Van der Staaij: informateur moet kijken naar huidige regeringsfracties

Van der Staaij: informateur moet kijken naar huidige regeringsfracties

Kees van der Staaij (SGP) was vandaag na VVD-leider Mark Rutte op bezoek bij informateur Hamer. Tijdens dit gesprek heeft hij aangegeven dat de informateur opnieuw moet kijken naar een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De heer van der Staaij er tevens op gewezen dat diplomaten uit het buitenland het vreemd vinden dat … Read more

Beeld © Tweede Kamer

Volledig artikel

Van der Staaij: informateur moet kijken naar huidige regeringsfracties

Kees van der Staaij (SGP) was vandaag na VVD-leider Mark Rutte op bezoek bij informateur Hamer. Tijdens dit gesprek heeft hij aangegeven dat de informateur opnieuw moet kijken naar een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De heer van der Staaij er tevens op gewezen dat diplomaten uit het buitenland het vreemd vinden dat de huidige regering zetels heeft gewonnen bij de verkiezingen, maar er vervolgens een ingewikkelde en langdurige formatieproces op volgt.

Ook Laurens Dassen (Volt) was vandaag uitgenodigd voor een gesprek met de informateur. Na afloop zei Dassen dat er vooruitgang te zien was, maar dat hij nog steeds hoopt dat er haast wordt gemaakt. Er zijn volgens hem genoeg partijen die verder willen praten; zij moeten (daarom) snel om tafel. Dassen heeft vanaf het begin van de formatie aangegeven dat Volt geen ambitie heeft om in een coalitie plaats te nemen. Dit heeft hij nogmaals herhaald. Wel heeft hij aangegeven dat de partij “constructieve oppositie” wil voeren en zegt ideeën te steunen die duurzaam, progressief en Europees zijn.

Beeld © Tweede Kamer

Sluiten

FVD, JA21, SGP, BBB en Groep Den Haan vragen aandacht voor jongeren

FVD, JA21, SGP, BBB en Groep Den Haan vragen aandacht voor jongeren

De cluster van partijen die gisteren op bezoek waren bij de informateur hebben aandacht gevraagd voor onder andere de jongere generatie. Forum voor Democratie, JA21, SGP, BBB en Groep Den Haan waren gisterochtend gezamenlijk te gast bij informateur Hamer om te praten over onder andere een herstel- en transitiebeleid voor na de coronacrisis. De partijen hebben … Read more

Beeld © Tweede Kamer - kabinetsformatie

Volledig artikel

FVD, JA21, SGP, BBB en Groep Den Haan vragen aandacht voor jongeren

De cluster van partijen die gisteren op bezoek waren bij de informateur hebben aandacht gevraagd voor onder andere de jongere generatie. Forum voor Democratie, JA21, SGP, BBB en Groep Den Haan waren gisterochtend gezamenlijk te gast bij informateur Hamer om te praten over onder andere een herstel- en transitiebeleid voor na de coronacrisis.

De partijen hebben vooral gepleit voor maatregelen die de jongere generatie moet helpen na de coronacrisis. Zo wil Caroline van der Plas (BBB) meer aandacht voor familiebedrijven omdat het de verwachting is dat de jongere generatie deze bedrijven in de toekomst gaat overnemen. Thierry Baudet (FvD) wil dat alle coronamaatregelen opgeheven worden zodat “we weer kunnen gaan leven”.

Joost Eerdmans (JA21) en Kees van der Staaij (SGP) benadrukten de onderwijsachterstanden die jongeren hebben opgelopen tijdens de coronacrisis en de lange wachtlijsten in de jeugdzorg. Ook voor Liane den Haan is onderwijs een belangrijk onderwerp om te bespreken. Tijdens het gesprek hebben Van der Staaij en Den Haan ook aangegeven dat het belangrijk is om ook met ouderen in gesprek te gaan.

Verder is er met de partijen ook gesproken over andere belangrijke thema’s die opgenomen moeten worden in het herstel- en transitiebeleid, maar ook in het toekomstige regeerakkoord. Bijvoorbeeld de energietransitie, de inclusieve samenleving en internationalisering, thema’s die Eerdmans niet als urgent beschouwt. Verder was het voor de fractievoorzitters niet geheel duidelijk wat er precies onder het ‘herstel- en transitiebeleid’ valt.

