Stukken verkenning openbaar

Stukken verkenning openbaar

In een brief aan Tweede Kamervoorzitter Arib hebben verkenners Koolmees (D66) en Van Ark (VVD) laten weten dat alle stukken van de mislukte verkenningsfase naar de Tweede Kamer zijn gestuurd en openbaar zijn gemaakt. Alle documenten zijn te vinden op kabinetsformatie2021.nl. Koolmees en Van Ark hebben alle gesprekspartners, de 17 fractievoorzitters en twee verkenners, de tijd gegeven om … Read more

Beeld © Tweede Kamer

Volledig artikel

Stukken verkenning openbaar

In een brief aan Tweede Kamervoorzitter Arib hebben verkenners Koolmees (D66) en Van Ark (VVD) laten weten dat alle stukken van de mislukte verkenningsfase naar de Tweede Kamer zijn gestuurd en openbaar zijn gemaakt. Alle documenten zijn te vinden op kabinetsformatie2021.nl.

Koolmees en Van Ark hebben alle gesprekspartners, de 17 fractievoorzitters en twee verkenners, de tijd gegeven om de samenvattingen van de gespreksverslagen in te zien en om eventuele aanpassingen te maken. In de brief laten de verkenners weten dat er geen passages zijn weggehaald en dat alleen Caroline van der Plas (BBB) aantekeningen aan het verslag heeft toegevoegd.

De verkenners benadrukken verder dat alle stukken, zowel ruwe aantekeningen als samenvattende verslagen openbaar zijn gemaakt.

Het debat begint, naar verwachting, om 12.00 uur.

Beeld © Tweede Kamer

Sluiten

Alle stukken over de verkenning worden openbaar, na goedkeuring fractievoorzitters

Alle stukken over de verkenning worden openbaar, na goedkeuring fractievoorzitters

Het debat over de ontstane situatie in de verkennende fase van de kabinetsformatie is gisteravond niet doorgegaan. De Tweede Kamer vond dat de oud-verkenners Jorritsma en Ollongren niet alle stukken geleverd en eiste dat dit wel zou gebeuren. Kamervoorzitter Arib kreeg de opdracht om bij de nieuwe verkenners, Van Ark en Koolmees, die stukken op … Read more

Beeld © Tweede Kamer

Volledig artikel

Alle stukken over de verkenning worden openbaar, na goedkeuring fractievoorzitters

Het debat over de ontstane situatie in de verkennende fase van de kabinetsformatie is gisteravond niet doorgegaan. De Tweede Kamer vond dat de oud-verkenners Jorritsma en Ollongren niet alle stukken geleverd en eiste dat dit wel zou gebeuren. Kamervoorzitter Arib kreeg de opdracht om bij de nieuwe verkenners, Van Ark en Koolmees, die stukken op te vragen. Volgens de verkenners kon het uren duren voordat de stukken naar de Kamer konden worden verstuurd en daarom werd het debat geschorst.

In een brief aan de Kamervoorzitter hebben verkenners Van Ark en Koolmees duidelijk gemaakt dat ze bereid zijn om alle stukken die zij in hun bezit hebben openbaar te maken. Ze voegen hier wel aan toe dat ze sommige stukken alleen openbaar maken na toestemming van de fractievoorzitters vanwege het vertrouwelijke karakter van de verkenningsgesprekken. De fractievoorzitters hebben vandaag tot 10.00 uur de tijd om deze documenten in te zien. Na 10.00 uur worden alle documenten openbaar gemaakt. De verkenners benadrukken verder dat zij deze documenten niet hebben aangepast of een selectie hebben gemaakt.

Het debat over de mislukte verkenninsgsfase vindt, naar verwachting, vandaag vanaf 11.05 uur plaats.

Beeld © Tweede Kamer

Sluiten

Deel Tweede Kamer wil nieuwe verkenners

Deel Tweede Kamer wil nieuwe verkenners

Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) zijn nog geen week geleden aangewezen als nieuwe verkenners en lijken al onder vuur te liggen. Er gaan binnen enkele partijen stemmen op om nieuwe verkenners aan te stellen. Lilian Marijnissen (SP) zegt dat Koolmees en Van Ark te veel betrokken zijn bij de komst van een nieuw kabinet. … Read more

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Volledig artikel

Deel Tweede Kamer wil nieuwe verkenners

Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) zijn nog geen week geleden aangewezen als nieuwe verkenners en lijken al onder vuur te liggen. Er gaan binnen enkele partijen stemmen op om nieuwe verkenners aan te stellen.

