asscher opstappen leraren

Asscher (PvdA) wil nogmaals formatiepoging met GroenLinks

Asscher (PvdA) wil nogmaals formatiepoging met GroenLinks

Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid (PvdA) in de Tweede Kamer, heeft informateur Schippers aangeraden om nogmaals om tafel te gaan zitten met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Op 15 mei werd bekend dat de formatiepoging tussen deze vier partijen was gestrand. Asscher adviseert de informateur nu eerst ‘een uiterste poging te doen om te onderzoeken of alsnog een brug geslagen kan worden’ tussen deze partijen, ‘voordat andere opties worden verkend’.

Volledig artikel

Asscher (PvdA) wil nogmaals formatiepoging met GroenLinks

Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid (PvdA) in de Tweede Kamer, heeft informateur Schippers aangeraden om nogmaals om tafel te gaan zitten met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Op 15 mei werd bekend dat de formatiepoging tussen deze vier partijen was gestrand. Asscher adviseert de informateur nu eerst ‘een uiterste poging te doen om te onderzoeken of alsnog een brug geslagen kan worden’ tussen deze partijen, ‘voordat andere opties worden verkend’.

Volgens het advies van de PvdA is de fractie namelijk ‘niet overtuigd’ dat alles is geprobeerd om de coalitie VVD, CDA, D66 en GroenLinks te laten slagen. In het eindverslag van de informateur is bovendien ‘onvoldoende duidelijkheid’ verkregen over de precieze oorzaken van het mislukken van de formatiepoging tussen de vier partijen, aldus Asscher.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Partij van de Arbeid *

Sluiten
media beeldvorming verkiezingen

Grote verschillen media bij beeldvorming verkiezingen

Grote verschillen media bij beeldvorming verkiezingen

Wie de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen via televisie of Facebook volgde, kreeg een ander beeld mee dan kiezers die hun nieuws via de kranten of online nieuwssites ontvingen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit in samenwerking met de LJS Nieuwsmonitor en onderzoeksbureau Taalstrategie. De resultaten zijn gepubliceerd in het onderzoeksrapport '15 minutes of fame: de invloed van Nederlandse media tijdens de verkiezingscampagne van 2017'.

Volledig artikel

Grote verschillen media bij beeldvorming verkiezingen

Wie de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen via televisie of Facebook volgde, kreeg een ander beeld mee dan kiezers die hun nieuws via de kranten of online nieuwssites ontvingen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit in samenwerking met de LJS Nieuwsmonitor en onderzoeksbureau Taalstrategie. De resultaten zijn gepubliceerd in het onderzoeksrapport '15 minutes of fame: de invloed van Nederlandse media tijdens de verkiezingscampagne van 2017'.

Televisie
Uit het rapport blijkt dat televisie nog steeds de belangrijkste bron van politieke informatie is tijdens de campagne. De journaals van NOS en RTL waren relatief sterk gericht op de tweestrijd tussen de PVV en de VVD en besteedden vooral aandacht aan thema’s als criminaliteit, immigratie en terreur. Volgens de onderzoekers is het succes van de VVD en de PVV mede hierdoor te verklaren.

Social media
Social media zoals Facebook of Twitter speelden een grotere rol bij deze verkiezingscampagne dan voorheen, zo stelt het rapport. Grote groepen kiezers hebben aangegeven hun nieuws voornamelijk via deze weg tot zich te nemen. Uit de analyse van het nieuws via Facebook en mobiele nieuwswidgets blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn met de traditionele media. De PVV en de VVD kwamen bijvoorbeeld relatief gezien vaker voor in nieuwsberichten op social media. Bovendien lag de focus van deze artikelen vooral op drama en conflict.

Dagbladen en online nieuwssites
In de dagbladen en online nieuwssites was juist meer aandacht voor andere partijen, zoals D66, CDA of GroenLinks. Er werd daardoor minder bericht over de tweestrijd tussen de PVV en de VVD dan op televisie of social media. Ook kwamen daar andere thema’s aan bod, zoals de zorg, Europa en het milieu.

Meer weten over de Tweede Kamerverkiezingen of de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Minister-president Rutte *

Sluiten
informateur verslag

Informateur overhandigt verslag aan Kamer, morgen debat in Tweede Kamer

Informateur overhandigt verslag aan Kamer, morgen debat in Tweede Kamer

Informateur Edith Schippers heeft zojuist haar eindverslag aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden. De formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks is mislukt en Schippers geeft haar opdracht terug aan de Kamer. Morgenochtend zal de Tweede Kamer over haar verslag debatteren. Het volledige verslag kunt u hier lezen.

Volledig artikel

Informateur overhandigt verslag aan Kamer, morgen debat in Tweede Kamer

Informateur Edith Schippers heeft zojuist haar eindverslag aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden. De formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks is mislukt en Schippers geeft haar opdracht terug aan de Kamer. Morgenochtend zal de Tweede Kamer over haar verslag debatteren. Het volledige verslag kunt u hier lezen.

Stuklopen formatie op migratie
Het verslag bevestigt wat Schippers maandagavond in haar persconferentie al bekend maakte: de formatieonderhandelingen zijn geklapt op het onderwerp migratie. Volgens het verslag konden de vier fractievoorzitters op donderdag 11 mei ‘op meerdere aspecten van het onderwerp migratie’ geen overeenstemming bereiken. Zij stemden wel in met voortzetting van de besprekingen hierover op maandag 15 mei.

De informateur heeft in het daaropvolgende weekeinde alle vier de fractievoorzitters individueel gevraagd om op maandag 15 mei tot besluiten te komen. Volgens Schippers zou uitstel namelijk ‘geen nieuwe inzichten opleveren’. Op maandag 15 mei, ondanks verschillende schorsingen en één-op-één gesprekken met de informateur, concludeerden de fractievoorzitters gezamenlijk dat ‘bij dit belangrijke onderwerp de vereiste gemeenschappelijke basis voor voortzetting van de besprekingen en de totstandkoming van een akkoord ontbreekt’.

Hoe nu verder?
Omdat de fractievoorzitters geen gemeenschappelijke basis zien, acht de informateur de voortzetting van haar onderzoek niet zinvol. Ze adviseert de Kamer om een een informateur te benoemen, met als opdracht ‘op korte termijn de mogelijkheden te verkennen’ voor het vormen van een kabinet dat kan rekenen op een ‘vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal’ (de Tweede en de Eerste Kamer).

