd

Alzheimer Nederland heeft een brief naar de informateur gestuurd

Alzheimer Nederland heeft namens iedereen die leeft met dementie een brief aan informateur Hamer gestuurd. In deze brief hebben ze zes actiepunten voor het volgende kabinet. Zo willen ze o.a. dat er meer gebouwd wordt zodat er geschikte woningen komen voor mensen met dementie. Daarnaast willen ze dat het nieuwe kabinet de mantelzorg overeind houdt, meer inzet op preventie van dementie en dat de zorg toegankelijker en simpeler wordt. Alzheimer Nederland roept de overheid op te blijven inzetten op een dementievriendelijke samenleving waarin buren, kappers en buschauffeurs goed om kunnen gaan met mensen met dementie. Zo blijven mensen met dementie meedoen in de samenleving. Verder moet volgens de organisatie e-health ook toegankelijk worden voor mensen met dementie.

 • Onderwerp: aandacht voor dementie
 • Brief: Volledige brief Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland heeft een brief naar de informateur gestuurd

Alzheimer Nederland heeft namens iedereen die leeft met dementie een brief aan informateur Hamer gestuurd. In deze brief hebben ze zes actiepunten voor het volgende kabinet. Zo willen ze o.a. dat er meer gebouwd wordt zodat er geschikte woningen komen voor mensen met dementie. Daarnaast willen ze dat het nieuwe kabinet de mantelzorg overeind houdt, meer inzet op preventie van dementie en dat de zorg toegankelijker en simpeler wordt. Alzheimer Nederland roept de overheid op te blijven inzetten op een dementievriendelijke samenleving waarin buren, kappers en buschauffeurs goed om kunnen gaan met mensen met dementie. Zo blijven mensen met dementie meedoen in de samenleving. Verder moet volgens de organisatie e-health ook toegankelijk worden voor mensen met dementie.

 • Onderwerp: aandacht voor dementie
 • Brief: Volledige brief Alzheimer Nederland

*

Sluiten

NVP heeft een brief naar de informateur gestuurd

NVP heeft een brief naar de informateur gestuurd

NVP, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief heeft de NVP Hamer geïnformeerd over de werking van participatiemaatschappijen. Daarnaast benoemt de NVP nog vier belangrijke punten die in de discussie voor een nieuw kabinet volgens hen opgenomen moet worden. Zo willen ze dat bij herstelplannen opgetrokken wordt met de markt, stimulering van innovatie en ondernemerschap door venture capital en de overheid moet een gelijk speelveld in de EU stimuleren. Als laatste kunnen participatiemaatschappijen als instrument voor maatschappelijke transities gebruikt worden volgens de NVP.

 • Onderwerp: participatiemaatschappijen als deel van de oplossing
 • Brief: Volledige brief NVP

NVP heeft een brief naar de informateur gestuurd

NVP, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief heeft de NVP Hamer geïnformeerd over de werking van participatiemaatschappijen. Daarnaast benoemt de NVP nog vier belangrijke punten die in de discussie voor een nieuw kabinet volgens hen opgenomen moet worden. Zo willen ze dat bij herstelplannen opgetrokken wordt met de markt, stimulering van innovatie en ondernemerschap door venture capital en de overheid moet een gelijk speelveld in de EU stimuleren. Als laatste kunnen participatiemaatschappijen als instrument voor maatschappelijke transities gebruikt worden volgens de NVP.

 • Onderwerp: participatiemaatschappijen als deel van de oplossing
 • Brief: Volledige brief NVP

*

Sluiten

Gaykrant schrijft een brief naar de informateur

Gaykrant schrijft een brief naar de informateur

Gaykrant heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief spreken ze hun verbazing uit voor het feit dat nog niemand van de regenbooggemeenschap is uitgenodigd voor een gesprek met de informateur. Acht partijen hebben het COC Regenboog Stembusakkoord ondertekend en de regenbooggemeenschap wil dat ook zij hun stem mogen laten horen tijdens een gesprek met de informateur. Zij hopen dat een afgevaardigde nog met de informateur kan praten voordat zij haar gesprekken afrondt en haar bevindingen naar de Tweede Kamer stuurt.

Gaykrant schrijft een brief naar de informateur

Gaykrant heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief spreken ze hun verbazing uit voor het feit dat nog niemand van de regenbooggemeenschap is uitgenodigd voor een gesprek met de informateur. Acht partijen hebben het COC Regenboog Stembusakkoord ondertekend en de regenbooggemeenschap wil dat ook zij hun stem mogen laten horen tijdens een gesprek met de informateur. Zij hopen dat een afgevaardigde nog met de informateur kan praten voordat zij haar gesprekken afrondt en haar bevindingen naar de Tweede Kamer stuurt.

