Brieven aan de informateur
De Formatiewijzer verzamelt hier alle brieven aan de informateur. Wat mag er niet ontbreken in het regeerakkoord? De (in)formateur ontvangt brieven waarin organisaties pleiten dat hun ideeën worden opgenomen in het regeerakkoord. Heeft uw organisatie ook een brief aan de formateur geschreven? Geef uw brief door via het formulier ‘Tip de redactie’, beneden aan de pagina.

SGO stuurt brief naar de informateur

SGO stuurt brief naar de informateur

Het overleg van secretarissen-generaal (SGO) heeft een brief gestuurd naar informateur Tjeenk Willink. In deze brief geeft het SGO hun visie op de Rijksdienst en doen ze voorstellen hoe ze die kunnen versterken. Het SGO wil een sterke overheid en zeggen in de brief bereid te zijn daar aan mee te helpen de komende jaren. Voor een sterke overheid willen ze onder andere meer waardering voor professionals, de dienstverlening van de overheid verbeteren en vakmanschap centraal stellen.

 • Onderwerp: Brief van de secretarissen-generaal aan de informateur dhr. Tjeenk Willink
 • Brief: SGO brief

SGO stuurt brief naar de informateur

Het overleg van secretarissen-generaal (SGO) heeft een brief gestuurd naar informateur Tjeenk Willink. In deze brief geeft het SGO hun visie op de Rijksdienst en doen ze voorstellen hoe ze die kunnen versterken. Het SGO wil een sterke overheid en zeggen in de brief bereid te zijn daar aan mee te helpen de komende jaren. Voor een sterke overheid willen ze onder andere meer waardering voor professionals, de dienstverlening van de overheid verbeteren en vakmanschap centraal stellen.

 • Onderwerp: Brief van de secretarissen-generaal aan de informateur dhr. Tjeenk Willink
 • Brief: SGO brief

*

Sluiten

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling schrijft open brief aan de informateur

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling schrijft open brief aan de informateur

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling heeft een brief geschreven naar informateur Tjeenk Willink om aandacht te vragen voor voedselverspilling tijdens de onderhandelingen voor een nieuw regeerakkoord. De vier punten die ze belangrijk vinden zijn: een kabinetsbreed grondstoffenbeleid, het terugdringen van verliezen in de voedselketen, het terugdringen van voedselverspillen en optimaal hergebruiken van grondstoffen en de integrale agenda van Samen Tegen Voedselverspilling als dé aanpak van het kabinet. De stichting wijst op het feit dat ze al een aantal projecten succesvol hebben afgerond en willen zich verder inzetten voor een duurzamer voedselsysteem.

 • Onderwerp: Vorm kabinetsbreed grondstoffenbeleid en zet aanpak voedselverspilling centraal op agenda’s klimaat en circulaire economie
 • Brief: Open brief Samen Tegen Voedselverspilling

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling schrijft open brief aan de informateur

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling heeft een brief geschreven naar informateur Tjeenk Willink om aandacht te vragen voor voedselverspilling tijdens de onderhandelingen voor een nieuw regeerakkoord. De vier punten die ze belangrijk vinden zijn: een kabinetsbreed grondstoffenbeleid, het terugdringen van verliezen in de voedselketen, het terugdringen van voedselverspillen en optimaal hergebruiken van grondstoffen en de integrale agenda van Samen Tegen Voedselverspilling als dé aanpak van het kabinet. De stichting wijst op het feit dat ze al een aantal projecten succesvol hebben afgerond en willen zich verder inzetten voor een duurzamer voedselsysteem.

 • Onderwerp: Vorm kabinetsbreed grondstoffenbeleid en zet aanpak voedselverspilling centraal op agenda’s klimaat en circulaire economie
 • Brief: Open brief Samen Tegen Voedselverspilling

*

Sluiten

Brief aan informateur Willink roept op tot een betere treinverbinding tussen de Randstad, Arnhem en Rhein-Ruhr

Brief aan informateur Willink roept op tot een betere treinverbinding tussen de Randstad, Arnhem en Rhein-Ruhr

Een brede coalitie van metropoolregio’s (Amsterdam en Arnhem-Nijmegen), provincies (Utrecht en Gelderland), Regio Foodvalley, Euregio Rijn-Waal, NS en reizigersvereniging Rover heeft in een brief aan informateur Tjeenk Willink aandacht gevraagd voor een investering in een betere spoorverbinding tussen de Randstad, Arnhem en het Ruhrgebied.Volgens de coalitie is een snellere en frequentere treinverbinding met Duitsland nodig voor de economische ontwikkeling van Nederland en is het noodzakelijk voor verdere verstedelijking en leefbaarheid langs de corridor. De investering in de spoorverbinding sluit aan bij de Europese en Duitse plannen om van de corridor een hoofdcorridor in het Europese personenvervoer treinnetwerk (TEN-T) te maken. Ook draagt het bij aan de Europese klimaat doelstellingen.