Schippers laat weten bereid te zijn een debat over het verslag bij te wonen, ‘om de leden van de Tweede Kamer dan desgevraagd inlichtingen te verstrekken’. Dit debat vindt plaats op woensdag 17 mei om 10.45 uur in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Foto: Tweede Kamer der Staten-Generaal *

Sluiten
formatie hoe verder

Formatiepoging één mislukt, hoe nu verder?

Formatiepoging één mislukt, hoe nu verder?

Gisteren werd bekend dat de formatiebesprekingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn vastgelopen. Informateur Edith Schippers maakte dat rond half zeven 's avonds bekend via een persbericht en latere persconferentie. Wat zijn nu de vervolgstappen die deze week worden genomen om een nieuw kabinet te kunnen vormen?

Volledig artikel

Formatiepoging één mislukt, hoe nu verder?

Gisteren werd bekend dat de formatiebesprekingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn vastgelopen. Informateur Edith Schippers maakte dat rond half zeven 's avonds bekend via een persbericht en latere persconferentie. Wat zijn nu de vervolgstappen die deze week worden genomen om een nieuw kabinet te kunnen vormen?

Vanmiddag om 12.00 uur spreekt Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib met de dertien fractievoorzitters uit de Tweede Kamer over het vervolg van de kabinetsformatie. Sinds 2012 heeft de Tweede Kamer namelijk het initiatief bij het vormen van een nieuwe regering overgenomen van het staatshoofd. In 2012 lukte de eerste formatiepoging echter wel en werd het kabinet-Rutte II binnen 54 dagen beëdigd.

Informateur Edith Schippers heeft toegezegd haar eindverslag over deze formatiepoging zo snel mogelijk af te ronden. Dit verslag wordt vervolgens naar de Tweede Kamer gestuurd, met als begeleidende boodschap dat zij haar opdracht officieel teruggeeft aan de Kamer. Hierna zal de Kamer over de inhoud van het verslag debatteren.

Tevens moet er een nieuwe informateur worden benoemd, die een nieuwe opdracht van de Kamer meekrijgt. Volgens de voorschriften in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer moet de Kamer ‘in beginsel’ binnen één week een nieuwe opdracht formuleren nadat een informateur zijn of haar opdracht heeft teruggegeven (artikel 139a).

Meer informatie?
Meer weten over het proces van een kabinetsformatie? Lees verder op onze overzichtspagina of bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses. U kunt ook met onze handige tool bekijken welke combinatie van partijen een meerderheid in beide Kamers bezit.

Foto: Coalitie tool *

Sluiten
groenlinks coalitie peiling

BNR: ‘Nederland ziet het liefste een coalitie met GroenLinks’

BNR: ‘Nederland ziet het liefste een coalitie met GroenLinks’

Volgens onderzoeksbureau Whooz heeft Nederland een nipte voorkeur voor een regering van VVD, CDA, D66 – het zogenaamde 'motorblok' – met GroenLinks. Dit zijn de huidige onderhandelende partijen aan de formatietafel. Een coalitie van het motorblok met de ChristenUnie of de PvdA geniet minder voorkeur.

Volledig artikel

BNR: ‘Nederland ziet het liefste een coalitie met GroenLinks’

Volgens onderzoeksbureau Whooz heeft Nederland een nipte voorkeur voor een regering van VVD, CDA, D66 – het zogenaamde 'motorblok' – met GroenLinks. Dit zijn de huidige onderhandelende partijen aan de formatietafel. Een coalitie van het motorblok met de ChristenUnie of de PvdA geniet minder voorkeur.

Een linkse coalitie met het CDA is ook minder populair dan een regering met de huidige onderhandelingspartners. Dit is vooral opvallend bij de groep progressievere kiezers. Ook zij zien liever een regering met de VVD dan een coalitie over links. Deze resultaten worden door Erik van der Eijk, hoofd analyse bij Whooz, ook als verrassend bestempeld: ‘Wij dachten dat ze [linkse kiezers, red.] het liefst een zo links mogelijk kabinet wilden, maar blijkbaar heeft de uitslag gezorgd voor realiteitszin’.

Alleen ‘conservatief Nederland’ zou het liefste een coalitie met de ChristenUnie zien. Dit verlangen lijkt echter voornamelijk voort te komen uit angst voor het vluchtelingenbeleid en de nivelleringsvoorstellen van GroenLinks. Dat klinkt conservatievere kiezers volgens de onderzoekers ‘als een gruwel in de oren’.

Foto: GroenLinks *

Sluiten
oudgedienden formatie

Oudgedienden aan het woord over formatie

Oudgedienden aan het woord over formatie

Debatcentrum De Balie in Amsterdam heeft vorige week wederom De Grote Formatieshow georganiseerd. Als gast schoven deze keer oud-informateur Wouter Bos (PvdA) en 'het geheugen van het Binnenhof' Ferry Mingelen aan. Volgens de journalist in ruste kunnen we rond 15 juni een regeerakkoord verwachten van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Volledig artikel

Oudgedienden aan het woord over formatie

Debatcentrum De Balie in Amsterdam heeft vorige week wederom De Grote Formatieshow georganiseerd. Als gast schoven deze keer oud-informateur Wouter Bos (PvdA) en 'het geheugen van het Binnenhof' Ferry Mingelen aan. Volgens de journalist in ruste kunnen we rond 15 juni een regeerakkoord verwachten van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Wouter Bos waagde zich daarentegen niet aan voorspellingen. Hij zei niets te weten over de huidige formatie, maar nam de berichtgeving in De Telegraaf over het ongeduld bij VVD en CDA wel serieus. Het artikel over ‘ergernissen over de trage formatie’ was namelijk gebaseerd op bronnen ‘rond de formatieteams’. Volgens Bos is deze bronvermelding te specifiek om af te doen als propaganda.

Eerder waren André Rouvoet en Herman Wijffels al aanwezig bij De Grote Formatieshow om te praten over hun ervaring met formeren. Wijffels en Rouvoet zaten allebei aan tafel bij de kabinetsformatie van Balkenende IV, Rouvoet als onderhandelaar van de ChristenUnie en Wijffels als informateur.

