vno-ncw dividendbelasting

VNO-NCW lobbyde voor afschaffing dividendbelasting

VNO-NCW lobbyde voor afschaffing dividendbelasting

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver vroeg zich vorige week af “welke partijen er bij dit kabinet op hebben aangedrongen om de dividendbelasting af te schaffen”. Deze maatregel is namelijk niet in de verkiezingsprogramma's van VVD, CDA, D66 of ChristenUnie te vinden. Inmiddels is duidelijk dat in ieder geval VNO-NCW hiervoor gelobbyd heeft. Dit blijkt uit een brief aan toenmalig informateur Schippers die de werkgeversorganisatie eind maart schreef, in samenspraak met MKB-Nederland en LTO Nederland.

Volledig artikel

VNO-NCW lobbyde voor afschaffing dividendbelasting

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver vroeg zich vorige week af “welke partijen er bij dit kabinet op hebben aangedrongen om de dividendbelasting af te schaffen”. Deze maatregel is namelijk niet in de verkiezingsprogramma's van VVD, CDA, D66 of ChristenUnie te vinden. Inmiddels is duidelijk dat in ieder geval VNO-NCW hiervoor gelobbyd heeft. Dit blijkt uit een brief aan toenmalig informateur Schippers die de werkgeversorganisatie eind maart schreef, in samenspraak met MKB-Nederland en LTO Nederland.

In de brief bepleiten de organisaties onder andere een lastenverlichting voor bedrijven: “Voor ondernemers is daarom gewenst te komen tot substantiële verlaging van het vennootschapsbelasting-tarief en (uiteindelijk afschaffing van) dividendbelasting, in combinatie met ruimere mogelijkheden voor (kleinschalig) investeringsaftrek en willekeurig afschrijven en behoud van de fiscale innovatieregelingen”.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht of bekijk alle brieven aan de informateur.

Foto: Minister-president Rutte *

Sluiten
uitstel financiële beschouwingen

Tweede Kamer stelt Algemene Financiële Beschouwingen uit

Tweede Kamer stelt Algemene Financiële Beschouwingen uit

De Tweede Kamer heeft woensdagmiddag besloten om de Algemene Financiële Beschouwingen uit te stellen. Op voordracht van VVD-Kamerlid Mark Harbers stemde een meerderheid van de partijen in de Kamer hiermee in. Het parlement wil pas over de rijksbegroting debatteren als er een nieuw kabinet is. Indien de formerende partijen snel een akkoord bereiken, kan de begroting namelijk nog worden aangepast. Oorspronkelijk stonden de beschouwingen voor volgende week op de agenda.

Volledig artikel

Tweede Kamer stelt Algemene Financiële Beschouwingen uit

De Tweede Kamer heeft woensdagmiddag besloten om de Algemene Financiële Beschouwingen uit te stellen. Op voordracht van VVD-Kamerlid Mark Harbers stemde een meerderheid van de partijen in de Kamer hiermee in. Het parlement wil pas over de rijksbegroting debatteren als er een nieuw kabinet is. Indien de formerende partijen snel een akkoord bereiken, kan de begroting namelijk nog worden aangepast. Oorspronkelijk stonden de beschouwingen voor volgende week op de agenda.

Eerder werden ook de Algemene Politieke Beschouwingen afgelast om vergelijkbare redenen. De Tweede Kamer achtte het niet zinvol om met het demissionaire kabinet in debat te gaan over de begrotingen. Zodra er een nieuw kabinet op het bordes staat, zal de Kamer wel een debat organiseren over de regeringsverklaring. Hierin staan in grove lijnen de plannen van het nieuwe kabinet voor de aankomende vier jaar.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Minister-president Rutte *

Sluiten
groenlinks van ojik

Voormalig GroenLinks-leider Bram van Ojik wel positief over ‘Turkije-deal’

Voormalig GroenLinks-leider Bram van Ojik wel positief over ‘Turkije-deal’

Volgens berichtgeving in NRC Handelsblad is voormalig GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik een voorstander van de 'Turkije-deal'. Dit is opmerkelijk, omdat de formatiebesprekingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks op dit onderwerp zijn stukgelopen. GroenLinks is namelijk tegenstander van de afspraak tussen de Europese Unie (EU) en Turkije over vluchtelingen. De partij wil in de toekomst ook geen vergelijkbare deals met Noord-Afrikaanse landen sluiten. De andere drie partijen verdedigen de Turkije-deal en willen dit juist wel.

Volledig artikel

Voormalig GroenLinks-leider Bram van Ojik wel positief over ‘Turkije-deal’

Volgens berichtgeving in NRC Handelsblad is voormalig GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik een voorstander van de 'Turkije-deal'. Dit is opmerkelijk, omdat de formatiebesprekingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks op dit onderwerp zijn stukgelopen. GroenLinks is namelijk tegenstander van de afspraak tussen de Europese Unie (EU) en Turkije over vluchtelingen. De partij wil in de toekomst ook geen vergelijkbare deals met Noord-Afrikaanse landen sluiten. De andere drie partijen verdedigen de Turkije-deal en willen dit juist wel.