Van der Staaij waarschuwt dat de fractievoorzitters moeten oppassen dat er niet een heel theoretische discussie komt over welk onderwerp nou in welk blokje thuishoort.

Beeld © Tweede Kamer - kabinetsformatie

Sluiten

Regeerakkoord moet gaan over ‘duurzame economie’ en ‘inclusieve samenleving’

Regeerakkoord moet gaan over ‘duurzame economie’ en ‘inclusieve samenleving’

Informateur Hamer ontving vandaag een cluster van verschillende partijen. De fractievoorzitters hebben van de informateur een stuk gekregen waarin staat beschreven wat de informateur in een regeerakkoord wil hebben. Ze wil plannen opnemen voor een ‘duurzame economie’, een ‘inclusieve samenleving’ en ‘digitalisering en internationalisering’. Joost Eerdmans (JA21) en Caroline van der Plas (BBB) hebben het over een … Read more

Beeld © Tweede Kamer - kabinetsformatie

Volledig artikel

Regeerakkoord moet gaan over ‘duurzame economie’ en ‘inclusieve samenleving’

Informateur Hamer ontving vandaag een cluster van verschillende partijen. De fractievoorzitters hebben van de informateur een stuk gekregen waarin staat beschreven wat de informateur in een regeerakkoord wil hebben. Ze wil plannen opnemen voor een ‘duurzame economie’, een ‘inclusieve samenleving’ en ‘digitalisering en internationalisering’.

Joost Eerdmans (JA21) en Caroline van der Plas (BBB) hebben het over een linkse agenda. Eerdmans dacht vooraf dat het een “afhechtgesprek” zou worden, maar volgens Hamer zijn de partijen die gisteren op bezoek waren niet de koplopers voor een coalitie. Thierry Baudet (FvD) heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat de formatie nog geen gelopen race is. Volgens hem is een coalitie over links niet noodzakelijk en een coalitie over rechts is ook goed mogelijk.

Kees van der Staaij (SGP) vond het een constructief gesprek. Er is volgens hem over meerdere thema’s zoals jeugdzorg gesproken en niet alleen over politieke verschillen tussen partijen. En ook Liane den Haan laat weten dat het een goed gesprek was over het herstel- en transitiebeleid.

Beeld © Tweede Kamer - kabinetsformatie

Sluiten

Kees van der Staaij (SGP) vindt dat formatie te lang duurt

Kees van der Staaij (SGP) vindt dat formatie te lang duurt

Fractievoorzitter Kees van der Staaij van de SGP was vandaag als tweede op bezoek bij informateur Hamer. Na afloop zei hij dat er “veel voortvarendheid nodig is” bij de formatie en dat het al te lang duurt. Volgens hem hebben de partijen onderhand wel door dat de formatie snel moet verlopen. Van der Staaij wil … Read more

Beeld © Tweede Kamer

Volledig artikel

Kees van der Staaij (SGP) vindt dat formatie te lang duurt

Fractievoorzitter Kees van der Staaij van de SGP was vandaag als tweede op bezoek bij informateur Hamer. Na afloop zei hij dat er “veel voortvarendheid nodig is” bij de formatie en dat het al te lang duurt. Volgens hem hebben de partijen onderhand wel door dat de formatie snel moet verlopen. Van der Staaij wil tijdens het gesprek niet alleen de verhouding kabinet-Kamer of de parlementaire cultuur bespreken, maar zich meer richten op de problemen waar burgers tegenaan lopen. Hij heeft het er kort met de informateur over gehad en geeft aan te hebben gesproken over een dienstbare overheid voor de burgers.