Lilian Marijnissen (SP) zegt dat Koolmees en Van Ark te veel betrokken zijn bij de komst van een nieuw kabinet. Beide verkenners zijn demissionair minister. Partijen zoals de PVV, ChristenUnie en CDA willen ook liever een onafhankelijke verkenner. Het is waarschijnlijk dat dit onderwerp vanmiddag tijdens het debat over de notities aan bod zal komen.

Het debat over de veelbesproken notities vindt vanmiddag, naar verwachting rond half vier, plaats. Het is het eerste debat in de nieuwe Tweede Kamer-samenstelling.

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Sluiten

Koning moet geen politieke keuzes maken

Koning moet geen politieke keuzes maken

Tijdens een radio-uitzending van Spraakmakers Op1 van NPO Radio 1 gingen voor- en tegenstanders met elkaar in gesprek over de terugkeer van de rol van de koning in het formatieproces. De verkenning van een nieuwe coalitie loopt namelijk niet vlekkeloos dit jaar. Volgens Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit, is dat geen reden om de … Read more

Beeld © Ministerie van Buitenlandse Zaken

Volledig artikel

Koning moet geen politieke keuzes maken

Tijdens een radio-uitzending van Spraakmakers Op1 van NPO Radio 1 gingen voor- en tegenstanders met elkaar in gesprek over de terugkeer van de rol van de koning in het formatieproces. De verkenning van een nieuwe coalitie loopt namelijk niet vlekkeloos dit jaar.

Volgens Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit, is dat geen reden om de koning weer bij het formatieproces te betrekken. “In een moderne parlementaire democratie moet de koning geen politieke keuzes maken”, zegt Bovend’Eert. Het is juist verstandiger om de verkenners ‘in de toekomst duidelijk te maken hoe beperkt hun verkenningsopdracht eigenlijk is.’ Volgens Bovend’Eert is de opdracht van de verkenner slechts het “inventariseren bij de fractievoorzitters wie de opdracht van informateur moet krijgen.”

Voormalig Tweede Kamerlid Boris van der Ham (D66) sluit zich hierbij aan en stelt dat niet het hele systeem omgegooid hoeft te worden. De verkenners hebben een fout gemaakt en moeten nu verantwoording afleggen in de Tweede Kamer. Als deze fout was gemaakt door de koning “tast je in het duister” volgens Van der Ham.

Voormalig SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen stelt daarentegen dat de rollen van verkenner, informateur en/of formateur worden geacht boven de partijen te staan. Wanneer politici hiervoor ingezet worden kan (de schijn van) belangenverstrengeling ontstaan: “Politici hebben te weinig het besef hoezeer ze geafficheerd worden met hun partij en de belangen waar die partij voor staat.” Het staatshoofd is hierin neutraler, stelt zij.

Beeld © Ministerie van Buitenlandse Zaken

Sluiten

Kaag (D66) blij met de brief van de oud-verkenners

Kaag (D66) blij met de brief van de oud-verkenners

In een reactie op Twitter heeft Sigrid Kaag (D66) aangegeven blij te zijn met de brief die de oud-verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De leider van D66 geeft aan dat het goed is dat de twee oud-verkenners ‘ondubbelzinnig verantwoordelijkheid nemen voor wat er is gebeurd.’ Verder geeft Kaag aan dat … Read more

Beeld © Ministerie van Buitenlandse Zaken

Volledig artikel

Kaag (D66) blij met de brief van de oud-verkenners

In een reactie op Twitter heeft Sigrid Kaag (D66) aangegeven blij te zijn met de brief die de oud-verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De leider van D66 geeft aan dat het goed is dat de twee oud-verkenners ‘ondubbelzinnig verantwoordelijkheid nemen voor wat er is gebeurd.’ Verder geeft Kaag aan dat het niet de bedoeling is dat ‘verkenners in gesprekken over de vorming van een kabinet de positie van een Kamerlid ter sprake brengen.’