*

Sluiten

NOB heeft een brief aan de informateur geschreven

NOB heeft een brief aan de informateur geschreven

De NOB, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, heeft een brief aan informateur Hamer geschreven. De NOB wil een bijdrage leveren aan de fiscale beleidskeuzes waar het komende kabinet voor staat. Maatschappelijke vraagstukken en keuzes zijn leidend en NOB pleit voor een terughoudend fiscaal beleid waarbij fiscale instrumenten alleen worden ingezet als blijkt dat deze het meest efficiënte middel zijn om de (economische) doelstellingen te bereiken. Er moet verder oog voor consistentie, rechtvaardigheid, doelmatigheid, neutraliteit en uitvoerbaarheid van beleid komen. Er moet een code of conduct komen en het draagvlak voor implementatie van Europese of mondiale belastingmaatregelen zal verbeteren bij transparantie en maatwerk in de ‘Brusselse’ of mondiale regelgeving.

 • Onderwerp: Aandachtspunten voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig belastingstelsel
 • Brief: Volledige brief NOB

NOB heeft een brief aan de informateur geschreven

De NOB, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, heeft een brief aan informateur Hamer geschreven. De NOB wil een bijdrage leveren aan de fiscale beleidskeuzes waar het komende kabinet voor staat. Maatschappelijke vraagstukken en keuzes zijn leidend en NOB pleit voor een terughoudend fiscaal beleid waarbij fiscale instrumenten alleen worden ingezet als blijkt dat deze het meest efficiënte middel zijn om de (economische) doelstellingen te bereiken. Er moet verder oog voor consistentie, rechtvaardigheid, doelmatigheid, neutraliteit en uitvoerbaarheid van beleid komen. Er moet een code of conduct komen en het draagvlak voor implementatie van Europese of mondiale belastingmaatregelen zal verbeteren bij transparantie en maatwerk in de ‘Brusselse’ of mondiale regelgeving.

 • Onderwerp: Aandachtspunten voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig belastingstelsel
 • Brief: Volledige brief NOB

*

Sluiten

Stichting Lezen en Schrijven heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd

Stichting Lezen en Schrijven heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd

Stichting Lezen en Schrijven heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief vraagt de organisatie om in de coronaherstelfase de laaggeletterdheid aan te pakken. Om te voorkomen dat het aantal laaggeletterden stijgt is gericht beleid nodig en structurele investeringen. In de brief geeft Stichting Lezen en Schrijven de informateur vier punten mee voor de formatieopdracht. Zo willen ze structurele investeringen om laaggeletterdheid aan te pakken, een Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen, een toegankelijke en begrijpelijke overheid en een offensieve aanpak van onderwijsachterstanden, voornamelijk op taal en rekenen.

 • Onderwerp: Inbreng Stichting Lezen en Schrijven Kabinetsformatie
 • Brief: Volledige brief Stichting Lezen en Schrijven

Stichting Lezen en Schrijven heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd

Stichting Lezen en Schrijven heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief vraagt de organisatie om in de coronaherstelfase de laaggeletterdheid aan te pakken. Om te voorkomen dat het aantal laaggeletterden stijgt is gericht beleid nodig en structurele investeringen. In de brief geeft Stichting Lezen en Schrijven de informateur vier punten mee voor de formatieopdracht. Zo willen ze structurele investeringen om laaggeletterdheid aan te pakken, een Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen, een toegankelijke en begrijpelijke overheid en een offensieve aanpak van onderwijsachterstanden, voornamelijk op taal en rekenen.

 • Onderwerp: Inbreng Stichting Lezen en Schrijven Kabinetsformatie
 • Brief: Volledige brief Stichting Lezen en Schrijven

*

Sluiten

VluchtelingenWerk Nederland heeft een brief naar de informateur gestuurd

VluchtelingenWerk Nederland heeft een brief naar de informateur gestuurd

VluchtelingenWerk Nederland heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief omschrijven ze de vier opdrachten voor het nieuwe kabinet met betrekking tot het asielbeleid. De focus moet liggen op het verbeteren van het huidige beleid: de kwaliteit van de uitvoering, het functioneren van het asielsysteem in Nederland en Europa, een benadering vanuit vertrouwen en de terugkeer van de menselijke maat. De vier opdrachten voor het nieuwe kabinet zijn als eerste het op orde brengen van het asielsysteem in Nederland. Verder moet het nieuwe kabinet zorg dragen dat iedereen volwaardig mee kan doen, moet er een terugkeer komen van de menselijke maat in het vluchtelingenbeleid en is solidariteit in Europa een pré.

