Ouderenorganisaties

Ouderenorganisaties

Een aantal ouderenorganisaties heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief vragen ze informateur Schippers om bij het besluit om de kostendelersnorm in de AOW (Algemene Ouderdomswet) niet in te voeren tevens te regelen dat de kostendelersnorm niet meer geldt voor ouderen met een AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen). De kostendelersnorm wordt ook wel mantelzorgboete genoemd. De brief aan de informateur is ondertekend door het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), ouderenbond KBO-PCOB, Koepel van Nederlandse Verenigingen van
Gepensioneerden (KNVG), Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), Inspraak Orgaan Turken (IOT) en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN).

 • Onderwerp: Kostendelersnorm AOW
 • Volledige brief: Geachte mevrouw Schippers
 • Ouderenorganisaties

  Een aantal ouderenorganisaties heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief vragen ze informateur Schippers om bij het besluit om de kostendelersnorm in de AOW (Algemene Ouderdomswet) niet in te voeren tevens te regelen dat de kostendelersnorm niet meer geldt voor ouderen met een AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen). De kostendelersnorm wordt ook wel mantelzorgboete genoemd. De brief aan de informateur is ondertekend door het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), ouderenbond KBO-PCOB, Koepel van Nederlandse Verenigingen van
  Gepensioneerden (KNVG), Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), Inspraak Orgaan Turken (IOT) en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN).

 • Onderwerp: Kostendelersnorm AOW
 • Volledige brief: Geachte mevrouw Schippers
 • *

  Sluiten

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)

  De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. De vereniging bestaat al meer dan 100 jaar en telt ruim 10.000 leden. In de brief aan de informateur pleit de organisatie voor een uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen in Nederland.

 • Onderwerp: Tandheelkunde
 • Volledige brief: Tandheelkunde en het nieuwe regeerakkoord
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)

  De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. De vereniging bestaat al meer dan 100 jaar en telt ruim 10.000 leden. In de brief aan de informateur pleit de organisatie voor een uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen in Nederland.

 • Onderwerp: Tandheelkunde
 • Volledige brief: Tandheelkunde en het nieuwe regeerakkoord
 • *

  Sluiten

  Informatieprofessionals

  Informatieprofessionals

  Een groep initiatiefnemers, geleid door Ken van Ierlant van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals, heeft een brief geschreven aan informateur Schippers. De brief aan de informateur gaat over waardecreatie voor de overheid middels digitalisering. Het probleem is volgens de briefschrijvers dat de overheid nu naar schatting per jaar zo’n 10 miljard euro besteed aan IT, waarbij negentig procent wordt uitgegeven aan het onderhouden van bestaande, verouderde systemen.

 • Onderwerp: ICT-beleid
 • Volledige brief: Hoogwaardige digitalisering van Nederland levert miljarden euro’s per jaar op
 • Informatieprofessionals

  Een groep initiatiefnemers, geleid door Ken van Ierlant van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals, heeft een brief geschreven aan informateur Schippers. De brief aan de informateur gaat over waardecreatie voor de overheid middels digitalisering. Het probleem is volgens de briefschrijvers dat de overheid nu naar schatting per jaar zo’n 10 miljard euro besteed aan IT, waarbij negentig procent wordt uitgegeven aan het onderhouden van bestaande, verouderde systemen.

 • Onderwerp: ICT-beleid
 • Volledige brief: Hoogwaardige digitalisering van Nederland levert miljarden euro’s per jaar op
 • *

  Sluiten

  Groene organisaties

  Groene organisaties

  Twaalf grote groene organisaties hebben een brief gestuurd aan informateur Schippers. De brief is ondertekend door: LandschappenNL, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Vlinderstichting & SoortenNL, de Natuur- en Milieufederaties, RAVON, IVN, IUCN-Nederland en Natuur & Milieu. In de brief aan de informateur vragen de organisaties aandacht voor de natuur.

 • Onderwerp: Natuurbeleid
 • Volledige brief: Wilt u alstublieft de zorg voor natuur bloedserieus nemen? Dan kan de natuur de zorg helpen
 • Groene organisaties

  Twaalf grote groene organisaties hebben een brief gestuurd aan informateur Schippers. De brief is ondertekend door: LandschappenNL, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Vlinderstichting & SoortenNL, de Natuur- en Milieufederaties, RAVON, IVN, IUCN-Nederland en Natuur & Milieu. In de brief aan de informateur vragen de organisaties aandacht voor de natuur.