Verder lezen over de formatie? Bekijk hier ons nieuwsoverzicht met de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Jos van Zetten *

Sluiten
kamerleden vakbond

Veel Kamerleden met een vakbondachtergrond

Veel Kamerleden met een vakbondachtergrond

Onder de 71 nieuwe Kamerleden zijn opvallend veel mensen met een achtergrond bij een vakbond. Een kleine greep: Dennis Wiersma (VVD), Gijs van Dijk (PvdA), Lilian Marijnissen (SP), Lisa Westerveld (GroenLinks), Corrie van Brenk (50Plus), Cem Lacin (SP) en Martin van Rooijen (50Plus). Trouw sprak met vier van hen over hun ervaringen.

Volledig artikel

Veel Kamerleden met een vakbondachtergrond

Onder de 71 nieuwe Kamerleden zijn opvallend veel mensen met een achtergrond bij een vakbond. Een kleine greep: Dennis Wiersma (VVD), Gijs van Dijk (PvdA), Lilian Marijnissen (SP), Lisa Westerveld (GroenLinks), Corrie van Brenk (50Plus), Cem Lacin (SP) en Martin van Rooijen (50Plus). Trouw sprak met vier van hen over hun ervaringen.

Volgens Dennis Wiersma (hierboven afgebeeld) is het ‘ongetwijfeld handig’ dat hij verschillende collega’s van andere partijen al via de vakbond kent: ‘Nu kan ik iemand uit mijn vakbondsnetwerk sms-en met de vraag: Heb jij het nummer van die-en-die?’. Wiersma zat in het bestuur van de landelijke studentenvakbond en was voor zijn Kamerlidmaatschap voorzitter van FNV Jong.

Ook Gijs van Dijk beaamt dat hij voordelen ziet aan het gedeelde vakbondsverleden: ‘Het is allemaal heel dichtbij. Je weet elkaar makkelijker te vinden’. Van Dijk was vicevoorzitter van FNV, bestuurder bij de Algemene Onderwijsbond en zat net als Dennis Wiersma verschillende jaren in het bestuur van de landelijke studentenvakbond.

SP-Kamerlid Cem Lacin is echter sceptisch over de toegevoegde waarde van zijn contacten vanuit de vakbond (FNV): ‘Ik moet nog zien of we er iets aan hebben dat we elkaar al kennen. We zijn wel vertegenwoordigers van verschillende partijen, en het partijbelang staat voorop’.

Corrie van Brenk is eveneens gematigd positief over haar vakbondsnetwerk: ‘We kennen elkaar goed. Al hebben we qua standpunten altijd wel verschil van mening gehad’. Voordat Van Brenk plaatsnam in de Tweede Kamer voor 50Plus was zij voorzitter van AbvaKabo (tegenwoordig onderdeel van FNV).

Meer weten over de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer? Bekijk onze overzichtspagina met alle Kamerleden en hun vorige functies of lees in ons nieuwsoverzicht de laatste artikelen en analyses over het parlement en de kabinetsformatie.

Foto: Sebastiaan ter Burg *

Sluiten
minister kamerlid

Minister Ploumen vs Kamerlid Ploumen

Minister Ploumen vs Kamerlid Ploumen

Tijdens de formatie kan de situatie ontstaan dat een Kamerlid ook nog onderdeel is van het demissionaire kabinet. Momenteel zijn er acht bewindslieden van de VVD en PvdA die tegelijkertijd ook in de Tweede Kamer zitten. Volgens de NOS levert dit soms bijzondere situaties op. Begin april ontraadde minister Ploumen (PvdA) bijvoorbeeld een motie waar zij vervolgens als Kamerlid juist vóór stemde.

Volledig artikel

Minister Ploumen vs Kamerlid Ploumen

Tijdens de formatie kan de situatie ontstaan dat een Kamerlid ook nog onderdeel is van het demissionaire kabinet. Momenteel zijn er acht bewindslieden van de VVD en PvdA die tegelijkertijd ook in de Tweede Kamer zitten. Volgens de NOS levert dit soms bijzondere situaties op. Begin april ontraadde minister Ploumen (PvdA) bijvoorbeeld een motie waar zij vervolgens als Kamerlid juist vóór stemde.

De personen in kwestie
De VVD heeft vier Kamerleden die deel uitmaken van het kabinet: minister-president Rutte, minister Hennis-Plasschaert (Defensie), staatssecretaris Dekker (Onderwijs) en staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). Ook de PvdA heeft vier Kamerleden die bewindspersoon zijn: viceminister-president Asscher (tevens minister van Sociale Zaken), minister Dijsselbloem (Financiën), minister Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu).

Waarom kunnen bewindslieden ook Kamerlid zijn?
Vroeger moesten bewindspersonen met een ‘dubbele pet’ drie maanden na de verkiezingen tussen de twee functies kiezen. In 1983 vond er echter om praktische redenen een Grondwetswijziging plaats, om een uitzondering voor de formatie op te nemen. Formaties duren immers regelmatig langer dan drie maanden. Anders zouden bewindspersonen na de verkiezingen of hun ambt moeten neerleggen, of geen zitting kunnen nemen in de Tweede Kamer waarin ze zojuist door het volk zijn verkozen.

Meer weten over de kabinetsformatie en de Tweede Kamer? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken *

Sluiten
formatie ministers

Nieuwe Kamerleden moeten snel leren

Nieuwe Kamerleden moeten snel leren

Na de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen zijn er op 23 maart maar liefst 71 nieuwe Kamerleden geïnstalleerd. In het Financieel Dagblad vinden sommige betrokkenen de frisse blik van deze nieuwe Kamerleden een toevoeging aan het parlement, maar anderen maken zich juist zorgen over hun gebrek aan ervaring. Hoe worden deze nieuwe Kamerleden voorbereid op hun taak als volksvertegenwoordiger? En wat zijn de voor- en nadelen van zoveel nieuwe gezichten?

Volledig artikel

Nieuwe Kamerleden moeten snel leren

Na de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen zijn er op 23 maart maar liefst 71 nieuwe Kamerleden geïnstalleerd. In het Financieel Dagblad vinden sommige betrokkenen de frisse blik van deze nieuwe Kamerleden een toevoeging aan het parlement, maar anderen maken zich juist zorgen over hun gebrek aan ervaring. Hoe worden deze nieuwe Kamerleden voorbereid op hun taak als volksvertegenwoordiger? En wat zijn de voor- en nadelen van zoveel nieuwe gezichten?