Naar verwachting vindt morgenmiddag het plenaire debat over de aantekeningen plaats. Kaag: ‘Dat is de plek waar in alle openheid verder over deze brief en openstaande vragen kan worden gesproken.” Zij zal zelf het woord voeren tijdens het debat.

Beeld © Ministerie van Buitenlandse Zaken

Sluiten

Oud-verkenners nemen schuld op zich van gelekte aantekeningen

Oud-verkenners nemen schuld op zich van gelekte aantekeningen

In een brief aan de Tweede Kamer hebben oud-verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) de verantwoordelijkheid voor de gelekte notities genomen. Geen enkele fractievoorzitter heeft volgens Jorritsma en Ollongren Pieter Omtzigt genoemd in de gesprekken en daarom ligt de verantwoordelijkheid van de inhoud volledig bij de verkenners zelf. Het had volgens de oud-verkenners ook nooit mogen gebeuren. … Read more

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Volledig artikel

Oud-verkenners nemen schuld op zich van gelekte aantekeningen

In een brief aan de Tweede Kamer hebben oud-verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) de verantwoordelijkheid voor de gelekte notities genomen. Geen enkele fractievoorzitter heeft volgens Jorritsma en Ollongren Pieter Omtzigt genoemd in de gesprekken en daarom ligt de verantwoordelijkheid van de inhoud volledig bij de verkenners zelf. Het had volgens de oud-verkenners ook nooit mogen gebeuren. Omtzigt is een volksvertegenwoordiger en het is volgens de verkenners erg ongepast dat er over hem is gesproken tijdens de verkenningsfase. Verder hebben ze hun excuses aan geboden aan de Tweede Kamer en hebben nogmaals laten weten dat ze bereid zijn om meer uitleg te geven bij het door een meerderheid aangevraagde debat. Naar verwachting vindt dit debat aanstaande woensdag plaats. De nieuwe verkenners Van Ark (VVD) en Koolmees (D66) hebben aangegeven dat zij de nieuwe ronde gesprekken met alle fractievoorzitters om over de formatie te spreken na het debat zullen laten plaatsvinden.

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Sluiten

Voormalig Tweede Kamervoorzitter houdt rekening met mogelijk nieuwe verkiezingen

Voormalig Tweede Kamervoorzitter houdt rekening met mogelijk nieuwe verkiezingen

Oud-Tweede Kamervoorzitter (2002-2006) Frans Weisglas (VVD) houdt er rekening mee dat er mogelijk nieuwe verkiezingen moeten komen. Dit zei hij in Dit is de Dag op NPO Radio 1. Hij verwacht dat er, zo lang het vertrouwen na het lekken van de aantekeningen nog niet herstel is, er geen formatie mogelijk is. Dan is er maar één andere … Read more

Beeld © Frans Weisglas

Volledig artikel

Voormalig Tweede Kamervoorzitter houdt rekening met mogelijk nieuwe verkiezingen

Oud-Tweede Kamervoorzitter (2002-2006) Frans Weisglas (VVD) houdt er rekening mee dat er mogelijk nieuwe verkiezingen moeten komen. Dit zei hij in Dit is de Dag op NPO Radio 1. Hij verwacht dat er, zo lang het vertrouwen na het lekken van de aantekeningen nog niet herstel is, er geen formatie mogelijk is. Dan is er maar één andere optie volgens hem: verkiezingen.

Weisglas verwacht een stevig debat voor oud-verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66). Naar verwachting vindt dit debat a.s. woensdagmiddag plaats. Journalist Ton F. van Dijk, ook onderdeel van deze radiouitzending, verwacht dat vooral het CDA in dit debat stevige vragen gaat stellen. De aantekeningen gaan namelijk ook over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Op de notitie stond zijn naam met daarbij de opmerking ‘functie elders”. Van Dijk ziet ook dat de mogelijkheid bestaat dat het CDA door het debat niet meer mee gaat formeren, omdat Hoekstra hard het debat in moet om aan Omtzigt te kunnen uitleggen wat er is gebeurd. Weisglas zegt verder dat het ongehoord is dat de naam van een volksvertegenwoordiger onderwerp van gesprek is bij de verkenning en verwacht daarom ook dat de Kamer een hard debat zal voeren en voor zichzelf op komt.