 • Onderwerp: Natuurbeleid
 • Volledige brief: Wilt u alstublieft de zorg voor natuur bloedserieus nemen? Dan kan de natuur de zorg helpen
 • *

  Sluiten

  Gemeente Woerden

  Gemeente Woerden

  De Gemeente Woerden heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief roepen ze de informateur op om het olie- en gasveld Papekopveld niet te ontwikkelen.

 • Onderwerp: Olie- en gasveld Papekopveld
 • Volledige brief: Zet duurzaamheid voorop: geen olie- en gaswinning onder Woerden
 • Gemeente Woerden

  De Gemeente Woerden heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief roepen ze de informateur op om het olie- en gasveld Papekopveld niet te ontwikkelen.

 • Onderwerp: Olie- en gasveld Papekopveld
 • Volledige brief: Zet duurzaamheid voorop: geen olie- en gaswinning onder Woerden
 • *

  Sluiten

  March for Science Nederland

  March for Science Nederland

  De Nederlandse tak van March for Science heeft een brief geschreven aan de informateur. In de brief vragen ze de informateur om de wetenschappelijke consensus serieus te nemen. Beleid zonder wetenschap is alleen maar gokken, zo schrijven ze.

 • Onderwerp: Wetenschap
 • Volledige brief: Beste mevrouw Schippers
 • March for Science Nederland

  De Nederlandse tak van March for Science heeft een brief geschreven aan de informateur. In de brief vragen ze de informateur om de wetenschappelijke consensus serieus te nemen. Beleid zonder wetenschap is alleen maar gokken, zo schrijven ze.

 • Onderwerp: Wetenschap
 • Volledige brief: Beste mevrouw Schippers
 • *

  Sluiten

  Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

  Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

  Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft een brief geschreven aan informateur Schippers. In de brief vragen ze het nieuwe kabinet om een samenhangend pakket van maatregelen voor de woningmarkt. De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is in 1993 opgericht door het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het doel van het WEW is het bevorderen van het bezit van een eigen woning. De stichting is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • Onderwerp: Woningmarkt
 • Volledige brief: Verantwoorde financiering voor een duurzame woningmarkt
 • Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

  Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft een brief geschreven aan informateur Schippers. In de brief vragen ze het nieuwe kabinet om een samenhangend pakket van maatregelen voor de woningmarkt. De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is in 1993 opgericht door het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het doel van het WEW is het bevorderen van het bezit van een eigen woning. De stichting is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • Onderwerp: Woningmarkt
 • Volledige brief: Verantwoorde financiering voor een duurzame woningmarkt
 • *

  Sluiten

  De Groene Zaak & Royal HaskoningDHV

  De Groene Zaak & Royal HaskoningDHV

  De Groene Zaak en Royal HaskoningBHV hebben het initiatief genomen om een brief te sturen aan informateur Schippers. In de brief roepen vijftien CEO’s de overheid op om een context te creëren waarin duurzaam ondernemen loont. De brief aan de informateur is ondertekend door KPN, Bavaria, Besi, BeterBed, TBI, Koninklijke BAM Groep, Interface Europe, Rockwool Benelux, DELA Coöperatie, Royal HaskoningBHV, Auping, TAUW, Meerlanden, Moonen Packaging en PitPoint. De Groene Zaak is een samenwerkingsverband van een aantal duurzame bedrijven.

 • Onderwerp: Duurzaam ondernemen
 • Volledige brief: Brief aan de informateur en onderhandelaars
 • De Groene Zaak & Royal HaskoningDHV

  De Groene Zaak en Royal HaskoningBHV hebben het initiatief genomen om een brief te sturen aan informateur Schippers. In de brief roepen vijftien CEO’s de overheid op om een context te creëren waarin duurzaam ondernemen loont. De brief aan de informateur is ondertekend door KPN, Bavaria, Besi, BeterBed, TBI, Koninklijke BAM Groep, Interface Europe, Rockwool Benelux, DELA Coöperatie, Royal HaskoningBHV, Auping, TAUW, Meerlanden, Moonen Packaging en PitPoint. De Groene Zaak is een samenwerkingsverband van een aantal duurzame bedrijven.