 • Onderwerp: Aanbevelingen VluchtelingenWerk Nederland ten behoeve van het regeerakkoord 2021-2025
 • Brief: Volledige brief VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland heeft een brief naar de informateur gestuurd

VluchtelingenWerk Nederland heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief omschrijven ze de vier opdrachten voor het nieuwe kabinet met betrekking tot het asielbeleid. De focus moet liggen op het verbeteren van het huidige beleid: de kwaliteit van de uitvoering, het functioneren van het asielsysteem in Nederland en Europa, een benadering vanuit vertrouwen en de terugkeer van de menselijke maat. De vier opdrachten voor het nieuwe kabinet zijn als eerste het op orde brengen van het asielsysteem in Nederland. Verder moet het nieuwe kabinet zorg dragen dat iedereen volwaardig mee kan doen, moet er een terugkeer komen van de menselijke maat in het vluchtelingenbeleid en is solidariteit in Europa een pré.

 • Onderwerp: Aanbevelingen VluchtelingenWerk Nederland ten behoeve van het regeerakkoord 2021-2025
 • Brief: Volledige brief VluchtelingenWerk Nederland

*

Sluiten

Ervaring aan tafel heeft een brief naar de informateur gestuurd

Ervaring aan tafel heeft een brief naar de informateur gestuurd

De gelegenheidscoalitie Ervaring aan tafel heeft een brief aan informateur Hamer gestuurd. In deze brief schrijft men dat de stem van mensen met een beperking die een een levenslange en brede hulpvraag hebben, ontbreekt bij het formatieproces. Volgens deze groep wordt wet-en regelgeving ontwikkeld dat het leiden van een zelfstandig leven in de wegzit. omdat zij niet aan tafel zitten. Daarom pleit de coalitie in de brief voor het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de politieke tekentafel. Tot slot stelt de coalitie graag met de informateur te willen praten over de structurele knelpunten die mensen met een beperking ervaren.

 • Onderwerp: Brief aan de informateur Hamer #ErvaringAanTafel
 • Brief: Volledige brief

Ervaring aan tafel heeft een brief naar de informateur gestuurd

De gelegenheidscoalitie Ervaring aan tafel heeft een brief aan informateur Hamer gestuurd. In deze brief schrijft men dat de stem van mensen met een beperking die een een levenslange en brede hulpvraag hebben, ontbreekt bij het formatieproces. Volgens deze groep wordt wet-en regelgeving ontwikkeld dat het leiden van een zelfstandig leven in de wegzit. omdat zij niet aan tafel zitten. Daarom pleit de coalitie in de brief voor het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de politieke tekentafel. Tot slot stelt de coalitie graag met de informateur te willen praten over de structurele knelpunten die mensen met een beperking ervaren.

 • Onderwerp: Brief aan de informateur Hamer #ErvaringAanTafel
 • Brief: Volledige brief

*

Sluiten

Groep (para)medici heeft brief naar de informateur gestuurd

Groep (para)medici heeft brief naar de informateur gestuurd

Een groep (para)medici heeft een brief naar de informateur gestuurd over de gezondheidsrisico’s die bewoners lopen als windturbines te dicht bij woningen komen. In de brief pleit de groep voor meer onderzoek naar de gezondheidseffecten door het RIVM, zowel bij volwassenen als kinderen. Ook willen ze dat het voorzorgprincipe wordt toegepast en er dus geen nieuwe windturbines te dicht op woningen geplaatst kunnen worden. Ook willen ze dat het kabinet en de Tweede Kamer de geluidsnorm voor windtribunes gaan revalueren.

 • Onderwerp: aandacht in de kabinetsformatie m.b.t. gezondheidsrisico’s rondom plaatsting windturbines op land
 • Brief: Volledige brief

Groep (para)medici heeft brief naar de informateur gestuurd

Een groep (para)medici heeft een brief naar de informateur gestuurd over de gezondheidsrisico’s die bewoners lopen als windturbines te dicht bij woningen komen. In de brief pleit de groep voor meer onderzoek naar de gezondheidseffecten door het RIVM, zowel bij volwassenen als kinderen. Ook willen ze dat het voorzorgprincipe wordt toegepast en er dus geen nieuwe windturbines te dicht op woningen geplaatst kunnen worden. Ook willen ze dat het kabinet en de Tweede Kamer de geluidsnorm voor windtribunes gaan revalueren.

 • Onderwerp: aandacht in de kabinetsformatie m.b.t. gezondheidsrisico’s rondom plaatsting windturbines op land
 • Brief: Volledige brief

*

Sluiten

Pharos heeft een brief naar de informateur gestuurd

Pharos heeft een brief naar de informateur gestuurd

In een brief aan informateur Hamer heeft expertisecentrum Pharos aandacht gevraagd voor een aantal punten. Zo willen ze de aanpak van gezondheidsverschillen een plek in het regeerakkoord geven. Daarnaast willen ze investeren in lokaal maatwerk, een kennisinfrastructuur en in een krachtige sociale basis. Verder willen ze de lokale aanpak met landelijke maatregelen ondersteunen en voorkomen dat de tweedeling groter wordt. Ze pleiten ervoor om alle herstelplannen en wet- en regelgeving in de komende kabinetsperiode te toetsen op de impact op groepen met een lagere sociaal economische positie.