 

Beeld © Frans Weisglas

Sluiten

Van Ark blijft demissionair minister tijdens verkenningsfase

Van Ark blijft demissionair minister tijdens verkenningsfase

Demissionair minister Tamara van Ark (VVD) is vorige week aangewezen als één van de nieuwe verkenners. Van Ark is demissionair minister voor Medische Zorg en Sport en zal dit ook blijven tijdens de verkenningsfase meldt Rijksoverheid. Dit houdt in dat de minister belangrijke zaken en Kamerstukken die niet kunnen wachten, zal afhandelen. Als het nodig is … Read more

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Volledig artikel

Van Ark blijft demissionair minister tijdens verkenningsfase

Demissionair minister Tamara van Ark (VVD) is vorige week aangewezen als één van de nieuwe verkenners. Van Ark is demissionair minister voor Medische Zorg en Sport en zal dit ook blijven tijdens de verkenningsfase meldt Rijksoverheid. Dit houdt in dat de minister belangrijke zaken en Kamerstukken die niet kunnen wachten, zal afhandelen. Als het nodig is zal minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport haar taken waarnemen.

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Sluiten

Brief verkenners aan Kamervoorzitter Arib

Brief verkenners aan Kamervoorzitter Arib

In een brief aan Tweede Kamervoorzitter Arib hebben de twee nieuwe verkenners Koolmees (D66) en Van Ark (VVD) een reactie gegeven op de situatie omtrent het aftreden van de vorige twee verkenners. In deze reactie geven ze aan het uitlekken van de notities te betreuren. Omdat er een gekozen volksvertegenwoordiger bij naam is genoemd, is volgens de … Read more

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Volledig artikel

Brief verkenners aan Kamervoorzitter Arib

In een brief aan Tweede Kamervoorzitter Arib hebben de twee nieuwe verkenners Koolmees (D66) en Van Ark (VVD) een reactie gegeven op de situatie omtrent het aftreden van de vorige twee verkenners. In deze reactie geven ze aan het uitlekken van de notities te betreuren. Omdat er een gekozen volksvertegenwoordiger bij naam is genoemd, is volgens de nieuwe verkenners het vertrouwen geschaad. In het formatieproces is het noodzakelijk dat alle betrokkenen zich eerlijk en open kunnen uitspreken.

Van Ark en Koolmees sluiten de brief af door hun inzet kenbaar te maken om het vertrouwen terug te winnen en herhaling te voorkomen. Zij gaan daarvoor opnieuw met de zeventien fractievoorzitters in gesprek.

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Sluiten

Proces-verbaal uitslag Tweede Kamerverkiezingen

Proces-verbaal uitslag Tweede Kamerverkiezingen

Vandaag heeft de Kiesraad officieel de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen bekend gemaakt. Tijdens de openbare hoorzitting die vandaag werd gehouden, is het  proces-verbaal van de vaststelling van de uitslag overhandigd aan de Tweede Kamervoorzitter. Hieronder volgen een paar interessante punten uit het proces-verbaal: Het opkomstpercentage was 78,7%, dit is iets lager dan in 2017. Van de … Read more

Beeld © Kiesraad

Volledig artikel

Proces-verbaal uitslag Tweede Kamerverkiezingen

Vandaag heeft de Kiesraad officieel de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen bekend gemaakt. Tijdens de openbare hoorzitting die vandaag werd gehouden, is het  proces-verbaal van de vaststelling van de uitslag overhandigd aan de Tweede Kamervoorzitter. Hieronder volgen een paar interessante punten uit het proces-verbaal:

  • Het opkomstpercentage was 78,7%, dit is iets lager dan in 2017.
  • Van de 37 partijen die meededen hebben 17 partijen genoeg stemmen behaald voor minstens 1 zetel.
  • Er zijn in totaal 10.462.677 stemmen uitgebracht, waarvan er 22.652 (0,22%) ongeldig waren.
  • Van de 1.069.048 briefstemmen van kiezers binnen Nederland waren er 3.090 (0,29%) ongeldig.
  • Voor een zetel waren 69.485 stemmen nodig. Dit is de kiesdeler. De kiesdeler is berekend door het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door de 150 zetels in de Kamer.
  • Met de kiesdeler zijn 139 ‘volle zetels’ verdeeld. De overige 11 zetels zijn toegewezen aan de lijsten die met een zetel erbij het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel hebben. Twee restzetels zijn toegekend aan de VVD, één aan de PVV, één aan het CDA, twee aan D66, één aan GROENLINKS, één aan de SP , één aan de PvdA., één aan de PvdD en één aan Forum voor Democratie.
  • Er zijn 43 kandidaten die de voorkeursdrempel hebben gehaald. De voorkeursdrempel ligt op 25% van de kiesdeler. Van de 43 kandidaten zijn er drie kandidaten die anders niet gekozen waren geweest. Dit zijn: kandidaat Westerveld (GROENLINKS), kandidaat Bouchallikh (GROENLINKS) en kandidaat Koekkoek (Volt).
  • Uit het buitenland hebben 63.340 kiezers een geldige (brief)stem uitgebracht.

Beeld © Kiesraad

Sluiten

Definitieve verkiezingsuitslag: VVD is met 34 zetels de grootste

Definitieve verkiezingsuitslag: VVD is met 34 zetels de grootste

Tijdens een openbare zitting van de Kiesraad is de officiële verkiezingsuitslag bekend gemaakt. De uitslag is niet anders dan de prognose van het ANP. VVD wordt met 34 zetels de grootste partij, gevolgd door D66 met 24 zetels. Ook komen er nu definitief vier nieuwe partijen in de Tweede Kamer: Volt en JA21 hebben allebei 3 zetels behaald; BIJ1 … Read more

Beeld © Tweede Kamer

Volledig artikel

Definitieve verkiezingsuitslag: VVD is met 34 zetels de grootste

Tijdens een openbare zitting van de Kiesraad is de officiële verkiezingsuitslag bekend gemaakt. De uitslag is niet anders dan de prognose van het ANP.

VVD wordt met 34 zetels de grootste partij, gevolgd door D66 met 24 zetels. Ook komen er nu definitief vier nieuwe partijen in de Tweede Kamer: Volt en JA21 hebben allebei 3 zetels behaald; BIJ1 en BBB komen beide met 1 zetel nieuw in de Kamer. Verder is de zetelverdeling als volgt: PVV (17), CDA (15), SP (9), PvdA (9), GroenLinks (8), Forum voor Democratie (8), Partij voor de Dieren (6), ChristenUnie (5), SGP (3), DENK (3) en 50PLUS (1).

Voorzitter van de Kiesraad Wim Kuijken heeft tijdens de zitting aangegeven dat de verkiezingen dit jaar over het algemeen goed zijn verlopen. Hij bedankt daarvoor alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Er zijn volgens de Kiesraad geen fouten gemaakt waardoor de zetelverdeling anders zou zijn.

De opkomst bij deze verkiezingen lag iets lager dan in 2017. Dit jaar was het opkomstpercentage 78,7%, terwijl dit in 2017 81,9% was.

Na afloop van de openbare zitting zal het proces-verbaal aan Tweede Kamervoorzitter Arib worden overhandigd. Op 31 maart worden de nieuwe Tweede Kamerleden beëdigd.

 

Beeld © Tweede Kamer

Sluiten

Arib ontvangt de nieuwe verkenners

Arib ontvangt de nieuwe verkenners

Gisteren heeft Tweede Kamervoorzitter Arib de twee nieuwe verkenners, demissionaire ministers Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66), ontvangen. In de Stadhouderskamer heeft de Kamervoorzitter de opdracht aan de verkenners overhandigd om coalitiemogelijkheden te onderzoeken. Van Ark en Koolmees zullen de verkenning opnieuw beginnen met gesprekken met alle zeventien fractievoorzitters. De twee nieuwe verkenners zeggen tegen de pers … Read more

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Volledig artikel

Arib ontvangt de nieuwe verkenners

Gisteren heeft Tweede Kamervoorzitter Arib de twee nieuwe verkenners, demissionaire ministers Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66), ontvangen. In de Stadhouderskamer heeft de Kamervoorzitter de opdracht aan de verkenners overhandigd om coalitiemogelijkheden te onderzoeken.

Van Ark en Koolmees zullen de verkenning opnieuw beginnen met gesprekken met alle zeventien fractievoorzitters. De twee nieuwe verkenners zeggen tegen de pers een nieuwe start te willen maken, nadat Jorritsma en Ollongren hun werkzaamheden hadden beëindigd. Ze willen na de gebeurtenissen van gisteren ‘met een schone lei’ beginnen.