Van Ojik zou de Turkije-afspraken vorige week publiekelijk hebben verdedigd tijdens een bijeenkomst van het Clingendael Instituut. Dat hebben aanwezigen bij die bijeenkomst aan de krant verteld. Hij zou onder andere gezegd hebben dat hij de afgelopen jaren realistischer is geworden als het gaat om het beperken van vluchtelingenstromen. Er was sprake van een noodsituatie omdat er ‘per dag zevenduizend vluchtelingen over de Egeïsche Zee’ kwamen. Ook zou hij tijdens de bijeenkomst hebben gezegd dat hij voorstander is van afspraken met Afrikaanse landen om de vluchtelingenstroom te beperken.

Van Ojik bevestigt het relaas van aanwezigen bij de bijeenkomst van Clingendael, maar wijst erop dat de deal niet functioneert zoals bedoeld: ‘Van de hervestiging in Europa komt niets terecht, en de omstandigheden in de Turkse kampen zijn slechter dan gehoopt’. Ook ontkent hij de berichtgeving over het sluiten van deals met Afrikaanse landen. Hij zou slechts een terloopse opmerking hebben gemaakt over afspraken met landen om afgewezen staatsburgers terug te nemen, niet over het regionaal opvangen van vluchtelingen.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en nieuwsanalyses.

Foto: GroenLinks *

Sluiten
reconstructie formatie

NRC reconstrueert stuklopen formatie

NRC reconstrueert stuklopen formatie

Maandagavond werd bekend dat de tweede poging van VVD, CDA, D66 en GroenLinks om tot een kabinet te komen is mislukt. Opnieuw liepen de gesprekken vast op het thema migratie. Voor GroenLinks zou een principiële ondergrens zijn bereikt bij het sluiten van Europese migratiedeals met Noord-Afrikaanse landen. NRC Handelsblad heeft nu een reconstructie gepubliceerd van de vastgelopen formatiegesprekken met de vier partijen. Hierin staat beschreven hoe de 'informele gesprekken' de afgelopen tijd zijn verlopen.

Volledig artikel

NRC reconstrueert stuklopen formatie

Maandagavond werd bekend dat de tweede poging van VVD, CDA, D66 en GroenLinks om tot een kabinet te komen is mislukt. Opnieuw liepen de gesprekken vast op het thema migratie. Voor GroenLinks zou een principiële ondergrens zijn bereikt bij het sluiten van Europese migratiedeals met Noord-Afrikaanse landen. NRC Handelsblad heeft nu een reconstructie gepubliceerd van de vastgelopen formatiegesprekken met de vier partijen. Hierin staat beschreven hoe de 'informele gesprekken' de afgelopen tijd zijn verlopen.

Één-op-één gesprek
Volgens NRC vond er op woensdag 7 juni eerst een gesprek plaats tussen VVD-voorman Mark Rutte en GroenLinks-leider Jesse Klaver. Dit was het eerste formatiegesprek dat niet in de Stadhouderskamer plaatsvond, maar bij informateur Herman Tjeenk Willink thuis in Scheveningen. Rutte had van de andere twee – Sybrand Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66) – het mandaat gekregen om namens hen met Klaver te praten. Het idee hierachter was dat één-op-één gesprek mogelijk tot betere resultaten zou leiden dan drie tegen één.

Initatief van informateur Tjeenk Willink
Het gesprek leverde echter weinig op, aldus NRC. Jesse Klaver zou na afloop niet het gevoel hebben dat een toekomstig migratieakkoord met Noord-Afrikaanse landen voldoende bescherming bood aan oorlogsvluchtelingen. Informateur Tjeenk Willink bleef echter volhouden. In zijn opdracht worden een aantal internationale telefoontjes gepleegd om te controleren of het Nederlandse plan strookt met de lijn van andere Europese lidstaten. Dit bleek het geval te zijn.

Ook nodigt hij Jan-Willem Beaujean, diplomaat en migratiedeskundige bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, uit op het Catshuis om toe te lichten waarom de Turkijedeal in lijn is met internationale verdragen en mensenrechten. De onderhandelaars van VVD, CDA en D66 hadden er echter een hard hoofd in. Totdat Mark Rutte zijn secondant Halbe Zijlstra donderdagavond laat opbelde: ‘Jesse is gesprongen’.