Zorgen
Volgens Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib is het ‘best zorgelijk’ dat er na elke verkiezingen zoveel ervaring verdwijnt. Deze hoge doorstroom vormt een gevaar voor het ‘gezamenlijke geheugen van het parlement’, aldus Arib. De Kamervoorzitter is niet als enige deze mening toegedaan. Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas, die zelf 24 jaar in de Tweede Kamer zat waarvan vierenhalf als voorzitter, denkt dat nieuwe Kamerleden minimaal vier jaar nodig hebben om te weten hoe ‘Den Haag’ werkt.

Frisse blik
In de vorige eeuw was het ook gebruikelijk dat Kamerleden soms decennialang lid bleven. Maar sinds de jaren ’60 neemt het aantal ervaren Kamerleden steeds verder af. Volgens parlementair historicus Carla van Baalen in het Financieel Dagblad hoeft dit niet per se een probleem te zijn. Een frisse blik kan helpen de afstand tussen de politiek en de burgers te verkleinen: ‘Het zijn tenslotte volksvertegenwoordigers die moeten weten wat er leeft in de samenleving’.

Ook maakt de historica zich weinig zorgen om ‘het verlies van collectief geheugen’. Dit is wel een reëel gevaar, maar wordt volgens haar opgevangen door het ondersteunend apparaat van de Kamer. Griffiers en ander ondersteunend personeel blijven immers meestal wel jarenlang in de Kamer werken. Van Baalen: “Daar zit heel veel kennis. Kamerambtenaren maken een handleiding en geven cursussen over onder meer wetgeving en staatsrecht aan nieuwe Kamerleden, zodra zij binnen zijn. Ze zijn op dat verloop ingesteld’.

Scholing
In de eerste maanden na de verkiezingen krijgen nieuwe Kamerleden twee dagen in de week intensieve cursussen. De onderwerpen variëren enorm, van de werking van de Europese besluitvorming en de Kamerprocedures tot ‘Hoe log ik in op het ICT-systeem?’. Daarnaast heeft het ondersteunende personeel van de vaste Kamercommissies zogenaamde ‘inwerkdossiers’ klaargemaakt voor de nieuwe leden. Ook krijgen Kamerleden via hun politieke partij bijscholing en ondersteuning. Net als bij de griffie blijven fractie- of beleidsmedewerkers van politieke partijen vaak langer aan dan Kamerleden en zorgen dus voor een stukje continuïteit.

Meer weten over de kabinetsformatie of de nieuwe Tweede Kamer? Bekijk ons overzicht met alle achtergrondartikelen en laatste nieuwsberichten.

Foto: Risastla *

Sluiten
formatie klimaat akkoord

Milieucommissies partijen presenteren gezamenlijk akkoord voor formatie

Milieucommissies partijen presenteren gezamenlijk akkoord voor formatie

Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DOPP) is tot een gezamenlijk akkoord gekomen over het toekomstige klimaatbeleid. Het DOPP doet sinds 2008 duurzaamheidsvoorstellen aan de onderhandelaars van kabinetsformaties. Bij dit overleg zijn de 'groene' commissies van de vier onderhandelende partijen – VVD, CDA, D66 en GroenLinks – aangesloten, plus de milieucommissies van de PvdA en ChristenUnie. De huidige voorstellen zijn expliciet bedoeld als input voor het nieuwe regeerakkoord en zijn door de achterban van de partijen goedgekeurd.

Volledig artikel

Milieucommissies partijen presenteren gezamenlijk akkoord voor formatie

Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DOPP) is tot een gezamenlijk akkoord gekomen over het toekomstige klimaatbeleid. Het DOPP doet sinds 2008 duurzaamheidsvoorstellen aan de onderhandelaars van kabinetsformaties. Bij dit overleg zijn de 'groene' commissies van de vier onderhandelende partijen – VVD, CDA, D66 en GroenLinks – aangesloten, plus de milieucommissies van de PvdA en ChristenUnie. De huidige voorstellen zijn expliciet bedoeld als input voor het nieuwe regeerakkoord en zijn door de achterban van de partijen goedgekeurd.

Bij het behalen van de milieudoelstellingen is volgens het akkoord een centrale rol weggelegd voor de overheid, dus niet de markt of de consument. Daarom moet er een ‘Klimaatwet’ komen, waarin staat vastgelegd dat er per jaar 2 à 3 procent energiebesparing moet plaatsvinden. Ook moet in deze wet worden opgenomen dat de broeikasgasemissies in 2020 25 procent lager moeten zijn dan in 1990. In 2030 moet dit vervolgens tot een reductie van 40 procent leiden en in 2050 uiteindelijk 95 procent.

Om dit te bewerkstelligen stelt het DOPP voor om alle kolencentrales te sluiten, de verkoop van fossiel aangedreven voertuigen te verbieden na 2025 en de gaswinning in Groningen te minimaliseren. Omdat er idealiter ook geen gas meer wordt geïmporteerd, moeten rest- en aardwarmte in combinatie met warmteopslag, zonneboilers en isolatie voor de warmtevoorziening zorgen. Ook stellen de partijen voor meer te investeren in windmolens op land en op zee.

In het voorstel zijn nog een aantal concreet geformuleerde maatregelen opgenomen. Zo willen de milieucommissies onder andere een variabele wegenbelasting op basis van kilometers en uitstoot, een netwerk van aangesloten natuur, meer laadpalen voor elektrische auto’s en een investeringsfonds met 10 miljard euro als startkapitaal om duurzaam materiaalgebruik en energiebesparing te stimuleren.

Meer weten over de rol van duurzaamheid en milieumaatregelen in de kabinetsformatie? Lees hier de brief aan de informateur van negentig hoogleraren over het klimaat of bekijk ons nieuwsoverzicht voor meer achtergrondartikelen over de formatie.

Foto: Pixabay *

Sluiten
kamerleden patiënten

Kamerleden gekoppeld aan patiënten

Kamerleden gekoppeld aan patiënten

Gisteren hebben verschillende Kamerleden een patiënt 'cadeau gekregen' in Café Dudok in Den Haag. Dit gebeurde op initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. De Kamerleden, allen met het onderwerp zorg in hun portefeuille, zijn voor een jaar aan hun patiënt(en) gekoppeld. Aanwezig bij de bijeenkomst waren politici van de SP, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de PvdA.

Volledig artikel

Kamerleden gekoppeld aan patiënten

Gisteren hebben verschillende Kamerleden een patiënt 'cadeau gekregen' in Café Dudok in Den Haag. Dit gebeurde op initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. De Kamerleden, allen met het onderwerp zorg in hun portefeuille, zijn voor een jaar aan hun patiënt(en) gekoppeld. Aanwezig bij de bijeenkomst waren politici van de SP, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de PvdA.