De gesprekken met de fractievoorzitters beginnen op vrijdag 26 maart en gaan na het weekend verder. Hoe de agenda van de verkenners er precies uit gaat zien is nog niet bekend, omdat vanmiddag de ministerraad is en een aantal partijleiders in quarantaine zijn gegaan na de positieve coronatest van Ollongren. De nieuwe verkenners willen de Kamervoorzitter dinsdag laten weten wat de nieuwe planning wordt. Of ze dezelfde ambitie hebben als hun voorgangers om voor de zomer een regeerakkoord te hebben is nog onbekend.

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Sluiten

Van Ark (VVD) en Koolmees (D66) zijn de nieuwe verkenners

Van Ark (VVD) en Koolmees (D66) zijn de nieuwe verkenners

Vanochtend legden Jorritsma en Ollongren hun werkzaamheden als verkenners neer nadat de aantekeningen van Ollongren te zien waren op een foto. Nu hebben ingewijden in Den Haag het bericht van De Telegraaf bevestigt dat Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) zijn voorgedragen als nieuwe verkenners. Wouter Koolmees is momenteel minister van Sociale Zaken … Read more

Beeld © Tweede Kamer

Volledig artikel

Van Ark (VVD) en Koolmees (D66) zijn de nieuwe verkenners

Vanochtend legden Jorritsma en Ollongren hun werkzaamheden als verkenners neer nadat de aantekeningen van Ollongren te zien waren op een foto. Nu hebben ingewijden in Den Haag het bericht van De Telegraaf bevestigt dat Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) zijn voorgedragen als nieuwe verkenners.

Wouter Koolmees is momenteel minister van Sociale Zaken en Tamara van Ark is minister voor Medische Zorg. Kamervoorzitter Arib heeft vanmiddag de partijleiders benaderd over de nieuwe voorgedragen verkenners. De partijleiders hebben ingestemd over deze voordracht. Uit deze gesprekken blijkt dat Tamara van Ark en Wouter Koolmees kunnen rekenen op breed draagvlak. Vanmiddag krijgen de nieuwe verkenners hun opdracht overhandigd. De Kamervoorzitter ontvangt Koolmees en Van Ark vandaag om 16.30 uur.

Beeld © Tweede Kamer

Sluiten

Verkenners beëindigen per direct hun werkzaamheden.

Verkenners beëindigen per direct hun werkzaamheden.

Vandaag verliet verkenner Ollongren het Binnenhof nadat bekend was geworden dat ze positief is getest op corona. Tijdens dit vertrek waren de interne aantekeningen te zien over de formatie. De verkenners hebben laten weten dat het ging om voorbereidingsnotities voor de gesprekken die vandaag gepland stonden en het niet ging om aantekeningen van de gesprekken van … Read more

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Volledig artikel

Verkenners beëindigen per direct hun werkzaamheden.

Vandaag verliet verkenner Ollongren het Binnenhof nadat bekend was geworden dat ze positief is getest op corona. Tijdens dit vertrek waren de interne aantekeningen te zien over de formatie. De verkenners hebben laten weten dat het ging om voorbereidingsnotities voor de gesprekken die vandaag gepland stonden en het niet ging om aantekeningen van de gesprekken van afgelopen week. De verkenners kunnen nu naar eigen zeggen “hun werk niet meer onbevangen en onbevooroordeeld voortzetten.” Daarom hebben ze de Tweede Kamervoorzitter Arib laten weten dat ze allebei hun werkzaamheden per direct neerleggen.

Op de aantekeningen stond onder andere bij functie Pieter Omtzigt (CDA) een “positie elders” en dat voor Wopke Hoekstra een positie als minister mogelijk is. Daarnaast was ook te lezen dat de linkse partijen zich niet echt aan elkaar vasthouden en dat een meerderheid voor geen enkele partij een vereiste is. Er is ook te zien dat er voor een minderheidskabinet weinig steun is bij de partijen.