Nieuwe eisen GroenLinks
De volgende dag bleek echter dat GroenLinks alsnog niet akkoord was. De partij kwam met aanvullende eisen: er moest een concrete passage worden opgenomen dat ‘het individuele recht om asiel in Europa aan te vragen intact blijft’. Ook wilde GroenLinks dat Nederland jaarlijks tussen de 2.500 en 25.000 extra vluchtelingen opnam. De andere partijen waren stomverbaasd en schorsten het overleg tot na het weekeinde.

Definitieve breuk
Op maandag werd definitief duidelijk dat een samenwerking tussen de vier partijen niet mogelijk was. Klaver weigerde akkoord te gaan met de tekst van informateur Tjeenk Willink, omdat er niet expliciet was opgenomen dat alle vluchtelingen hun asielrecht in Europa behielden. De informateur probeerde nog om apart met Klaver, mede-onderhandelaar Kathalijne Buitenweg en fractiespecialist Bram van Ojik om tafel te gaan, maar dit leverde niets op. Maandagavond gaf Tjeenk Willink daarom een persconferentie om wereldkundig te maken dat een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks definitief niet mogelijk was gebleken.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Olga Berrios *

Sluiten
debat formatie kamer

Vanmiddag debat over formatie in Tweede Kamer

Vanmiddag debat over formatie in Tweede Kamer

Dinsdagmiddag om 16.00 uur vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over de formatie in het bijzijn van informateur Herman Tjeenk Willink. De Kamer debatteert over de vraag hoe het verder moet met de kabinetsformatie, nu een meerderheidscoalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks niet mogelijk is gebleken. U kunt via de website van de Tweede Kamer het debat live meekijken.

Volledig artikel

Vanmiddag debat over formatie in Tweede Kamer

Dinsdagmiddag om 16.00 uur vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over de formatie in het bijzijn van informateur Herman Tjeenk Willink. De Kamer debatteert over de vraag hoe het verder moet met de kabinetsformatie, nu een meerderheidscoalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks niet mogelijk is gebleken. U kunt via de website van de Tweede Kamer het debat live meekijken.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Risastla *

Sluiten
brief informateur migratie

Brief Tjeenk Willink: gesprekken opnieuw stukgelopen op migratie

Brief Tjeenk Willink: gesprekken opnieuw stukgelopen op migratie

Maandagavond werd bekend gemaakt dat de 'informele gesprekken' tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks op niets zijn uitgelopen. Tijdens de daaropvolgende persconferentie bij het Catshuis gaf informateur Tjeenk Willink een korte toelichting. Hij vertelde dat zijn eindvoorstel over het sluiten van migratiedeals in Europees verband door GroenLinks niet kon worden geaccepteerd. De eerste ronde van onderhandelingen tussen de vier partijen waren ook op het thema migratie gestrand. Er kwamen toen echter geen besproken teksten naar buiten, zoals nu in de brief van Tjeenk Willink wel het geval is.

Volledig artikel

Brief Tjeenk Willink: gesprekken opnieuw stukgelopen op migratie

Maandagavond werd bekend gemaakt dat de 'informele gesprekken' tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks op niets zijn uitgelopen. Tijdens de daaropvolgende persconferentie bij het Catshuis gaf informateur Tjeenk Willink een korte toelichting. Hij vertelde dat zijn eindvoorstel over het sluiten van migratiedeals in Europees verband door GroenLinks niet kon worden geaccepteerd. De eerste ronde van onderhandelingen tussen de vier partijen waren ook op het thema migratie gestrand. Er kwamen toen echter geen besproken teksten naar buiten, zoals nu in de brief van Tjeenk Willink wel het geval is.

Brief Tjeenk Willink
Tijdens de persconferentie op maandagavond zei Tjeenk Willink toe zo snel mogelijk een brief naar de Tweede Kamer te sturen. Deze brief is inmiddels gepubliceerd. In de brief doet de informateur verslag van zijn werkzaamheden de afgelopen twee weken. Het voorstel over migratie, waar de gesprekken op zijn stukgelopen, is als bijlage bij de brief toegevoegd. In dit eindvoorstel wordt onder andere besproken dat er – net zoals met Turkije – afspraken over migratie mogelijk moeten zijn tussen de Europese Unie (EU) en Noord-Afrikaanse landen.

Fragment uit de brief van Tjeenk Willink: ‘De voorzitter van de fractie van GroenLinks kon mijn eindvoorstel voor een conclusie (bijgevoegd), dat na verschillende besprekingen een uiterste poging bevatte om tot overeenstemming te komen, niet delen. De voorzitters van de fracties van VVD, CDA en D66 hebben daarop met tegenzin vastgesteld dat hierdoor geen ruimte meer bestond voor een gezamenlijke aanpak van andere belangrijke vraagstukken. De voorzitters van de vier fracties hebben vervolgens vastgesteld dat een meerderheidscombinatie VVD-CDA-D66-GL niet mogelijk is‘.