Directeur van de Patiëntenfederatie Nederland Dianda Veldman zei over het cadeau: ‘Wij geven de Kamerleden een echte patiënt cadeau. Een ervaringsdeskundige. Zodat zij direct zien en horen wat hun Haagse besluiten betekenen voor de mensen in het land die zorg nodig hebben’. Met het initiatief hoopt de patiëntenvereniging de politiek en patiënten dichter bij elkaar te brengen.

De Kamerleden hebben gisteren ‘hun patiënten’ voor het eerst ontmoet. Ook namen zij een levensgrote foto van hen in ontvangst. Het is de bedoeling dat de Kamerleden deze foto’s op hun werkkamer zetten om regelmatig aan hen te worden herinnerd. Volgens GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet is ‘het verstevigen van de positie van de patiënt’ zeer belangrijk.

Foto: Pixabay *

Sluiten
formatie dijsselbloem

Minister van Financiën Dijsselbloem (PvdA) te gast aan formatietafel

Minister van Financiën Dijsselbloem (PvdA) te gast aan formatietafel

Zojuist werd bekend dat demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) aan de formatietafel is uitgenodigd. Hij schuift vanavond om 18.30 uur aan bij de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Volledig artikel

Minister van Financiën Dijsselbloem (PvdA) te gast aan formatietafel

Zojuist werd bekend dat demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) aan de formatietafel is uitgenodigd. Hij schuift vanavond om 18.30 uur aan bij de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Eerder vandaag schreef De Formatiewijzer al dat een tweetal economische experts in de middag op gesprek kwamen in de Stadhouderskamer. Dat betrof Kees Goudswaard, hoogleraar Toegepaste economie en Sociale Zekerheid, en Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Foto: Arenda Oomen *

Sluiten
Arib kamervoorzitter

Arib opnieuw gekozen als Kamervoorzitter

Arib opnieuw gekozen als Kamervoorzitter

Khadija Arib is zojuist door de Tweede Kamer opnieuw gekozen als voorzitter. Tijdens een plenaire vergadering, voorgezeten door ondervoorzitter Raymond Knops, kreeg Arib 111 van de 141 stemmen. Direct na haar verkiezing zei ze tegen de Kamer: 'Bedankt voor het vertrouwen. Ik ervaar het als een grote eer. Jullie kennen mij. Ik zie ernaar uit om mooie, inhoudelijke en spannende debatten te voeren'.

Volledig artikel

Arib opnieuw gekozen als Kamervoorzitter

Khadija Arib is zojuist door de Tweede Kamer opnieuw gekozen als voorzitter. Tijdens een plenaire vergadering, voorgezeten door ondervoorzitter Raymond Knops, kreeg Arib 111 van de 141 stemmen. Direct na haar verkiezing zei ze tegen de Kamer: 'Bedankt voor het vertrouwen. Ik ervaar het als een grote eer. Jullie kennen mij. Ik zie ernaar uit om mooie, inhoudelijke en spannende debatten te voeren'.

De nummer twee van de PvdA was het enige Kamerlid dat zich kandidaat had gesteld. De grote partijen lieten eerder al weten geen kandidaat naar voren te schuiven. Alleen Martin Bosma (PVV) heeft getwijfeld over zijn kandidatuur. Hij liet maandagavond echter aan De Volkskrant weten van het voorzitterschap af te zien omdat hij geen meerderheid in de Kamer zou verwerven.

De Tweede Kamer stelde donderdag 23 maart een profielschets van de nieuwe Kamervoorzitter vast. De voorzitter moet bijvoorbeeld een groot draagvlak in de Kamer hebben, boven de partijen kunnen staan en beschikken over ‘gedegen parlementaire ervaring’. Bekijk hier de volledige profielschets voor de Kamervoorzitter of lees de sollicitatiebrief van Arib.

Foto: Partij van de Arbeid *

Sluiten
nieuwe kamer

Beëdiging nieuwe Tweede Kamer: tips van vertrekkende Kamerleden

Beëdiging nieuwe Tweede Kamer: tips van vertrekkende Kamerleden

Vanmiddag vanaf 13:05 worden de leden van de nieuwe Kamer beëdigd. Drie vertrekkende Kamerleden geven in het NRC Handelsblad de nieuwe volksvertegenwoordigers advies. Het gaat om Lea Bouwmeester (PvdA), Sharon Gesthuizen (SP) en Ton Elias (VVD).

Volledig artikel

Beëdiging nieuwe Tweede Kamer: tips van vertrekkende Kamerleden

Vanmiddag vanaf 13:05 worden de leden van de nieuwe Kamer beëdigd. Drie vertrekkende Kamerleden geven in het NRC Handelsblad de nieuwe volksvertegenwoordigers advies. Het gaat om Lea Bouwmeester (PvdA), Sharon Gesthuizen (SP) en Ton Elias (VVD).

Tip 1: Ga vaak op werkbezoek om te zien hoe de situatie in de samenleving is.
Tip 2: Accepteer dat het vaak niet lukt om je zin te krijgen.
Tip 3: Zorg dat je goed overweg kunt met je eigen fractieleden én leden van andere partijen.
Tip 4: Kies je onderwerpen slim, maar besef ook dat de rest van de wereld zich vaak met andere zaken bezig houdt.

De drie voormalig Kamerleden denken verschillend over hoe snel je als nieuw Tweede Kamerlid je draai moet hebben gevonden. Bouwmeester: “Binnen een half jaar moet je de procedures wel in de smiezen hebben. Maar om echt goed te worden, daar heb je wel een hele periode voor nodig”. Elias vindt dat een maand toereikend moet zijn. Wel heeft hij een extra tip: “kijk debatten online terug, dan zie je vanzelf wat werkt en wat niet”.

U kunt de beëdiging van de nieuwe Tweede Kamer hier live zien of bekijk onze pagina met alle 150 nieuwe Tweede Kamerleden.