 • Onderwerp: Duurzaam ondernemen
 • Volledige brief: Brief aan de informateur en onderhandelaars
 • *

  Sluiten

  Vereniging Scala

  Vereniging Scala

  Vereniging Scala heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief uit de vereniging hun zorgen over de groeiende afstand tussen kansarm en kansrijk. De achtergrond van de Scalagroep is overwegend links groen liberaal met het bijbehorende profiel van overwegend hoger opgeleid, maatschappelijk betrokken. Scala pleit in de brief aan de informateur voor een tweede Rijksdienst met een iets ander profiel: Rijks-wat-er-leeft.

 • Onderwerp: Rijks-wat-er-leeft
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • Vereniging Scala

  Vereniging Scala heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief uit de vereniging hun zorgen over de groeiende afstand tussen kansarm en kansrijk. De achtergrond van de Scalagroep is overwegend links groen liberaal met het bijbehorende profiel van overwegend hoger opgeleid, maatschappelijk betrokken. Scala pleit in de brief aan de informateur voor een tweede Rijksdienst met een iets ander profiel: Rijks-wat-er-leeft.

 • Onderwerp: Rijks-wat-er-leeft
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • *

  Sluiten

  Handel en Logistiek Nederland

  Handel en Logistiek Nederland

  Achttien bedrijfslevenorganisaties maken zich hard voor minstens één miljard euro extra investeren in slimmere en nieuwe infrastructuur. Ze zetten de noodzakelijke investeringen uiteen in een brief aan informateur Edith Schippers. De brief is ondertekend door Bouwend Nederland, VRC, World Class Maintenance, NB, Deltalinqs, ORAM, CBRB, Vereniging van Waterbouwers, VNC, COV, Aircargo Netherlands, KVNR, KNV, Port of Rotterdam, Port of Amsterdam, FME, Koninklijke BLN-Schuttevaer en Evofenedex.

 • Onderwerp: Infrastructuur
 • Volledige brief: Brief Handel en Logistiek aan informateur
 • Handel en Logistiek Nederland

  Achttien bedrijfslevenorganisaties maken zich hard voor minstens één miljard euro extra investeren in slimmere en nieuwe infrastructuur. Ze zetten de noodzakelijke investeringen uiteen in een brief aan informateur Edith Schippers. De brief is ondertekend door Bouwend Nederland, VRC, World Class Maintenance, NB, Deltalinqs, ORAM, CBRB, Vereniging van Waterbouwers, VNC, COV, Aircargo Netherlands, KVNR, KNV, Port of Rotterdam, Port of Amsterdam, FME, Koninklijke BLN-Schuttevaer en Evofenedex.

 • Onderwerp: Infrastructuur
 • Volledige brief: Brief Handel en Logistiek aan informateur
 • *

  Sluiten

  Natuur en Milieufederaties

  Natuur en Milieufederaties

  De Natuur en Milieufederaties hebben een brief geschreven aan de informateur. In deze brief verzoeken ze de informateur en onderhandelende partijen om de verhuurdersheffing om te zetten in een investeringsplicht voor verduurzaming van de huurvoorraad. Op deze wijze kan de verduurzaming van de sociale huursector worden gefinancierd.

 • Onderwerp: Verhuurdersheffing omzetten in investeringsplicht
 • Volledige brief: Geachte informateur
 • Natuur en Milieufederaties

  De Natuur en Milieufederaties hebben een brief geschreven aan de informateur. In deze brief verzoeken ze de informateur en onderhandelende partijen om de verhuurdersheffing om te zetten in een investeringsplicht voor verduurzaming van de huurvoorraad. Op deze wijze kan de verduurzaming van de sociale huursector worden gefinancierd.

 • Onderwerp: Verhuurdersheffing omzetten in investeringsplicht
 • Volledige brief: Geachte informateur
 • *

  Sluiten

  Groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk)

  Groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk)

  De Groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk) heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. De Groepsondernemingsraad Rijk is het centrale medezeggenschapsorgaan dat de rijksambtenaren van alle ministeries vertegenwoordigt betreffende rijksbrede onderwerpen die alle of een meerderheid van de medewerkers van deze ministeries raken. In de brief aan de informateur geeft de GOR Rijk drie aandachtspunten over het rijksbeleid voor de komende kabinetsperiode mee.