 • Onderwerp: Versterken van de treincorridor Randstad – Arnhem – Rhein-Ruhrgebied
 • Brief: Brief naar de informateur.

Brief aan informateur Willink roept op tot een betere treinverbinding tussen de Randstad, Arnhem en Rhein-Ruhr

Een brede coalitie van metropoolregio’s (Amsterdam en Arnhem-Nijmegen), provincies (Utrecht en Gelderland), Regio Foodvalley, Euregio Rijn-Waal, NS en reizigersvereniging Rover heeft in een brief aan informateur Tjeenk Willink aandacht gevraagd voor een investering in een betere spoorverbinding tussen de Randstad, Arnhem en het Ruhrgebied.Volgens de coalitie is een snellere en frequentere treinverbinding met Duitsland nodig voor de economische ontwikkeling van Nederland en is het noodzakelijk voor verdere verstedelijking en leefbaarheid langs de corridor. De investering in de spoorverbinding sluit aan bij de Europese en Duitse plannen om van de corridor een hoofdcorridor in het Europese personenvervoer treinnetwerk (TEN-T) te maken. Ook draagt het bij aan de Europese klimaat doelstellingen.

 • Onderwerp: Versterken van de treincorridor Randstad – Arnhem – Rhein-Ruhrgebied
 • Brief: Brief naar de informateur.

*

Sluiten

SGF roept het toekomstige kabinet op om de Gezonde Generatie als ambitie en visie op gezondheid op te nemen in het regeerakkoord.

SGF roept het toekomstige kabinet op om de Gezonde Generatie als ambitie en visie op gezondheid op te nemen in het regeerakkoord.

In een brief aan informateur Tjeenk Willink hebben twintig samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF) een oproep gedaan om de Gezonde Generatie als ambitie en visie op gezondheid op te nemen in het regeerakkoord. De fondsen willen in 2040 de gezondste jeugd ter wereld en zijn bereid om tijdens de formatie hun strategie uit te leggen om dit doel te bereiken. De fondsen willen dat jongeren mentaal weerbaarder worden en dat er maatregelen genomen worden om de omgeving schoner te maken zodat er makkelijker gezondere keuzes gemaakt kunnen worden.

 • Onderwerp: De Gezonde Generatie
 • Brief: Brief SGF

SGF roept het toekomstige kabinet op om de Gezonde Generatie als ambitie en visie op gezondheid op te nemen in het regeerakkoord.

In een brief aan informateur Tjeenk Willink hebben twintig samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF) een oproep gedaan om de Gezonde Generatie als ambitie en visie op gezondheid op te nemen in het regeerakkoord. De fondsen willen in 2040 de gezondste jeugd ter wereld en zijn bereid om tijdens de formatie hun strategie uit te leggen om dit doel te bereiken. De fondsen willen dat jongeren mentaal weerbaarder worden en dat er maatregelen genomen worden om de omgeving schoner te maken zodat er makkelijker gezondere keuzes gemaakt kunnen worden.

 • Onderwerp: De Gezonde Generatie
 • Brief: Brief SGF

*

Sluiten

CBBD pleit voor verstandige en hoogwaardige inzet van biomassa

CBBD pleit voor verstandige en hoogwaardige inzet van biomassa

Circular Biobased Delta heeft zich aangesloten bij een brede coalitie die een oproep deed om een aantal punten over biomassa te verankeren in het regeerakkoord. In een brief aan de informateur en de fractievoorzitters zijn deze punten benoemd. De punten moeten zorgen om de controverse rondom biomassa te verminderen en de transitie naar een emissievrije economie. De punten die meegenomen moeten worden in het regeerakkoord zijn: de erkenning van de land- en bosbouw als fundament voor de circulaire economie, het stimuleren van hoogwaardige toepassing van biogrondstoffen, werken aan een breed draagvlak en het zorgen voor een gecoördineerd beleid.