Er zijn reeds een aantal reacties vanuit politici gekomen. Zo liet PvdA-leider Lilianne Ploumen weten dat de positie van de PvdA duidelijk is; zonder andere linkse partij stapt de PvdA niet in het kabinet. Ook vanuit het CDA is er een reactie gekomen: Hoekstra twittert dat het geen onderwerpen zijn waar hij het met de verkenners over heeft gehad. Lilian Marijnissen (SP) vraagt aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib om een brief en uitleg van de verkenners en om een staking van de werkzaamheden.

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Sluiten

Verkenner Jorritsma verwacht vertraging

Verkenner Jorritsma verwacht vertraging

Vandaag, donderdag 25 maart, is bekend geworden dat verkenner Ollongren besmet is met het coronavirus, waardoor de gesprekken met Rutte en Kaag die vandaag gepland stonden niet door gaan. Jorritsma, de tweede verkenner, verwacht dat door de annulering van de gesprekken tussen de fractievoorzitters van de twee grootste partijen en de verkenners, de formatie waarschijnlijk … Read more

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Volledig artikel

Verkenner Jorritsma verwacht vertraging

Vandaag, donderdag 25 maart, is bekend geworden dat verkenner Ollongren besmet is met het coronavirus, waardoor de gesprekken met Rutte en Kaag die vandaag gepland stonden niet door gaan. Jorritsma, de tweede verkenner, verwacht dat door de annulering van de gesprekken tussen de fractievoorzitters van de twee grootste partijen en de verkenners, de formatie waarschijnlijk vertraging oploopt.

Ollengren en Jorritsma zouden eigenlijk op 30 maart hun verslag uitbrengen over de verkenningsfase van de formatie, waarna de Tweede Kamer daarover met elkaar in debat gaat. Jorritsma verwacht dat die deadline waarschijnlijk niet gehaald gaat worden. De verkenners gaan kijken hoe ze de verkenningsfase verder gaan voortzetten, digitale voortzetting van de gesprekken is volgens hen beide een goede optie.

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Sluiten

Gesprekken verkenners met Rutte en Kaag geannuleerd

Gesprekken verkenners met Rutte en Kaag geannuleerd

Vandaag zijn de individuele gesprekken die de verkenners zouden hebben met de fractievoorzitters van de twee grootste partijen, Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66), geannuleerd. Vanwege een positieve coronatest van verkenner Ollongren gaan de twee gesprekken vandaag niet door. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden hoe en wanneer deze gesprekken kunnen worden hervat.

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Volledig artikel

Gesprekken verkenners met Rutte en Kaag geannuleerd

Vandaag zijn de individuele gesprekken die de verkenners zouden hebben met de fractievoorzitters van de twee grootste partijen, Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66), geannuleerd. Vanwege een positieve coronatest van verkenner Ollongren gaan de twee gesprekken vandaag niet door. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden hoe en wanneer deze gesprekken kunnen worden hervat.

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Sluiten

Volgende stap verkenningsfase

Volgende stap verkenningsfase

Op 22 en 23 maart jl. hebben de verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) alle 17 fractievoorzitters gesproken om te spreken over de formatie en hun gedachten hierover. De volgende stap in de verkenningsfase houdt in dat de twee verkenners afzonderlijke gesprekken met Mark Rutte en Sigrid Kaag zullen voeren. Deze gesprekken zullen op donderdag 25 maart … Read more

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Volledig artikel

Volgende stap verkenningsfase

Op 22 en 23 maart jl. hebben de verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) alle 17 fractievoorzitters gesproken om te spreken over de formatie en hun gedachten hierover.

De volgende stap in de verkenningsfase houdt in dat de twee verkenners afzonderlijke gesprekken met Mark Rutte en Sigrid Kaag zullen voeren. Deze gesprekken zullen op donderdag 25 maart plaatsvinden.

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Sluiten

Sylvana Simons (BIJ1): “we hebben nog heel veel te leren”

Sylvana Simons (BIJ1): “we hebben nog heel veel te leren”

Sylvana Simons van de nieuwe partij BIJ1 had gisteren als laatste fractievoorzitter het gesprek met de verkenners. Na afloop zei Simons dat BIJ1 een nieuwe jonge partij is die nog veel te leren heeft. Daarnaast zei ze ook dat het “onmogelijk is voor een partij zoals BIJ1 om samen te werken met partijen die wij verantwoordelijk achten … Read more

Beeld © BIJ1

Volledig artikel

Sylvana Simons (BIJ1): “we hebben nog heel veel te leren”

Sylvana Simons van de nieuwe partij BIJ1 had gisteren als laatste fractievoorzitter het gesprek met de verkenners. Na afloop zei Simons dat BIJ1 een nieuwe jonge partij is die nog veel te leren heeft. Daarnaast zei ze ook dat het “onmogelijk is voor een partij zoals BIJ1 om samen te werken met partijen die wij verantwoordelijk achten voor de afbraak van het sociale beleid in Nederland.”