 • Onderwerp: Het Rijk
 • Volledige brief: Open brief naar informateur Edith Schippers
 • Groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk)

  De Groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk) heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. De Groepsondernemingsraad Rijk is het centrale medezeggenschapsorgaan dat de rijksambtenaren van alle ministeries vertegenwoordigt betreffende rijksbrede onderwerpen die alle of een meerderheid van de medewerkers van deze ministeries raken. In de brief aan de informateur geeft de GOR Rijk drie aandachtspunten over het rijksbeleid voor de komende kabinetsperiode mee.

 • Onderwerp: Het Rijk
 • Volledige brief: Open brief naar informateur Edith Schippers
 • *

  Sluiten

  NRP Spaar het Klimaat

  NRP Spaar het Klimaat

  Een aantal bedrijven, verenigd in NRP Spaar het Klimaat, heeft een brief gestuurd aan de informateur. Spaar het Klimaat is opgericht in 2005 door bedrijven die het grote potentieel aan
  energiebesparing (en daarmee CO2-reductie) in de bestaande gebouwde omgeving wil realiseren. Sinds 2015 zijn ze actief als themagroep binnen NRP, het platform voor transformatie en renovatie. Bij het NRP zijn meer dan 100 bedrijven aangesloten die streven naar een duurzaam gebruik van bestaand vastgoed. In de brief aan informateur Schippers vraagt NRP Spaar het Klimaat aandacht voor het thema ‘energetische renovatie’ (energiebesparing in de gebouwde omgeving) binnen het klimaat- en energiebeleid.

 • Onderwerp: Energetische renovatie
 • Volledige brief: Voorstellen voor een plan voor de energietransitie van de bestaande gebouwenvoorraad
 • NRP Spaar het Klimaat

  Een aantal bedrijven, verenigd in NRP Spaar het Klimaat, heeft een brief gestuurd aan de informateur. Spaar het Klimaat is opgericht in 2005 door bedrijven die het grote potentieel aan
  energiebesparing (en daarmee CO2-reductie) in de bestaande gebouwde omgeving wil realiseren. Sinds 2015 zijn ze actief als themagroep binnen NRP, het platform voor transformatie en renovatie. Bij het NRP zijn meer dan 100 bedrijven aangesloten die streven naar een duurzaam gebruik van bestaand vastgoed. In de brief aan informateur Schippers vraagt NRP Spaar het Klimaat aandacht voor het thema ‘energetische renovatie’ (energiebesparing in de gebouwde omgeving) binnen het klimaat- en energiebeleid.

 • Onderwerp: Energetische renovatie
 • Volledige brief: Voorstellen voor een plan voor de energietransitie van de bestaande gebouwenvoorraad
 • *

  Sluiten

  Sportbonden uit het Cluster 50+

  Sportbonden uit het Cluster 50+

  Een aantal sportbonden uit het Cluster 50+ heeft een brief en notitie gestuurd aan de informateur. Hierin vragen ze het nieuwe kabinet om nieuwe maatregelen om ouderensport aantrekkelijker te maken. De brief is ondertekend door de 50+ Clusters van: NOC*NSF, JBN, Atletiek Unie, KNSB, NIOBB, NTTB, NGF, KNLTB, KNGU, KNVB, KNHB en de BridgeBond.

 • Onderwerp: Ouderensport
 • Volledige brief: De maatschappelijke rol van sport voor ouderen
 • Sportbonden uit het Cluster 50+

  Een aantal sportbonden uit het Cluster 50+ heeft een brief en notitie gestuurd aan de informateur. Hierin vragen ze het nieuwe kabinet om nieuwe maatregelen om ouderensport aantrekkelijker te maken. De brief is ondertekend door de 50+ Clusters van: NOC*NSF, JBN, Atletiek Unie, KNSB, NIOBB, NTTB, NGF, KNLTB, KNGU, KNVB, KNHB en de BridgeBond.

 • Onderwerp: Ouderensport
 • Volledige brief: De maatschappelijke rol van sport voor ouderen
 • *

  Sluiten

  Diabetesvereniging Nederland (DVN)

  Diabetesvereniging Nederland (DVN)

  De Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief pleit de DVN voor het onderzoeken van de mogelijkheden om mensen met diabetes gedeeltelijk vrij te stellen van het eigen risico. De DVN behartigt de belangen van alle mensen met diabetes in hun strijd voor goede zorg en een comfortabel leven.