 • Onderwerp: Pleidooi voor verstandige en hoogwaardige inzet van biomassa door brede coalitie
 • Brief: Brief aan informateur en fractievoorzitters

CBBD pleit voor verstandige en hoogwaardige inzet van biomassa

Circular Biobased Delta heeft zich aangesloten bij een brede coalitie die een oproep deed om een aantal punten over biomassa te verankeren in het regeerakkoord. In een brief aan de informateur en de fractievoorzitters zijn deze punten benoemd. De punten moeten zorgen om de controverse rondom biomassa te verminderen en de transitie naar een emissievrije economie. De punten die meegenomen moeten worden in het regeerakkoord zijn: de erkenning van de land- en bosbouw als fundament voor de circulaire economie, het stimuleren van hoogwaardige toepassing van biogrondstoffen, werken aan een breed draagvlak en het zorgen voor een gecoördineerd beleid.

 • Onderwerp: Pleidooi voor verstandige en hoogwaardige inzet van biomassa door brede coalitie
 • Brief: Brief aan informateur en fractievoorzitters

*

Sluiten

Brief Rijksinspectie aan de informateur

Brief Rijksinspectie aan de informateur

De Inspectieraad heeft een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink gestuurd. Hierin beschrijft de Inspectieraad wat de rijksinspecties kunnen doen om het publieke vertrouwen in het functioneren van de overheid te vergroten. Verder gaat de brief ook in op wat er nodig is om dat te kunnen waarmaken. Volgens de Inspectieraad is het volgende nodig: een sterkere juridische basis onder hun onafhankelijke positie in de vorm van een Wet op de rijksinspecties, en zeggenschap over de voor de inspecties beschikbare budgetten.

 • Onderwerp: Aanbod rijksinspecties
 • Brief: Brief aan informateur mr. Herman Tjeenk Willink.

Brief Rijksinspectie aan de informateur

De Inspectieraad heeft een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink gestuurd. Hierin beschrijft de Inspectieraad wat de rijksinspecties kunnen doen om het publieke vertrouwen in het functioneren van de overheid te vergroten. Verder gaat de brief ook in op wat er nodig is om dat te kunnen waarmaken. Volgens de Inspectieraad is het volgende nodig: een sterkere juridische basis onder hun onafhankelijke positie in de vorm van een Wet op de rijksinspecties, en zeggenschap over de voor de inspecties beschikbare budgetten.

 • Onderwerp: Aanbod rijksinspecties
 • Brief: Brief aan informateur mr. Herman Tjeenk Willink.

*

Sluiten

NOvA en (specialisatie)verenigingen pleiten voor investeringen in de rechtsbijstand

NOvA en (specialisatie)verenigingen pleiten voor investeringen in de rechtsbijstand

In een brief aan informateur Tjeenk Willink vragen de Nederlandse Orde van advocaten en de (specialisatie)verenigingen aandacht voor de gefinancierde rechtsbijstand tijdens de formatiegesprekken. Ze willen o.a. meer investeringen in vergoedingen voor rechtsbijstand en nulde- en eerstelijns rechtshulp en om te blijven investeren in jonge advocaten om ze warm te maken voor de sociale advocatuur.

 • Onderwerp: Meer investeringen in de rechtsbijstand
 • Brief: Brief NOvA en (specialisatie)verenigingen

NOvA en (specialisatie)verenigingen pleiten voor investeringen in de rechtsbijstand

In een brief aan informateur Tjeenk Willink vragen de Nederlandse Orde van advocaten en de (specialisatie)verenigingen aandacht voor de gefinancierde rechtsbijstand tijdens de formatiegesprekken. Ze willen o.a. meer investeringen in vergoedingen voor rechtsbijstand en nulde- en eerstelijns rechtshulp en om te blijven investeren in jonge advocaten om ze warm te maken voor de sociale advocatuur.