Foto: Suasso *

Sluiten
indeling tweede kamer

Kansen voor Kamervoorzitter Arib gegroeid

Kansen voor Kamervoorzitter Arib gegroeid

Volgens RTL Nieuws en de NOS is de kans groot dat Kamervoorzitter Khadija Arib kan aanblijven in een nieuwe parlementaire periode. VVD, D66, CDA, SP en GroenLinks hebben laten weten dat zij niet van plan zijn om nieuwe kandidaten voor te dragen. Donderdag 23 maart 2017 wordt de nieuwe Tweede Kamer beëdigd en daarmee is ook de positie van voorzitter weer vacant.

Volledig artikel

Kansen voor Kamervoorzitter Arib gegroeid

Volgens RTL Nieuws en de NOS is de kans groot dat Kamervoorzitter Khadija Arib kan aanblijven in een nieuwe parlementaire periode. VVD, D66, CDA, SP en GroenLinks hebben laten weten dat zij niet van plan zijn om nieuwe kandidaten voor te dragen. Donderdag 23 maart 2017 wordt de nieuwe Tweede Kamer beëdigd en daarmee is ook de positie van voorzitter weer vacant.

Arib wil graag herkozen worden als Kamervoorzitter, maar haar positie is minder vanzelfsprekend na de verkiezingsnederlaag van haar partij, de PvdA. Fractievoorzitter Asscher gaf wel aan dat Arib opnieuw wordt voorgedragen door de PvdA, ondanks de uitgedunde fractie: ‘als dat zou kunnen, dan zou ik dat nog steeds fantastisch vinden’.

Foto: Edwtie *

Sluiten
fractievoorzitters schippers

Fractievoorzitters op bezoek bij verkenner Schippers

Fractievoorzitters op bezoek bij verkenner Schippers

Edith Schippers, door de Kamer aangewezen als verkenner voor de aankomende kabinetsformatie, ontvangt vandaag alle fractievoorzitters in de Stadhouderskamer van de Tweede Kamer. Zij spreekt met hen over hun voorkeuren met betrekking tot een coalitie en belangrijke onderwerpen voor het regeerakkoord. De Formatiewijzer vat in dit artikel samen wat alle fractievoorzitters over mogelijke coalities en regeerakkoorden hebben gezegd. Bekijk hier ook onze coalitietool om te testen of de gewenste coalities een meerderheid in de Tweede én Eerste Kamer hebben.

Volledig artikel

Fractievoorzitters op bezoek bij verkenner Schippers

Edith Schippers, door de Kamer aangewezen als verkenner voor de aankomende kabinetsformatie, ontvangt vandaag alle fractievoorzitters in de Stadhouderskamer van de Tweede Kamer. Zij spreekt met hen over hun voorkeuren met betrekking tot een coalitie en belangrijke onderwerpen voor het regeerakkoord. De Formatiewijzer vat in dit artikel samen wat alle fractievoorzitters over mogelijke coalities en regeerakkoorden hebben gezegd. Bekijk hier ook onze coalitietool om te testen of de gewenste coalities een meerderheid in de Tweede én Eerste Kamer hebben.

VVD

Mark Rutte (VVD) was vanochtend als allereerste aan de beurt. Na afloop zei de VVD-voorman dat zijn partij een ‘stabiel meerderheidskabinet’ wil vormen met het CDA en D66. Deze combinatie heeft geen meerderheid in de Tweede of Eerste Kamer, maar Rutte wilde niet ingaan op welke partij een mogelijke vierde partner kan zijn. Wel gaf hij aan dat de focus van een komend kabinet op lastenverlichting voor de middenklasse moet liggen, in combinatie met een belastingherziening, de energietransitie en investeringen in ouderen- en verpleegzorg.

GroenLinks

Hierna ging Jesse Klaver van GroenLinks op gesprek bij Schippers. Klaver heeft bij de verkenner aangegeven dat hij het liefst een ‘christelijk progressief’ kabinet ziet. Schippers zou volgens hem alle opties moeten onderzoeken, ook een kabinet zonder de VVD. Belangrijke punten in de kabinetsformatie voor GroenLinks zijn de klimaatdoelstellingen van Parijs en een humaan vluchtelingenbeleid.

CDA

Sybrand Buma (CDA) was de volgende fractievoorzitter die op gesprek kwam bij verkenner Schippers. Voorafgaand aan de bijeenkomst zei hij tegen de verzamelde pers op het Binnenhof dat het CDA graag een meerderheidskabinet in beide Kamers ziet. Een links kabinet zonder de VVD, zoals Jesse Klaver daarvoor voorstelde, lijkt hem ‘onlogisch’. Buma stelde juist voor dat de VVD de informateur gaat leveren.

D66

Hierna was Alexander Pechtold (D66) aan de beurt. Hij heeft bij Schippers benadrukt dat de grootste partij en de grootste winnaars van de verkiezingen als eerste moeten proberen samen een kabinet te vormen: VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De nieuwe regering moet zich vervolgens richten op klimaat, onderwijs, een humaan vluchtelingenbeleid en vernieuwingen op sociaal-economisch gebied.

PVV

PVV-leider Geert Wilders wil graag dat Schippers een coalitie onderzoekt met PVV, VVD, CDA, 50PLUS, SGP en Forum voor Democratie. Ondanks de verschillen zijn er volgens Wilders op belangrijke dossiers – immigratie, zorg, pensioenen, Europa en law & order – ‘in meer of mindere mate raakvlakken’ om een coalitie met deze zes partijen proberen te vormen.

SP

Na de middagpauze was Emile Roemer (SP) te gast bij verkenner Schippers. Hij wil een centrum-links kabinet vormen met de SP, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. Eventueel is volgens Roemer de Partij voor de Dieren ook een mogelijkheid. Roemer zei na afloop dat hij begrijpt dat er eerst een andere coalitie onderzocht zal worden: ‘Ik kan tellen en rekenen en weet ook wel dat het niet de eerste optie is bij een heleboel partijen. Dat er eerst een andere optie wordt onderzocht, lijkt me logisch’.

PvdA

De PvdA ziet geen rol voor de PvdA in de formatie, aldus PvdA-leider Lodewijk Asscher na zijn gesprek met verkenner Schippers. Een kabinet met VVD, CDA, D66 en GroenLinks lijkt hem het meest logisch. De PvdA zal volgens Asscher ‘alleen als het echt nodig is’ aanschuiven bij de coalitieonderhandelingen, in een later stadium.

ChristenUnie

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, geeft net als D66 de voorkeur aan een kabinet met de grootste partij en de grootste winnaars. Een mogelijke coalitie met de ChristenUnie is niet uitgesloten volgens Segers, maar de partij heeft ‘een bescheiden positie’. De VVD moet eerst gaan praten met de PVV, CDA, D66 en GroenLinks, aldus de ChristenUnie-voorman.