 • Onderwerp: Eigen risico voor mensen met diabetes
 • Volledige brief: Brief aan informateur Schippers over aanpassing eigen risico
 • Diabetesvereniging Nederland (DVN)

  De Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief pleit de DVN voor het onderzoeken van de mogelijkheden om mensen met diabetes gedeeltelijk vrij te stellen van het eigen risico. De DVN behartigt de belangen van alle mensen met diabetes in hun strijd voor goede zorg en een comfortabel leven.

 • Onderwerp: Eigen risico voor mensen met diabetes
 • Volledige brief: Brief aan informateur Schippers over aanpassing eigen risico
 • *

  Sluiten

  Mobiliteitsalliantie

  Mobiliteitsalliantie

  De Mobiliteitsalliantie heeft een brief geschreven aan informateur Schippers. De alliantie bestaat uit ANWB, BOVAG, FEHAC, Fietsersbond, GVB, HTM, KNV, MKB Infra, NS, Qbuzz, RAI Vereniging, RET, Rover, TLN, Transdev/Connexxion, VNA en VZR. In de brief aan de informateur pleit de Mobiliteitsalliantie voor een integrale visie op, en aanpak van de mobiliteitsuitdagingen in Nederland. Daarom moet er binnen één jaar een Mobiliteitsakkoord komen.

 • Onderwerp: Mobiliteit
 • Volledige brief: Brief Mobiliteitsalliantie aan informateur Schippers
 • Mobiliteitsalliantie

  De Mobiliteitsalliantie heeft een brief geschreven aan informateur Schippers. De alliantie bestaat uit ANWB, BOVAG, FEHAC, Fietsersbond, GVB, HTM, KNV, MKB Infra, NS, Qbuzz, RAI Vereniging, RET, Rover, TLN, Transdev/Connexxion, VNA en VZR. In de brief aan de informateur pleit de Mobiliteitsalliantie voor een integrale visie op, en aanpak van de mobiliteitsuitdagingen in Nederland. Daarom moet er binnen één jaar een Mobiliteitsakkoord komen.

 • Onderwerp: Mobiliteit
 • Volledige brief: Brief Mobiliteitsalliantie aan informateur Schippers
 • *

  Sluiten

  Consumentenbond, Diabetes Fonds, Hartstichting, Nederlandse Hypertensie Vereniging en Nierstichting

  Consumentenbond, Diabetes Fonds, Hartstichting, Nederlandse Hypertensie Vereniging en Nierstichting

  De Consumentenbond, Diabetes Fonds, Hartstichting, Nederlandse Hypertensie Vereniging en de Nierstichting hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief aan de informateur vragen zij aandacht voor de toevoeging van te veel zout, verzadigd vet en suiker in bewerkte voedingsmiddelen.

 • Onderwerp: Intensievere aanpak te veel zout, verzadigd vet en suiker in voedingsmiddelen
 • Volledige brief: Aan de informateur kabinetsformatie 2017
 • Consumentenbond, Diabetes Fonds, Hartstichting, Nederlandse Hypertensie Vereniging en Nierstichting

  De Consumentenbond, Diabetes Fonds, Hartstichting, Nederlandse Hypertensie Vereniging en de Nierstichting hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief aan de informateur vragen zij aandacht voor de toevoeging van te veel zout, verzadigd vet en suiker in bewerkte voedingsmiddelen.

 • Onderwerp: Intensievere aanpak te veel zout, verzadigd vet en suiker in voedingsmiddelen
 • Volledige brief: Aan de informateur kabinetsformatie 2017
 • *

  Sluiten

  Palestina organisaties

  Palestina organisaties

  Zestien Palestina organisaties hebben een brief geschreven aan de informateur. In de brief aan informateur Schippers pleiten de organisaties voor een eerlijk en stevig Nederlands beleid ten opzichte van Israël. Het betreft Aidoun Breed Platform Palestina in Haarlem, Christian Peacemaker Teams – Nederland, Diensten en Onderzoek Centrum Palestina, EMCEMO, Groningen-Jabalya, Het Palestijnse Huis, Internationale Socialisten, Nederlands Palestina Komitee, Kairos-Sabeel Nederland, PA-IS, Palestijnse Gemeenschap Nederland, Palestina Komitee Rotterdam, PalestineLink, Stichting Palestijnse Vrouwen Nederland, Stichting Palestina, TIYE International en Vrouwen in het Zwart.