 • Onderwerp: Meer investeringen in de rechtsbijstand
 • Brief: Brief NOvA en (specialisatie)verenigingen

*

Sluiten

Brief 113 zelfmoord preventie aan de informateur

Brief 113 zelfmoord preventie aan de informateur

In een brief aan informateur Tjeenk Willink pleit 113 zelfmoord preventie voor een intensievere aanpak van suïcidepreventie. De organisatie schrijft dat dat het cruciaal is. In de brief zijn er drie punten uitgelicht om de aanpak van zelfmoordpreventie te borgen. De organisatie wil: structurele financiële continuïteit en stabiliteit voor 113, steun voor het wetsvoorstel integrale suïcidepreventie en het Ministerie van OCW en SZW zouden middelen ter beschikking moeten stellen voor het trainen van professionals in de sociaaleconomische sector in het kader van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie (2021-2025).

 • Onderwerp: borg suïcidepreventie juist nu
 • Brief: Brief 113

Brief 113 zelfmoord preventie aan de informateur

In een brief aan informateur Tjeenk Willink pleit 113 zelfmoord preventie voor een intensievere aanpak van suïcidepreventie. De organisatie schrijft dat dat het cruciaal is. In de brief zijn er drie punten uitgelicht om de aanpak van zelfmoordpreventie te borgen. De organisatie wil: structurele financiële continuïteit en stabiliteit voor 113, steun voor het wetsvoorstel integrale suïcidepreventie en het Ministerie van OCW en SZW zouden middelen ter beschikking moeten stellen voor het trainen van professionals in de sociaaleconomische sector in het kader van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie (2021-2025).

 • Onderwerp: borg suïcidepreventie juist nu
 • Brief: Brief 113

*

Sluiten

Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd pleit voor noodzakelijke versterking van de jeugdzorg

Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd pleit voor noodzakelijke versterking van de jeugdzorg

In een brief aan informateur Tjeenk Willink pleit Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) voor versterking van de jeugdzorg. BGZJ schrijft dat decentralisatie niet tot de gewenste verbeteringen heeft geleid. Een fundamentele stelselwijziging is volgens BGJZ nodig, omdat anders de zorg voor kinderen en jongeren nog meer onder druk komt te staan. In de brief benoemt BGZJ tien punten die het nieuwe kabinet moet aanpakken. Volgens BGZJ kunnen de problemen in de jeugdzorg opgelost worden als de nieuwe coalitie knopen gaat doorhakken en echte keuzes gaat maken over de organisatie van de jeugdzorg.

Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd pleit voor noodzakelijke versterking van de jeugdzorg

In een brief aan informateur Tjeenk Willink pleit Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) voor versterking van de jeugdzorg. BGZJ schrijft dat decentralisatie niet tot de gewenste verbeteringen heeft geleid. Een fundamentele stelselwijziging is volgens BGJZ nodig, omdat anders de zorg voor kinderen en jongeren nog meer onder druk komt te staan. In de brief benoemt BGZJ tien punten die het nieuwe kabinet moet aanpakken. Volgens BGZJ kunnen de problemen in de jeugdzorg opgelost worden als de nieuwe coalitie knopen gaat doorhakken en echte keuzes gaat maken over de organisatie van de jeugdzorg.

*

Sluiten

Federatie Medisch Specialisten stuurt brief naar de informateur

Federatie Medisch Specialisten stuurt brief naar de informateur

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een brief naar informateur Tjeenk Willink gestuurd. De organisatie heeft aan medisch specialisten gevraagd wat zij willen meegeven aan het nieuwe kabinet. Hun boodschap gaat over het geven van ruimte en vertrouwen aan de zorgprofessionals, het terugdringen van institutionalisering en bureacratisering in de zorg en het behouden van de vrije keuze tussen dienstverband en vrij beroep.

 • Onderwerp: inbreng regeerakkoord
 • Brief: Brief Federatie Medische Specialisten

Federatie Medisch Specialisten stuurt brief naar de informateur

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een brief naar informateur Tjeenk Willink gestuurd. De organisatie heeft aan medisch specialisten gevraagd wat zij willen meegeven aan het nieuwe kabinet. Hun boodschap gaat over het geven van ruimte en vertrouwen aan de zorgprofessionals, het terugdringen van institutionalisering en bureacratisering in de zorg en het behouden van de vrije keuze tussen dienstverband en vrij beroep.

 • Onderwerp: inbreng regeerakkoord
 • Brief: Brief Federatie Medische Specialisten

*

Sluiten

Brief Onderwijsraad aan de informateur

Brief Onderwijsraad aan de informateur

De Onderwijsraad heeft een brief naar de informateur gestuurd met aandachtspunten voor het regeerakkoord. Verder vraagt de Onderwijsraad in deze brief speciale aandacht voor de wijze waarop verbetering en ontwikkeling van het onderwijs aandacht kunnen krijgen in het regeerakkoord.