In haar brief aan de verkenners geeft Simons aan dat BIJ1 niet mee wil regeren en in de oppositie blijft. In deze brief zegt Simons dat het voor de partij o.a. belangrijk is dat de rechtsstaat wordt hersteld, institutioneel racisme wordt aangepakt en de grote verschillen tussen Nederlanders worden verkleind. Daarnaast schrijft Simons ook dat de aanpak van de klimaatcrisis een prioriteit moet zijn voor het nieuwe kabinet. De brief sluit af met het uitspreken van de hoop dat D66 zal blijven vasthouden aan de vorming van een progressief kabinet. 

Beeld © BIJ1

Sluiten

Caroline van der Plas (BBB): Er moet een ministerie van Platteland komen

Caroline van der Plas (BBB): Er moet een ministerie van Platteland komen

Als nieuwkomer was Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) één van de laatsten die gisteren op gesprek ging bij de verkenners. Tijdens dit gesprek ging het vooral over de inhoud: punten die voor de BBB belangrijk zijn bij de coalitieonderhandelingen. Van der Plas heeft bij het gesprek met de verkenners aangegeven het belangrijk te vinden dat partijen in het … Read more

Beeld © BoerBurgerBeweging

Volledig artikel

Caroline van der Plas (BBB): Er moet een ministerie van Platteland komen

Als nieuwkomer was Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) één van de laatsten die gisteren op gesprek ging bij de verkenners. Tijdens dit gesprek ging het vooral over de inhoud: punten die voor de BBB belangrijk zijn bij de
coalitieonderhandelingen. Van der Plas heeft bij het gesprek met de verkenners aangegeven het belangrijk te vinden dat partijen in het vervolg niet meer bij voorbaat moeten worden uitgesloten bij coalitieonderhandelingen. Ze vindt dat partijen die al voor de verkiezingen zeggen met wie ze niet willen werken “enorme polarisatie in de hand” werken. De BBB wil met iedereen praten, maar de inzet van de partij is om in de oppositie te gaan zitten. Van der Plas zegt wel dat ze open staat voor nieuwe gesprekken als de onderhandelingen vastlopen.

Beeld © BoerBurgerBeweging

Sluiten

Liane den Haan (50Plus): “we moeten kijken naar de effecten van corona op onze samenleving.”

Liane den Haan (50Plus): “we moeten kijken naar de effecten van corona op onze samenleving.”

Na haar gesprek met de verkenners stond Liane den Haan van 50Plus de pers te woord. Den Haan geeft aan dat er tijdens de formatie goed moet worden gekeken naar de effecten die de coronamaatregelen op de samenleving heeft. Verder moet er volgens Den Haan worden gekeken naar de demografische ontwikkelingen in de samenleving en de uitdagingen … Read more

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Volledig artikel

Liane den Haan (50Plus): “we moeten kijken naar de effecten van corona op onze samenleving.”

Na haar gesprek met de verkenners stond Liane den Haan van 50Plus de pers te woord. Den Haan geeft aan dat er tijdens de formatie goed moet worden gekeken naar de effecten die de coronamaatregelen op de samenleving heeft. Verder moet er volgens Den Haan worden gekeken naar de demografische ontwikkelingen in de samenleving en de uitdagingen die dat met zich meebrengt, bijvoorbeeld op de woningmarkt, de zorg en de pensioenen. Den Haan benadrukt dat het aan de verkenners is om te ontdekken wat een passende coalitie zou zijn. Ze voegt hier aan toe dat 50Plus zijn verantwoordelijkheid zal nemen als het nodig is, maar dat bescheidenheid past na het verlies van de partij.

Beeld © Tweede Kamer - Kabinetsformatie 2021

Sluiten