Partij voor de Dieren

De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme, was hierna aan de beurt voor een gesprek met Schippers. Volgens Thieme moet een toekomstig kabinet zich focussen op het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Een ‘klimaatkabinet’ is de enige oplossing hiervoor en zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit de VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren zelf.

50PLUS

Partijleider Henk Krol (50PLUS) heeft als enige lijsttrekker geen voorkeur voor een coalitie uitgesproken. Wel hamerde hij er bij verkenner Schippers op dat een komend kabinet zich over een verlaging van de AOW-leeftijd moet buigen: ‘daar moet serieus naar gekeken worden’.

SGP

Kees van der Staaij van de SGP heeft bij verkenner Schippers aangestuurd op de benoeming van een informateur ‘van VVD-huize’. De voorkeur van de SGP-fractie gaat uit naar een centrum-rechtse coalitie die zich focust op het versterken van de christelijke waarden, een hervorming van het belasting- en pensioenstelsel en meer recht doet aan de nationale soevereiniteit bij Europese samenwerking.

DENK

DENK-leider Tunahan Kuzu was de volgende fractievoorzitter die bij verkenner Schippers op bezoek kwam. Kuzu sprak daar zijn voorkeur uit voor een ‘christelijk-progressief’ kabinet van CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie. Deze coalitie zou zich moeten richten op het bestrijden van discriminatie en racisme, het terugdringen van maatschappelijke ongelijkheid, het onderwijs en de zorg. DENK realiseert zich dat een christelijk-progressief kabinet van bovenstaande zes partijen onwaarschijnlijk lijkt. Daarom wil de partij dat de PvdA zich zo snel mogelijk uitspreekt over de waarschijnlijkheid van de combinatie VVD, D66, CDA en PvdA.

Forum voor Democratie

Thierry Baudet van Forum voor Democratie was de laatste fractievoorzitter die in de Stadhouderskamer het gesprek aanging met verkenner Schippers. In dit gesprek heeft hij zijn voorkeur uitgesproken voor een coalitie met VVD, PVV, CDA, SGP en FvD. Deze nieuwe regering zou met name een streng immigratiebeleid moeten voeren, zo vindt Forum voor Democratie. Ook heeft Baudet bij haar aangedrongen op een ‘zakenkabinet’ dat niet gevormd wordt op basis van politieke kleur of ervaring.

Foto: Pixabay *

Sluiten
Voorkeursstemmen ploumen

Lilianne Ploumen (PvdA) door voorkeursstemmen toch verkozen

Lilianne Ploumen (PvdA) door voorkeursstemmen toch verkozen

Lilianne Ploumen heeft voldoende voorkeursstemmen (minimaal 25% van de kiesdeler) behaald om toch in de Tweede Kamer verkozen te worden. Dat blijkt uit de definitieve processen-verbaal die 18 van de 20 kieskringen vandaag bekend hebben gemaakt. Ploumen stond als tiende op de kandidatenlijst voor de PvdA en zou op basis van de voorlopige prognose geen zetel verwerven. Ploumen verstoot door middel van haar voorkeursstemmen de nummer negen van de lijst, William Moorlag.

Volledig artikel

Lilianne Ploumen (PvdA) door voorkeursstemmen toch verkozen

Lilianne Ploumen heeft voldoende voorkeursstemmen (minimaal 25% van de kiesdeler) behaald om toch in de Tweede Kamer verkozen te worden. Dat blijkt uit de definitieve processen-verbaal die 18 van de 20 kieskringen vandaag bekend hebben gemaakt. Ploumen stond als tiende op de kandidatenlijst voor de PvdA en zou op basis van de voorlopige prognose geen zetel verwerven. Ploumen verstoot door middel van haar voorkeursstemmen de nummer negen van de lijst, William Moorlag.

Bij GroenLinks zijn zelfs twee Kamerleden op basis van voorkeursstemmen verkozen. Isabelle Diks stond als negentiende op de kandidatenlijst, maar heeft genoeg voorkeursstemmen verworven om Lisa Westerveld (nummer veertien) uit de Kamer te houden. Westerveld heeft echter op haar beurt ook voldoende voorkeursstemmen behaald. Daarom neemt de nummer dertien, Paul Smeulders, geen plaats in de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer.

Bekijk hier de voorlopige nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer of lees hier meer nieuws en analyses over de verkiezingsuitslag.

Foto: Franklin Heijnen *

Sluiten
PvdA VVD uitslag

Kiezer straft VVD/PvdA-coalitie hard af

Kiezer straft VVD/PvdA-coalitie hard af

De coalitie van VVD en PvdA is bij de Tweede Kamerverkiezingen van gisteren door de kiezer bijna gehalveerd. Van de 79 zetels die de partijen bij elkaar haalden in 2012 hebben ze er 37 verloren. Hiermee komt de coalitie in de buurt van het oude record uit 2002, toen het kabinet-Kok II met PvdA, VVD en D66 maar liefst 43 zetels verloor.

Volledig artikel

Kiezer straft VVD/PvdA-coalitie hard af

De coalitie van VVD en PvdA is bij de Tweede Kamerverkiezingen van gisteren door de kiezer bijna gehalveerd. Van de 79 zetels die de partijen bij elkaar haalden in 2012 hebben ze er 37 verloren. Hiermee komt de coalitie in de buurt van het oude record uit 2002, toen het kabinet-Kok II met PvdA, VVD en D66 maar liefst 43 zetels verloor.

De laatste keer dat een coalitie bij elkaar opgeteld wel zetels won was in 1998, toen het kabinet-Kok I door de kiezers werd beloond met een winst van totaal vijf zetels. In de afgelopen 30 jaar is dat de enige keer dat een coalitie er zetels bij kreeg.


Afbeelding: Gezamenlijk zetelverlies van de coalitiepartijen na de eerstvolgende verkiezingen.

Foto: Minister-president Rutte *

Sluiten
PvdA Spekman

PvdA-voorzitter Spekman legt lot in handen van leden

PvdA-voorzitter Spekman legt lot in handen van leden

PvdA-voorzitter Hans Spekman heeft naar aanleiding van de dramatische uitslag van zijn partij aangekondigd op te stappen als de leden van zijn partij dat willen. Volgens de voorlopige prognose van het ANP heeft de Partij voor de Arbeid 9 zetels gehaald bij de verkiezingen. De partij heeft momenteel 38 zetels in de Tweede Kamer.