Informateur gaat door
Ondanks deze tegenvaller is informateur Tjeenk Willink niet van plan om zijn opdracht terug te geven aan de Tweede Kamer. Dat zei hij in de persconferentie maandagavond. Zijn opdracht luidde immers: ‘de mogelijkheid te onderzoeken van een kabinet dat in voldoende mate op steun in de volksvertegenwoordiging kan rekenen, hierin zowel de mogelijkheden van een meerderheidskabinet als een minderheidskabinet in welke vorm dan ook mee te nemen’. Hij gaat nu ‘goed nadenken’ over de ontstane situatie alvorens volgende stappen te ondernemen.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

Foto: Pixabay *

Sluiten
informateur willink persconferentie

Informateur Tjeenk Willink: ‘meerderheidscombinatie VVD, CDA, D66 en GroenLinks niet mogelijk’

Informateur Tjeenk Willink: ‘meerderheidscombinatie VVD, CDA, D66 en GroenLinks niet mogelijk’

Zojuist heeft het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie bekend gemaakt dat informateur Herman Tjeenk Willink geen mogelijkheid ziet voor een meerderheidskabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De afgelopen dagen vonden in het Catshuis informele gesprekken tussen de vier partijen plaats om te verkennen of de eerder vastgelopen onderhandelingen hervat konden worden. Deze gesprekken zijn nu op niets uitgelopen, aldus de informateur.

Volledig artikel

Informateur Tjeenk Willink: ‘meerderheidscombinatie VVD, CDA, D66 en GroenLinks niet mogelijk’

Zojuist heeft het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie bekend gemaakt dat informateur Herman Tjeenk Willink geen mogelijkheid ziet voor een meerderheidskabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De afgelopen dagen vonden in het Catshuis informele gesprekken tussen de vier partijen plaats om te verkennen of de eerder vastgelopen onderhandelingen hervat konden worden. Deze gesprekken zijn nu op niets uitgelopen, aldus de informateur.

De voorzitter van de Tweede Kamer en de Koning zijn al op de hoogte gebracht van het mislukken van de besprekingen. Ook stuurt informateur Tjeenk Willink zo snel mogelijk een brief met zijn bevindingen en aanbevelingen naar de Tweede Kamer. Vanavond geeft hij bovendien een korte toelichting op zijn werkzaamheden tijdens een persconferentie in het Koetshuis, nabij het Catshuis in Den Haag. Deze persconferentie is live te volgen via NPO Politiek om 21.45 uur.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Tweede Kamer der Staten-Generaal*

Sluiten
informele gesprekken catshuis

Informele gesprekken in Catshuis gaan verder

Informele gesprekken in Catshuis gaan verder

De informele gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan vandaag verder in het Catshuis, de ambtswoning van de minister-president in Den Haag. Onder toeziend oog van informateur Herman Tjeenk Willink praten de fractievoorzitters van de vier partijen over het hervatten van de formatieonderhandelingen voor een nieuw kabinet.

Volledig artikel

Informele gesprekken in Catshuis gaan verder

De informele gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan vandaag verder in het Catshuis, de ambtswoning van de minister-president in Den Haag. Onder toeziend oog van informateur Herman Tjeenk Willink praten de fractievoorzitters van de vier partijen over het hervatten van de formatieonderhandelingen voor een nieuw kabinet.

Vorige week kwamen de politici en de informateur ook al bijeen in het Catshuis. Geen van de deelnemers wilde toen iets zeggen over de gemaakte vorderingen. Onder informateur Edith Schippers vonden de formatiegesprekken altijd plaats in de Stadhouderskamer, aan het Binnenhof.

Meer weten over de ontwikkelingen rondom de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed *

Sluiten
informele gesprekken groenlinks

Informele gesprekken VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan door

Informele gesprekken VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan door

Volgens de Telegraaf krijgen de informele gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks een vervolg na het overleg in het Catshuis gisteren. Wel is nog onduidelijk wanneer en in welke vorm de gesprekken plaats gaan vinden. De vraag is of de gesprekken voldoende basis bieden voor nieuwe onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Eerdere onderhandelingen over het vormen van een kabinet liepen stuk op het thema migratie.

Volledig artikel

Informele gesprekken VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan door

Volgens de Telegraaf krijgen de informele gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks een vervolg na het overleg in het Catshuis gisteren. Wel is nog onduidelijk wanneer en in welke vorm de gesprekken plaats gaan vinden. De vraag is of de gesprekken voldoende basis bieden voor nieuwe onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Eerdere onderhandelingen over het vormen van een kabinet liepen stuk op het thema migratie.