 • Onderwerp: Aanpak gezondheidsverschillen verdient plek in regeerakkoord
 • Brief: Volledige brief 

Pharos heeft een brief naar de informateur gestuurd

In een brief aan informateur Hamer heeft expertisecentrum Pharos aandacht gevraagd voor een aantal punten. Zo willen ze de aanpak van gezondheidsverschillen een plek in het regeerakkoord geven. Daarnaast willen ze investeren in lokaal maatwerk, een kennisinfrastructuur en in een krachtige sociale basis. Verder willen ze de lokale aanpak met landelijke maatregelen ondersteunen en voorkomen dat de tweedeling groter wordt. Ze pleiten ervoor om alle herstelplannen en wet- en regelgeving in de komende kabinetsperiode te toetsen op de impact op groepen met een lagere sociaal economische positie.

 • Onderwerp: Aanpak gezondheidsverschillen verdient plek in regeerakkoord
 • Brief: Volledige brief 

*

Sluiten

NVRD schrijft brief aan informateur

NVRD schrijft brief aan informateur

NVDR, de branchevereniging van alle publieke en gemeentelijke afvalbedrijven, en hun gemeentelijke aandeelhouders en opdrachtgevers, hebben een brief geschreven naar de informateur en andere onderhandelaars van een nieuw kabinet. In deze brief hebben ze zeven aandachtspunten beschreven waarmee ze pleiten voor een regie op de ketenaanpak. Zo willen ze dat er circulaire minimumstandaarden ontworpen worden voor producten, er moet gezorgd worden voor minder grondstoffengebruik bij het ontwerp, productie en distributie van producten, reparatie en hergebruik moet gestimuleerd. Verder wil de NVDR dat er ingezet wordt op de kwaliteit van de gescheiden grondstoffenstromen, het voorkomen van het verbranden van recyclebare stromen en het belonen van het gebruik van hergebruikt materiaal. Als laatste willen ze dat recyclingcijfers eenduidiger moeten.

 • Onderwerp: Neem regie op een echte ketenaanpak
 • Brief: Volledige brief NVDR

NVRD schrijft brief aan informateur

NVDR, de branchevereniging van alle publieke en gemeentelijke afvalbedrijven, en hun gemeentelijke aandeelhouders en opdrachtgevers, hebben een brief geschreven naar de informateur en andere onderhandelaars van een nieuw kabinet. In deze brief hebben ze zeven aandachtspunten beschreven waarmee ze pleiten voor een regie op de ketenaanpak. Zo willen ze dat er circulaire minimumstandaarden ontworpen worden voor producten, er moet gezorgd worden voor minder grondstoffengebruik bij het ontwerp, productie en distributie van producten, reparatie en hergebruik moet gestimuleerd. Verder wil de NVDR dat er ingezet wordt op de kwaliteit van de gescheiden grondstoffenstromen, het voorkomen van het verbranden van recyclebare stromen en het belonen van het gebruik van hergebruikt materiaal. Als laatste willen ze dat recyclingcijfers eenduidiger moeten.

 • Onderwerp: Neem regie op een echte ketenaanpak
 • Brief: Volledige brief NVDR

*

Sluiten

MJ Hudson stuurt brief naar informateur

MJ Hudson stuurt brief naar informateur

MJ Hudson heeft namens een aantal toonaangevende spelers in de Nederlandse zon-PV markt een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief staan drie belangrijke adviezen beschreven om de potentie van hernieuwbare elektriciteit (en zonne-energie in het bijzonder) te blijven benutten. Als eerste willen ze dat de doelstelling voor hernieuwbare elektriciteit op land verhoogt worden. Als tweede willen ze dat de SDE voorbehouden wordt behouden aan volwassen technieken met veel aanbieders die snel kunnen leveren. Als laatste advies willen randvoorwaarden voor inpassing van hernieuwbare elektriciteit.

MJ Hudson stuurt brief naar informateur

MJ Hudson heeft namens een aantal toonaangevende spelers in de Nederlandse zon-PV markt een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief staan drie belangrijke adviezen beschreven om de potentie van hernieuwbare elektriciteit (en zonne-energie in het bijzonder) te blijven benutten. Als eerste willen ze dat de doelstelling voor hernieuwbare elektriciteit op land verhoogt worden. Als tweede willen ze dat de SDE voorbehouden wordt behouden aan volwassen technieken met veel aanbieders die snel kunnen leveren. Als laatste advies willen randvoorwaarden voor inpassing van hernieuwbare elektriciteit.

*

Sluiten