 • Onderwerp: Palestina
 • Volledige brief: Geachte formateur
 • Palestina organisaties

  Zestien Palestina organisaties hebben een brief geschreven aan de informateur. In de brief aan informateur Schippers pleiten de organisaties voor een eerlijk en stevig Nederlands beleid ten opzichte van Israël. Het betreft Aidoun Breed Platform Palestina in Haarlem, Christian Peacemaker Teams – Nederland, Diensten en Onderzoek Centrum Palestina, EMCEMO, Groningen-Jabalya, Het Palestijnse Huis, Internationale Socialisten, Nederlands Palestina Komitee, Kairos-Sabeel Nederland, PA-IS, Palestijnse Gemeenschap Nederland, Palestina Komitee Rotterdam, PalestineLink, Stichting Palestijnse Vrouwen Nederland, Stichting Palestina, TIYE International en Vrouwen in het Zwart.

 • Onderwerp: Palestina
 • Volledige brief: Geachte formateur
 • *

  Sluiten

  Platform Zelfstandige Ondernemers, Stichting ZZP Nederland & Zelfstandigen Bouw

  Platform Zelfstandige Ondernemers, Stichting ZZP Nederland & Zelfstandigen Bouw

  Platform Zelfstandige Ondernemers, Stichting ZZP Nederland & Zelfstandigen Bouw hebben een brief geschreven aan de informateur. Middels de brief bieden ze de notitie ‘Zelfstandige ondernemers hebben toekomst op de arbeidsmarkt’ aan. De Zelfstandigenorganisaties pleiten in de brief aan de informateur voor een evenwichtige Nederlandse arbeidsmarkt die proactief kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

 • Onderwerp: Zelfstandigen op de arbeidsmarkt
 • Volledige brief: Brief aan informateur Schippers
 • Platform Zelfstandige Ondernemers, Stichting ZZP Nederland & Zelfstandigen Bouw

  Platform Zelfstandige Ondernemers, Stichting ZZP Nederland & Zelfstandigen Bouw hebben een brief geschreven aan de informateur. Middels de brief bieden ze de notitie ‘Zelfstandige ondernemers hebben toekomst op de arbeidsmarkt’ aan. De Zelfstandigenorganisaties pleiten in de brief aan de informateur voor een evenwichtige Nederlandse arbeidsmarkt die proactief kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

 • Onderwerp: Zelfstandigen op de arbeidsmarkt
 • Volledige brief: Brief aan informateur Schippers
 • *

  Sluiten

  Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT)

  Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT)

  Het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) heeft een brief geschreven aan informateur Schippers. Het EBLT zorgt voor de promotie en bescherming van het Fries en het Nedersaksisch in Nederland en in de Europese Unie (EU) en de Raad van Europa, en hun instellingen. Hiervoor wordt wettelijke en politieke steun gezocht op Europees, nationaal en provinciaal niveau. Het EBLT bestaat uit vertegenwoordigers van 22 organisaties die zich inspannen voor de positie van het Fries en het Nedersaksisch. In de brief aan de informateur vragen ze aandacht voor het Fries en Papiamentu in Nederland.

 • Onderwerp: Fries en Papiamentu
 • Volledige brief: Achte Vrouw Schippers
 • Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT)

  Het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) heeft een brief geschreven aan informateur Schippers. Het EBLT zorgt voor de promotie en bescherming van het Fries en het Nedersaksisch in Nederland en in de Europese Unie (EU) en de Raad van Europa, en hun instellingen. Hiervoor wordt wettelijke en politieke steun gezocht op Europees, nationaal en provinciaal niveau. Het EBLT bestaat uit vertegenwoordigers van 22 organisaties die zich inspannen voor de positie van het Fries en het Nedersaksisch. In de brief aan de informateur vragen ze aandacht voor het Fries en Papiamentu in Nederland.

 • Onderwerp: Fries en Papiamentu
 • Volledige brief: Achte Vrouw Schippers
 • *

  Sluiten