Beeld © Tweede Kamer

Sluiten

Kees van der Staaij (SGP) wil beknopt regeerakkoord

Kees van der Staaij (SGP) wil beknopt regeerakkoord

Kees van der Staaij (SGP) sprak na afloop van zijn gesprek met informateur Tjeenk Willink ook even met de pers. Zo zei hij dat hij graag een beknopt regeerakkoord gerealiseerd ziet worden waar vakministers en niet-coalitiepartijen ook inbreng op hebben. Dit kan leiden tot een kleiner regeerprogramma waar partijen meer invloed op hebben. Verder wil hij meer aandacht … Read more

Beeld © Tweede Kamer

Volledig artikel

Kees van der Staaij (SGP) wil beknopt regeerakkoord

Kees van der Staaij (SGP) sprak na afloop van zijn gesprek met informateur Tjeenk Willink ook even met de pers. Zo zei hij dat hij graag een beknopt regeerakkoord gerealiseerd ziet worden waar vakministers en niet-coalitiepartijen ook inbreng op hebben. Dit kan leiden tot een kleiner regeerprogramma waar partijen meer invloed op hebben. Verder wil hij meer aandacht voor veiligheid: “Defensie, de tekorten in de aanpak van zedencriminaliteit, mensenhandel, de georganiseerde criminaliteit.”

Na hun gesprekken met de informateur hebben Van der Plas (BBB) en Azarkan (DENK) allebei eerder vanochtend kritiek geuit op het feit dat er al over de inhoud wordt gesproken in deze fase van de formatie. Van der Staaij heeft daar geen moeite mee, maar hoopt in het eindverslag van de informateur wel iets meer te lezen over het vertrouwen aangezien dat ook deel is van Tjeenk Willinks’ – door de Kamer gegeven – opdracht.

Beeld © Tweede Kamer

Sluiten

Kees van der Staaij (SGP) wil ook een controleerakkoord

Kees van der Staaij (SGP) wil ook een controleerakkoord

Na afloop van zijn gesprek met informateur Willink stond de fractievoorzitter van de SGP Kees van der Staaij de pers te woord. Hij wil naast een regeerakkoord ook een “controleerakkoord” voor de Tweede Kamer. Met het akkoord wil Van der Staaij van de Tweede Kamer weer een sterke tegenmacht maken, door het bundelen van krachten … Read more

Beeld © Tweede Kamer

Volledig artikel

Kees van der Staaij (SGP) wil ook een controleerakkoord

Na afloop van zijn gesprek met informateur Willink stond de fractievoorzitter van de SGP Kees van der Staaij de pers te woord. Hij wil naast een regeerakkoord ook een “controleerakkoord” voor de Tweede Kamer. Met het akkoord wil Van der Staaij van de Tweede Kamer weer een sterke tegenmacht maken, door het bundelen van krachten van de verschillende fracties en het door werk binnen commissies zichtbaarder te maken. Volgens Van der Staaij is er ook voor het parlement werk aan de winkel om dit te realiseren.

Beeld © Tweede Kamer

Sluiten

SGP pleit voor VVD-informateur

SGP pleit voor VVD-informateur

Kees van der Staaij (SGP) was als vijfde aan de beurt vandaag voor het gesprek met de verkenners. In zijn brief aan de verkenners adviseert de SGP om een VVD informateur aan te stellen om te zorgen voor een stabiel meerderheidskabinet die kan rekenen op goede samenwerking in de Staten-Generaal. Van der Staaij geeft aan dat … Read more

Beeld © SGP

Volledig artikel

SGP pleit voor VVD-informateur

Kees van der Staaij (SGP) was als vijfde aan de beurt vandaag voor het gesprek met de verkenners. In zijn brief aan de verkenners adviseert de SGP om een VVD informateur aan te stellen om te zorgen voor een stabiel meerderheidskabinet die kan rekenen op goede samenwerking in de Staten-Generaal. Van der Staaij geeft aan dat de voorkeur van de SGP uit gaat naar een centrum-rechtse coalitie.

Verder benoemt Van der Staaij ook onderwerpen voor de SGP die belangrijk zijn. Ze willen versterking van fundamentele waarden, versterking van een dienstbare overheid, een herstelbeleid uit de crisis. De fractievoorzitter pleit verder voor meer perspectief voor jongeren, een realistisch milieubeleid, minder Europese samenwerking en een strenger immigratiebeleid.

Beeld © SGP

Sluiten