Meer weten over de laatste ontwikkelingen rondom de kabinetsformatie? Bekijk onze nieuwspagina voor meer achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Minister-president Rutte *

Sluiten
rutte formatie catshuis

Rutte (VVD): vanavond om 8 uur verder met ‘informele gesprekken’ in Catshuis

Rutte (VVD): vanavond om 8 uur verder met ‘informele gesprekken’ in Catshuis

VVD-leider en demissionair minister-president Mark Rutte heeft zojuist bekend gemaakt dat de 'informele gesprekken' tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks vanavond worden voortgezet. Om 8 uur praten de fractievoorzitters verder in het Catshuis, waar ze vanochtend onder toeziend oog van informateur Tjeenk Willink al bijeenkwamen. Het Catshuis is de ambtswoning van de minister-president in Den Haag (hierboven afgebeeld).

Volledig artikel

Rutte (VVD): vanavond om 8 uur verder met ‘informele gesprekken’ in Catshuis

VVD-leider en demissionair minister-president Mark Rutte heeft zojuist bekend gemaakt dat de 'informele gesprekken' tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks vanavond worden voortgezet. Om 8 uur praten de fractievoorzitters verder in het Catshuis, waar ze vanochtend onder toeziend oog van informateur Tjeenk Willink al bijeenkwamen. Het Catshuis is de ambtswoning van de minister-president in Den Haag (hierboven afgebeeld).

Volgens de Telegraaf gaan de partijleiders waarschijnlijk terug naar het Binnenhof om met hun fracties te overleggen. De intentie zou zijn om snel een knoop door te hakken over de vier partijen opnieuw gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Na twee maanden liepen de eerdere onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks stuk op het thema migratie. Volgens ingewijden wordt er inmiddels ook over andere moeilijke onderwerpen gesproken.

Verder lezen over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste ontwikkelingen.

Foto: Minister-president Rutte *

Sluiten
geheim formatie overleg

Opnieuw formatieoverleg op geheime locatie

Opnieuw formatieoverleg op geheime locatie

Volgens het AD is er vandaag opnieuw geheim formatieoverleg onder leiding van informateur Tjeenk Willink. VVD, CDA, D66 en GroenLinks bekijken of ze opnieuw gaan onderhandelen over de kabinetsformatie, nadat een eerdere ronde vastliep op het thema migratie. De gesprekken vinden 'ergens in Den Haag' plaats en zijn vanochtend vroeg begonnen, aldus het AD. Gisteren vond er ook al een 'geheim' gesprek plaats tussen de partijen, bij informateur Tjeenk Willink thuis.

Volledig artikel

Opnieuw formatieoverleg op geheime locatie

Volgens het AD is er vandaag opnieuw geheim formatieoverleg onder leiding van informateur Tjeenk Willink. VVD, CDA, D66 en GroenLinks bekijken of ze opnieuw gaan onderhandelen over de kabinetsformatie, nadat een eerdere ronde vastliep op het thema migratie. De gesprekken vinden 'ergens in Den Haag' plaats en zijn vanochtend vroeg begonnen, aldus het AD. Gisteren vond er ook al een 'geheim' gesprek plaats tussen de partijen, bij informateur Tjeenk Willink thuis.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

Foto: Hotel Arthur *

Sluiten
informateur zalm persconferentie

Geheim overleg bij informateur thuis

Geheim overleg bij informateur thuis

Het AD meldt dat er vandaag 'geheim' overleg plaatsvindt over de kabinetsformatie bij informateur Tjeenk Willink thuis. Gedurende de hele informatieperiode werd via het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie bekend gemaakt waar en wanneer er gesproken werd met de informateur en de politici, maar vandaag was er niets bekend gemaakt. Volgens ingewijden vinden er toch gesprekken plaats tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Inmiddels hebben verschillende journalisten en fotografen zich verzameld voor het huis van de informateur, in de hoop een glimp op te vangen van de onderhandelaars.

Volledig artikel

Geheim overleg bij informateur thuis

Het AD meldt dat er vandaag 'geheim' overleg plaatsvindt over de kabinetsformatie bij informateur Tjeenk Willink thuis. Gedurende de hele informatieperiode werd via het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie bekend gemaakt waar en wanneer er gesproken werd met de informateur en de politici, maar vandaag was er niets bekend gemaakt. Volgens ingewijden vinden er toch gesprekken plaats tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Inmiddels hebben verschillende journalisten en fotografen zich verzameld voor het huis van de informateur, in de hoop een glimp op te vangen van de onderhandelaars.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

Foto: Pixabay *

Sluiten
informateur willink persconferentie

Informateur last ‘nadenkdagje’ in

Informateur last ‘nadenkdagje’ in

Er staan voor woensdag geen formatiegesprekken op de agenda. Daartoe heeft informateur Herman Tjeenk Willink besloten. Tjeenk Willink begon vorige week aan zijn opdracht om de kabinetsformatie nieuw leven in te blazen nadat de gesprekken onder informateur Edith Schippers waren vastgelopen. Het 'nadenkdagje' is mogelijk een teken dat de formatie opnieuw in een impasse is beland, aldus het AD.

