Wat is een formateur?

De formateur wordt benoemd door de Tweede Kamer en is verantwoordelijk voor de samenstelling van het nieuwe kabinet. De formateur wordt meestal geleverd door de grootste partij in de coalitie. De ongeschreven regel is dat de formateur zelf minister-president wordt.

Elke coalitiepartner wil zo veel mogelijk ministers leveren en bij voorkeur op de meest belangrijk geachte ministeries. Belangrijke ministersposten zijn bijvoorbeeld Financiën en Buitenlandse Zaken. Er wordt dus door de formateur onderhandeld over deze verdeling van ministersposten. Wie krijgt welke portefeuille?

Wanneer coalitiepartners niet tevreden zijn over de portefeuilleverdelingen, kunnen formaties mislukken. Het bewaren van een evenwicht tussen de coalitiepartijen is belangrijk voor het slagen van de formatie. Daarom kan de formateur besluiten om op een departement een minister van de ene partij te combineren met een staatssecretaris van een andere partij.

Terug