Van der Staaij: informateur moet kijken naar huidige regeringsfracties

Van der Staaij: informateur moet kijken naar huidige regeringsfracties

Kees van der Staaij (SGP) was vandaag na VVD-leider Mark Rutte op bezoek bij informateur Hamer. Tijdens dit gesprek heeft hij aangegeven dat de informateur opnieuw moet kijken naar een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De heer van der Staaij er tevens op gewezen dat diplomaten uit het buitenland het vreemd vinden dat … Read more

Beeld © Tweede Kamer

Volledig artikel

Van der Staaij: informateur moet kijken naar huidige regeringsfracties

Kees van der Staaij (SGP) was vandaag na VVD-leider Mark Rutte op bezoek bij informateur Hamer. Tijdens dit gesprek heeft hij aangegeven dat de informateur opnieuw moet kijken naar een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De heer van der Staaij er tevens op gewezen dat diplomaten uit het buitenland het vreemd vinden dat de huidige regering zetels heeft gewonnen bij de verkiezingen, maar er vervolgens een ingewikkelde en langdurige formatieproces op volgt.

Ook Laurens Dassen (Volt) was vandaag uitgenodigd voor een gesprek met de informateur. Na afloop zei Dassen dat er vooruitgang te zien was, maar dat hij nog steeds hoopt dat er haast wordt gemaakt. Er zijn volgens hem genoeg partijen die verder willen praten; zij moeten (daarom) snel om tafel. Dassen heeft vanaf het begin van de formatie aangegeven dat Volt geen ambitie heeft om in een coalitie plaats te nemen. Dit heeft hij nogmaals herhaald. Wel heeft hij aangegeven dat de partij “constructieve oppositie” wil voeren en zegt ideeën te steunen die duurzaam, progressief en Europees zijn.

Beeld © Tweede Kamer

Sluiten

Laurens Dassen (Volt) wil constructief vanuit de oppositie werken

Laurens Dassen (Volt) wil constructief vanuit de oppositie werken

Ook de fractievoorzitter van Volt, Laurens Dassen, had gisteren een gesprek met informateur Hamer. Na afloop zei Dassen tegen de pers dat de partij geen voorstel heeft voor een coalitie, maar dat hij Volt niet mee ziet regeren. “We hebben aangegeven dat dat nu niet onze ambitie is” zei de fractievoorzitter. Hij zei tevens dat hij vanuit … Read more

Beeld © Tweede Kamer

Volledig artikel

Laurens Dassen (Volt) wil constructief vanuit de oppositie werken

Ook de fractievoorzitter van Volt, Laurens Dassen, had gisteren een gesprek met informateur Hamer. Na afloop zei Dassen tegen de pers dat de partij geen voorstel heeft voor een coalitie, maar dat hij Volt niet mee ziet regeren. “We hebben aangegeven dat dat nu niet onze ambitie is” zei de fractievoorzitter. Hij zei tevens dat hij vanuit de oppositie constructief wil werken. Voor het nieuwe kabinet noemt Dassen de klimaatcrisis als één van de grootste prioriteiten.

In een brief aan de informateur schrijft Dassen dat naast klimaatverandering ook economisch herstel, digitalisering, ongelijkheid, migratie en de EU belangrijke onderwerpen zijn.

Beeld © Tweede Kamer

Sluiten

Laurens Dassen (Volt) ziet geen zelfreflectie bij Rutte

Laurens Dassen (Volt) ziet geen zelfreflectie bij Rutte

Laurens Dassen, de fractievoorzitter van Volt, is gisteren ook op bezoek geweest bij informateur Tjeenk Willink. Na afloop stond hij de pers te woord en zei dat iedereen in de Tweede Kamer goed naar zijn eigen rol moest kijken en moet nadenken over hoe het vertrouwen hersteld kan worden en hoe een ieder daaraan kunnen bijdragen. … Read more

Beeld © Tweede Kamer

Volledig artikel

Laurens Dassen (Volt) ziet geen zelfreflectie bij Rutte

Laurens Dassen, de fractievoorzitter van Volt, is gisteren ook op bezoek geweest bij informateur Tjeenk Willink. Na afloop stond hij de pers te woord en zei dat iedereen in de Tweede Kamer goed naar zijn eigen rol moest kijken en moet nadenken over hoe het vertrouwen hersteld kan worden en hoe een ieder daaraan kunnen bijdragen. Daarnaast zei hij dat een bestuurscultuur niet slechts om één persoon draait, maar dat hij bij Mark Rutte (VVD) nog weinig reflectie heeft gezien aan de hand van de gebeurtenissen aan het begin van april.

Beeld © Tweede Kamer

Sluiten

Laurens Dassen (Volt) vindt dat er een nieuw bestuurscultuur moet komen

Laurens Dassen (Volt) vindt dat er een nieuw bestuurscultuur moet komen

Ook Laurens Dassen (Volt) heeft vandaag met informateur Tjeenk Willink gesproken. Na zijn gesprek zei hij tegen de pers dat ook hij vindt dat er een nieuw bestuurscultuur moet komen. Zo denkt Dassen zelf aan een regeerakkoord op hoofdlijnen, dan krijgen Kamerleden de ruimte om zelf beslissingen te maken over wat zij belangrijk vinden en … Read more

Beeld © Tweede Kamer

Volledig artikel

Laurens Dassen (Volt) vindt dat er een nieuw bestuurscultuur moet komen

Ook Laurens Dassen (Volt) heeft vandaag met informateur Tjeenk Willink gesproken. Na zijn gesprek zei hij tegen de pers dat ook hij vindt dat er een nieuw bestuurscultuur moet komen. Zo denkt Dassen zelf aan een regeerakkoord op hoofdlijnen, dan krijgen Kamerleden de ruimte om zelf beslissingen te maken over wat zij belangrijk vinden en creatieve oplossingen te vinden voor problemen die spelen. Verder hebben Willink en Dassen het gehad over het vertrouwen tussen de burger en de politiek, maar ook over hoe de burgers meer betrokken kunnen worden bij de politiek.

Beeld © Tweede Kamer

Sluiten

Laurens Dassen (Volt) lijkt nog niks te voelen voor deelname in het kabinet

Laurens Dassen (Volt) lijkt nog niks te voelen voor deelname in het kabinet

Laurens Dassen was vandaag de eerste fractievoorzitter van één van de vier nieuwe partijen in de Tweede Kamer die in gesprek ging met de verkenners. Na het gesprek met de verkenners zegt hij: “Het is wenselijk dat een coalitie zowel vertegenwoordiging in de Tweede Kamer als de Eerste Kamer heeft.” Volt is een nieuwe partij en heeft geen … Read more

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Volledig artikel

Laurens Dassen (Volt) lijkt nog niks te voelen voor deelname in het kabinet

Laurens Dassen was vandaag de eerste fractievoorzitter van één van de vier nieuwe partijen in de Tweede Kamer die in gesprek ging met de verkenners. Na het gesprek met de verkenners zegt hij: “Het is wenselijk dat een coalitie zowel vertegenwoordiging in de Tweede Kamer als de Eerste Kamer heeft.” Volt is een nieuwe partij en heeft geen zetels in de Eerste Kamer en hiermee lijkt Dassen Volt uit te sluiten van deelname aan het kabinet. Dassen: “Wij willen graag dat er een stabiele regering komt: het liefst een duurzaam, progressief en Europees kabinet. Voor Volt kan het belangrijk zijn om eerst hier in Den Haag onze weg goed te leren kennen.’’

In een brief pleit Volt voor een progressief, duurzaam en sociaal kabinet en die zich actief inzet in Europa.

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Sluiten