Volledig artikel

Informateur last ‘nadenkdagje’ in

Er staan voor woensdag geen formatiegesprekken op de agenda. Daartoe heeft informateur Herman Tjeenk Willink besloten. Tjeenk Willink begon vorige week aan zijn opdracht om de kabinetsformatie nieuw leven in te blazen nadat de gesprekken onder informateur Edith Schippers waren vastgelopen. Het 'nadenkdagje' is mogelijk een teken dat de formatie opnieuw in een impasse is beland, aldus het AD.

De informateur heeft namelijk al meerdere malen met de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gesproken, in wisselende samenstelling. Tot nu toe lijken deze gesprekken echter nog niet tot een doorbraak geleid te hebben. Volgens het AD krijgt ‘zelfs de onderhandelveteraan Herman Tjeenk Willink’ de vastgelopen formatie ‘nog niet los gewrikt’.

Mark Rutte, fractievoorzitter van de VVD en demissionair minister-president, ziet eveneens weinig vorderingen. Hij zei gisteren na afloop van de formatiebesprekingen: ‘Het gaat nog niet eens over de inhoud. Het gaat gewoon nog om wie met wie wil’.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht of bekijk hier het achtergrondartikel over informateur Herman Tjeenk Willink.

Foto: Tweede Kamer der Staten-Generaal *

Sluiten
formatie scp putters

Informateur ontvangt Klaver (GroenLinks) en Segers (ChristenUnie)

Informateur ontvangt Klaver (GroenLinks) en Segers (ChristenUnie)

Informateur Herman Tjeenk Willink ontvangt dinsdagochtend achtereenvolgens Jesse Klaver (GroenLinks) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Tjeenk Willink overlegt met de fractievoorzitters van GroenLinks en ChristenUnie in het kader van de kabinetsformatie. Vorige week sprak de informateur reeds met Klaver en Segers, alsmede met Sybrand Buma (CDA) en Mark Rutte (VVD).

Volledig artikel

Informateur ontvangt Klaver (GroenLinks) en Segers (ChristenUnie)

Informateur Herman Tjeenk Willink ontvangt dinsdagochtend achtereenvolgens Jesse Klaver (GroenLinks) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Tjeenk Willink overlegt met de fractievoorzitters van GroenLinks en ChristenUnie in het kader van de kabinetsformatie. Vorige week sprak de informateur reeds met Klaver en Segers, alsmede met Sybrand Buma (CDA) en Mark Rutte (VVD).

Tjeenk Willink heeft als opdracht de formatieonderhandelingen nieuw leven in te blazen, nadat eerdere gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks waren vastgelopen. Zijn gesprekken met fractievoorzitters nemen meer tijd in beslag dan de gesprekken onder zijn voorganger, informateur Edith Schippers. Er is bijvoorbeeld anderhalf uur uitgetrokken voor de gesprekken van vandaag. Vorige week was dit soms zelfs twee uur per gesprek.

Meer weten over de ontwikkelingen rondom de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Franklin Heijnen *

Sluiten
binnenhof ontruimd

Informateur ontvangt leiders D66, GroenLinks en ChristenUnie

Informateur ontvangt leiders D66, GroenLinks en ChristenUnie

Herman Tjeenk Willink ontvangt vandaag achtereenvolgens de fractievoorzitters van ChristenUnie, GroenLinks en D66 om de kabinetsformatie met hen te bespreken. Tjeenk Willink werd dinsdag door de Tweede Kamer als informateur aangewezen nadat Edith Schippers maandag haar eindverslag aan de Kamer had aangeboden. Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, was als eerste aan de beurt vanochtend. Bij aankomst op het Binnenhof zei Segers: 'Ik kom niet onderhandelen, alleen praten'.

Volledig artikel

Informateur ontvangt leiders D66, GroenLinks en ChristenUnie

Herman Tjeenk Willink ontvangt vandaag achtereenvolgens de fractievoorzitters van ChristenUnie, GroenLinks en D66 om de kabinetsformatie met hen te bespreken. Tjeenk Willink werd dinsdag door de Tweede Kamer als informateur aangewezen nadat Edith Schippers maandag haar eindverslag aan de Kamer had aangeboden. Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, was als eerste aan de beurt vanochtend. Bij aankomst op het Binnenhof zei Segers: 'Ik kom niet onderhandelen, alleen praten'.

