Over De Formatiewijzer

Al meer dan dertig jaar draagt EPPA bij aan het behalen van de public affairs doelstellingen van zijn opdrachtgevers. Wij doen dit onder meer door onze opdrachtgevers permanent op de hoogte te houden van alle voor hen relevante ontwikkelingen in en rond “Het Haagse”. Vanzelfsprekend betreft dit de komende tijd ook alle voor hen relevante nieuws over de kabinetsformatie, na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Zij zullen gerichte en op hun behoeften afgestemde informatie van ons ontvangen.

Public affairs

Maar, de formatie van een nieuw kabinet is voor alle Nederlanders van groot belang. De informatiebehoefte gaat verder dan onze opdrachtgevers alleen. EPPA ziet daarom voor zichzelf een taak weggelegd bij de algemene informatievoorziening over de formatie. Met De Formatiewijzer wil EPPA burgers en andere belangstellenden een centraal punt bieden. Hierin kunnen zij alle informatie over de formatie op een gemakkelijke wijze vinden.

Informatievoorziening omtrent de formatie 2017

Public affairs Den Haag: EPPA initiatiefnemer De Verkiezingswijzer.Op deze voor iedereen vrij toegankelijke, niet-commerciële website bundelen wij al het nieuws over de formatie, na afloop van de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Bijvoorbeeld nieuws over mogelijke coalities, brieven aan de formateur, het regeerakkoord en andere relevante ontwikkelingen met betrekking tot de formatie.