 • Onderwerp: Regeerakkoord
 • Brief: Brief aan informateur met aandachtspunten voor regeerakkoord

Brief Onderwijsraad aan de informateur

De Onderwijsraad heeft een brief naar de informateur gestuurd met aandachtspunten voor het regeerakkoord. Verder vraagt de Onderwijsraad in deze brief speciale aandacht voor de wijze waarop verbetering en ontwikkeling van het onderwijs aandacht kunnen krijgen in het regeerakkoord.

 • Onderwerp: Regeerakkoord
 • Brief: Brief aan informateur met aandachtspunten voor regeerakkoord

*

Sluiten

Decentrale overheden zijn sterke coalitiepartners voor het nieuwe kabinet

Decentrale overheden zijn sterke coalitiepartners voor het nieuwe kabinet

In een brief roepen gemeenten, provincies en waterschappen de informateur op om zo snel mogelijk met de decentrale overheden in gesprek te gaan. Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben gezamenlijk een brief aan informateur Tjeenk Willink gestuurd waarin ze zeggen dat het nu het moment is om samen met het rijk en mede-overheden te werken aan een krachtige overheidscoalitie en het programma van het nieuwe kabinet.

Decentrale overheden zijn sterke coalitiepartners voor het nieuwe kabinet

In een brief roepen gemeenten, provincies en waterschappen de informateur op om zo snel mogelijk met de decentrale overheden in gesprek te gaan. Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben gezamenlijk een brief aan informateur Tjeenk Willink gestuurd waarin ze zeggen dat het nu het moment is om samen met het rijk en mede-overheden te werken aan een krachtige overheidscoalitie en het programma van het nieuwe kabinet.

*

Sluiten

Brief NVZ aan de verkenners

Brief NVZ aan de verkenners

In een brief aan de verkenners heeft NVZ gevraagd om langdurige investeringen in de zorg.

Onderwerp: meer langdurige investeringen in de zorg
Brief aan de verkenners: Aanbevelingen NVZ voor het regeerakkoord 2021

Brief NVZ aan de verkenners

In een brief aan de verkenners heeft NVZ gevraagd om langdurige investeringen in de zorg.

Onderwerp: meer langdurige investeringen in de zorg
Brief aan de verkenners: Aanbevelingen NVZ voor het regeerakkoord 2021

*

Sluiten

Meer aandacht voor het versterken van grensoverschrijdende spoorverbindingen!

Meer aandacht voor het versterken van grensoverschrijdende spoorverbindingen!

De provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en de betrokken Duitse overheden hebben een brief geschreven aan de informateurs van het nieuwe kabinet. In deze brief vragen ze o.a meer aandacht voor het versterken van grensoverschrijdende spoorverbindingen, vooral met Duitsland.

Onderwerp: meer aandacht voor grensoverschrijdende spoorverbindingen.
Brief aan de informateur: Oproep gericht aan de onderhandelaars van een nieuw regeerakkoord.

Meer aandacht voor het versterken van grensoverschrijdende spoorverbindingen!

De provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en de betrokken Duitse overheden hebben een brief geschreven aan de informateurs van het nieuwe kabinet. In deze brief vragen ze o.a meer aandacht voor het versterken van grensoverschrijdende spoorverbindingen, vooral met Duitsland.

Onderwerp: meer aandacht voor grensoverschrijdende spoorverbindingen.
Brief aan de informateur: Oproep gericht aan de onderhandelaars van een nieuw regeerakkoord.

*

Sluiten

Keuzes klimaatbeleid eerste punt bij formatie

Keuzes klimaatbeleid eerste punt bij formatie

Voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord heeft een brief geschreven aan de informateur. In deze brief vraagt hij om tijdens de formatie vroeg helderheid te geven over hoe het kabinet de Europese klimaatdoelen wilt gaan halen.

Keuzes klimaatbeleid eerste punt bij formatie

Voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord heeft een brief geschreven aan de informateur. In deze brief vraagt hij om tijdens de formatie vroeg helderheid te geven over hoe het kabinet de Europese klimaatdoelen wilt gaan halen.

*

Sluiten