Gisteren ontving de informateur reeds de leiders van VVD en CDA in het kader van zijn opdracht. Mark Rutte (VVD) en Sybrand Buma (CDA) waren elk afzonderlijk ongeveer twee uur in bespreking met Tjeenk Willink. Na afloop van hun ontmoeting met de informateur weigerden ze om inhoudelijk in te gaan op het gesprek.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Bertknot *

Sluiten
informateur eindverslag

Informateur Tjeenk Willink geeft eerste persconferentie

Informateur Tjeenk Willink geeft eerste persconferentie

Woensdagochtend ontving de nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink voormalig informateur Edith Schippers in het gebouw van de Tweede Kamer. Aansluitend aan het gesprek met Schippers gaf Tjeenk Willink een korte persconferentie. Hier lichtte hij toe tegen welke achtergrond hij zijn opdracht als informateur ziet en zal invullen: ‘de informateur moet eraan bijdragen dat fractievoorzitters tot een gemeenschappelijke conclusie komen die ze anders niet hadden willen, kunnen of durven trekken’.

Volledig artikel

Informateur Tjeenk Willink geeft eerste persconferentie

Woensdagochtend ontving de nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink voormalig informateur Edith Schippers in het gebouw van de Tweede Kamer. Aansluitend aan het gesprek met Schippers gaf Tjeenk Willink een korte persconferentie. Hier lichtte hij toe tegen welke achtergrond hij zijn opdracht als informateur ziet en zal invullen: ‘de informateur moet eraan bijdragen dat fractievoorzitters tot een gemeenschappelijke conclusie komen die ze anders niet hadden willen, kunnen of durven trekken’.

Verder vindt hij dat de Nederlandse politiek ‘vaak aan de late kant’ is bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. Hij zal in de gesprekken de onderhandelaars daarom vragen verder te kijken dan vier jaar. Hierbij gelooft de informateur niet in gedetailleerde afspraken in een regeerakkoord, maar in afspraken over hoe het debat gevoerd moet worden.

De informateur expliciteerde daarnaast zijn eigen opvattingen over de politiek. Niemand is volgens hem een ‘onbeschreven blad’ en omwille van de transparantie wilde Tjeenk Willink aangeven hoe hij in het proces staat. Hij benadrukte hierbij met name de gemeenschappelijke basis van de democratische rechtsstaat en de internationale rechtsorde. Ook sprak hij kort over migratie, klimaatverandering en de Europese Unie: ‘Als Nederland geen eigen rol kiest, kiezen Merkel en Macron voor ons’.

Tenslotte gaf Tjeenk Willink aan dat hij niet opnieuw met alle fractievoorzitters bijeen zal komen. Hij zal zich beperken tot de leiders van een vijftal partijen: VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66. Deze aanpak is gebaseerd op het eindverslag van voormalig informateur Schippers, aldus Tjeenk Willink. Wel is hij voornemens om alle fractievoorzitters telefonisch te spreken.

Meer weten over de vorderingen van de kabinetsformatie? Bekijk hier ons eerdere profiel van Herman Tjeenk Willink of lees meer achtergrondartikelen in ons nieuwsoverzicht.

Foto: Tweede Kamer der Staten-Generaal *

Sluiten
formatie ministers

Tweede Kamer wijst Tjeenk Willink aan als nieuwe informateur

Tweede Kamer wijst Tjeenk Willink aan als nieuwe informateur

Dinsdagmiddag vond het debat in de Tweede Kamer over de voortgang van de kabinetsformatie plaats. Tijdens dit debat werd het eindverslag van informateur Edith Schippers besproken alsmede de benoeming van een nieuwe informateur. Naar aanleiding van een motie die Mark Rutte (VVD) indiende, heeft de Kamer Herman Tjeenk Willink als nieuwe informateur aangewezen. Tjeenk Willink was door Schippers in haar eindverslag genoemd als mogelijke opvolger. Hij wordt dinsdagavond om 19.00 uur ontvangen door Kamervoorzitter Khadija Arib.

Volledig artikel

Tweede Kamer wijst Tjeenk Willink aan als nieuwe informateur

Dinsdagmiddag vond het debat in de Tweede Kamer over de voortgang van de kabinetsformatie plaats. Tijdens dit debat werd het eindverslag van informateur Edith Schippers besproken alsmede de benoeming van een nieuwe informateur. Naar aanleiding van een motie die Mark Rutte (VVD) indiende, heeft de Kamer Herman Tjeenk Willink als nieuwe informateur aangewezen. Tjeenk Willink was door Schippers in haar eindverslag genoemd als mogelijke opvolger. Hij wordt dinsdagavond om 19.00 uur ontvangen door Kamervoorzitter Khadija Arib.

Hij krijgt de opdracht mee ‘de mogelijkheid te onderzoeken van een kabinet dat in voldoende mate op steun in de volksvertegenwoordiging kan rekenen’. Hoewel de VVD bij voorkeur een meerderheidskabinet ziet, benadrukte Rutte dat een minderheidskabinet ook onderzocht moet worden: ‘het land moet nu eenmaal geregeerd worden’.

Meer lezen over de kabinetsformatie? Bekijk hier ons eerdere profiel van informateur Tjeenk Willink of lees verder in ons nieuwsoverzicht.