Volledig artikel

PvdA-voorzitter Spekman legt lot in handen van leden

PvdA-voorzitter Hans Spekman heeft naar aanleiding van de dramatische uitslag van zijn partij aangekondigd op te stappen als de leden van zijn partij dat willen. Volgens de voorlopige prognose van het ANP heeft de Partij voor de Arbeid 9 zetels gehaald bij de verkiezingen. De partij heeft momenteel 38 zetels in de Tweede Kamer.

In diverse media hebben leden van de partij al aangegeven dat er nieuw leiderschap van de partij nodig is. Oud-wethouder Rob Oudkerk pleit zelfs voor het opheffen van de partij. Aanstaande zaterdag komt de partij in Utrecht bijeen om de uitslag te bespreken.

Op basis van de voorlopige prognose van de verkiezingsuitslag zouden deze 9 PvdA’ers in de nieuwe Tweede Kamer komen. Lees meer over de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen in ons nieuwsoverzicht of bekijk hier de voorlopige samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer.

Foto: Partij voor de Arbeid *

Sluiten

Overzicht reacties partijen op rel met Turkije

Overzicht reacties partijen op rel met Turkije

De diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije beheerst sinds afgelopen weekend de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van aanstaande woensdag. Nederland begeleidde de Turkse minister voor Familiezaken als ongewenste vreemdeling naar de grens en de Turkse regering maakte Nederland  voor nazi’s en fascisten uit. De Verkiezingswijzer heeft de reacties van de politieke partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten verzameld.

Volledig artikel

Overzicht reacties partijen op rel met Turkije

De diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije beheerst sinds afgelopen weekend de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van aanstaande woensdag. Nederland begeleidde de Turkse minister voor Familiezaken als ongewenste vreemdeling naar de grens en de Turkse regering maakte Nederland  voor nazi’s en fascisten uit. De Verkiezingswijzer heeft de reacties van de politieke partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten verzameld.

VVD
Mark Rutte, VVD-lijsttrekker en huidige minister-president, was zondagochtend aanwezig bij WNL op Zondag. Rutte werd hier bevraagd over de uitspraken van de Turkse president Erdogan. Erdogan had namelijk excuses van de Nederlandse regering geëist. Op de vraag of Rutte daartoe bereid was, zei hij dat hij geen excuses aan de Turkse regering zal maken. Zijn focus ligt op het ‘deëscaleren’ van het conflict tussen de twee landen.

PvdA
Lodewijk Asscher, nummer één van de PvdA en huidige viceminister-president, zei maandagochtend in een interview met NPO Radio1 dat de uitspraken van Turkije veel te ver gaan, maar dat het kabinet niet van plan is om sancties op te leggen. Ook bij Asscher klonk de roep om ‘deëscalatie’ van het conflict. Maar als de Turkse regering de woorden niet terugneemt, zal het ‘stroef’ blijven verlopen, zo voorspelde hij.

PVV
Fleur Agema, de nummer twee van de PVV, heeft in reactie op de diplomatieke rel met Turkije het Rode Hoed debat van zondagmiddag afgezegd. Op Twitter zei zij: ‘er is nogal wat gebeurd gisteren. Ik ga niet gezellig keuvelen in De Rode Hoed’. De PVV liet via Twitter vandaag ook weten de Turkse ambassadeur in Nederland met de hele staf het land uit te willen zetten.

CDA
Sybrand Buma, lijsttrekker van het CDA, zei zondag in Buitenhof dat het kabinet juist gehandeld heeft. Hij zou graag zien dat het associatieverdrag van de Europese Unie met Turkije wordt opgezegd. Dit verdrag staat volgens hem de inburgering van Turkse Nederlanders in de weg.

D66
Alexander Pechtold, lijsttrekker van D66, sprak op Twitter zijn steun uit voor het kabinet: ‘Trots op burgemeester/politie Rotterdam. Zijn niet gezwicht voor intimidatie. Erdogan probeert ons te verdelen, laten we dus rijen sluiten!’.

SP
SP-lijsttrekker Emile Roemer staat eveneens achter het kabinetsbesluit. In NPO Radio1-programma Kamerbreed zei hij: ‘ik sta achter de minister-president. De orde en veiligheid voorop stellen lijkt me wijs’.

GroenLinks
Volgens GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver, net als Buma zondag te gast in Buitenhof, heeft het kabinet juist gehandeld maar is het associatieverdrag opzeggen ‘stoere praat’ die niets oplevert. De GroenLinks-voorman zei op Twitter: “een land vol trots en zelfvertrouwen kiest voor deëscaleren”.

Partij voor de Dieren
PvdD-lijsttrekker Marianne Thieme zei maandagochtend bij de debatreeks Van Torentje tot Torentje dat zij de acties van de regering ‘een lastige afweging’ vond: ‘Het is heel lastig te zeggen of je hetzelfde zou hebben gedaan, maar in dit geval denk ik wel dat mensen het gevoel hebben dat de goede afweging is gemaakt’. In tegenstelling tot de andere lijsttrekkers sprak zij hiermee niet expliciet haar steun uit voor het handelen van de Nederlandse regering.

ChristenUnie
Gert-Jan Segers, lijsttrekker van de ChristenUnie, reageerde op Facebook dat het goed is dat Nederland een streep heeft getrokken tegenover Turkije: ‘Onze vrijheid hier is bedoeld als ruimte voor het goede, niet voor een agenda voor nog meer onvrijheid daar’. Ook wil Segers de onderhandelingen over een Turks EU-lidmaatschap per direct stopzetten.

SGP
Ook de SGP betuigt haar steun aan de Nederlandse regering: ‘Van harte steun voor Nederlandse besluiten rond Turkije. Niet buiten voor intimidatie’. De partij wil dat Turkije nooit EU-lid wordt en ziet graag het Associatieverdrag van tafel, zo meldt SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij vandaag op Twitter.

DENK
De fractie Kuzu/Öztürk, die onder de naam DENK meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen, roept ook op tot deëscalatie, maar heeft als enige partij kritiek op het kabinetsbeleid. In een Facebook-post noemt de partij het besluit om een bewindspersoon van een bevriend land te weren ‘zeer onverstandig’.

Foto: Pixabay *

Sluiten