Foto: Risastla *

Sluiten
informateur formatie fractievoorzitters

Informateur praat verder met fractievoorzitters

Informateur praat verder met fractievoorzitters

Informateur Edith Schippers ontvangt vandaag opnieuw een aantal fractievoorzitters uit de Tweede Kamer om over de kabinetsformatie te praten. Sommige politici komen bij haar langs, zoals Henk Krol (50PLUS), Geert Wilders (PVV), Jesse Klaver (GroenLinks), Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Lodewijk Asscher (PvdA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66). Met Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Kees van der Staaij (SGP), Tunahan Kuzu (DENK) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) zal de informateur telefonisch overleggen.

Volledig artikel

Informateur praat verder met fractievoorzitters

Informateur Edith Schippers ontvangt vandaag opnieuw een aantal fractievoorzitters uit de Tweede Kamer om over de kabinetsformatie te praten. Sommige politici komen bij haar langs, zoals Henk Krol (50PLUS), Geert Wilders (PVV), Jesse Klaver (GroenLinks), Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Lodewijk Asscher (PvdA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66). Met Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Kees van der Staaij (SGP), Tunahan Kuzu (DENK) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) zal de informateur telefonisch overleggen.

De Tweede Kamer heeft informateur Schippers verzocht om eindelijk maandag 29 mei haar verkenningsverslag af te ronden. Dan kan de Kamer daarna over het verslag debatteren.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Tweede Kamer der Staten-Generaal *

Sluiten
groenlinks meetup klaver

GroenLinks-achterban mild voor Klaver bij Meetup

GroenLinks-achterban mild voor Klaver bij Meetup

Woensdagavond 17 mei gaf GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver tekst en uitleg aan zijn achterban over het mislukken van de formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Tijdens de 'Meetup' in poppodium Het Paard van Troje beantwoordde Klaver vragen vanuit het publiek over de vastgelopen besprekingen. Volgens het AD waren de aanwezige GroenLinks-aanhangers overwegend mild over de stukgelopen onderhandelingen: 'We willen graag regeren, maar niet tegen elke prijs'.

Volledig artikel

GroenLinks-achterban mild voor Klaver bij Meetup

Woensdagavond 17 mei gaf GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver tekst en uitleg aan zijn achterban over het mislukken van de formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Tijdens de 'Meetup' in poppodium Het Paard van Troje beantwoordde Klaver vragen vanuit het publiek over de vastgelopen besprekingen. Volgens het AD waren de aanwezige GroenLinks-aanhangers overwegend mild over de stukgelopen onderhandelingen: 'We willen graag regeren, maar niet tegen elke prijs'.

Eerder werd bekend dat het thema ‘migratie’ het struikelblok vormde voor de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Klaver weigerde op de Meetup echter in detail te treden over ‘waar het mis ging’. Hij sprak wel over zijn eigen opvattingen ten aanzien van migratie: ‘We moeten gastvrij zijn voor mensen die hulp nodig hebben. We sturen mensen die wegvluchten voor oorlog niet weg’.

Verder lezen over de kabinetsformatie? Bekijk ons overzicht voor de laatste nieuwsartikelen.

Foto: GroenLinks *

Sluiten
asscher opstappen leraren

Asscher (PvdA) wil nogmaals formatiepoging met GroenLinks

Asscher (PvdA) wil nogmaals formatiepoging met GroenLinks

Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid (PvdA) in de Tweede Kamer, heeft informateur Schippers aangeraden om nogmaals om tafel te gaan zitten met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Op 15 mei werd bekend dat de formatiepoging tussen deze vier partijen was gestrand. Asscher adviseert de informateur nu eerst ‘een uiterste poging te doen om te onderzoeken of alsnog een brug geslagen kan worden’ tussen deze partijen, ‘voordat andere opties worden verkend’.

Volledig artikel

Asscher (PvdA) wil nogmaals formatiepoging met GroenLinks

Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid (PvdA) in de Tweede Kamer, heeft informateur Schippers aangeraden om nogmaals om tafel te gaan zitten met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Op 15 mei werd bekend dat de formatiepoging tussen deze vier partijen was gestrand. Asscher adviseert de informateur nu eerst ‘een uiterste poging te doen om te onderzoeken of alsnog een brug geslagen kan worden’ tussen deze partijen, ‘voordat andere opties worden verkend’.

Volgens het advies van de PvdA is de fractie namelijk ‘niet overtuigd’ dat alles is geprobeerd om de coalitie VVD, CDA, D66 en GroenLinks te laten slagen. In het eindverslag van de informateur is bovendien ‘onvoldoende duidelijkheid’ verkregen over de precieze oorzaken van het mislukken van de formatiepoging tussen de vier partijen, aldus Asscher.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Partij van de Arbeid *

Sluiten