Wat staat er in een regeerakkoord?

In een regeerakkoord staat wat de regering in de komende kabinetsperiode wil doen en bereiken. Daarover onderhandelen de desbetreffende fractievoorzitters onder leiding van de informateur(s). Afhankelijk van de opdracht van de Tweede Kamer, kan hiervoor een nieuwe informateur voor worden benoemd.

Als het regeerakkoord is opgesteld, moeten de Tweede Kamerfracties van de deelnemende partijen akkoord zijn. Zij kunnen nog commentaar leveren op het regeerakkoord, aanpassingen vragen of het akkoord verwerpen. Bij de meeste politieke partijen moet het partijcongres instemmen met het regeerakkoord.

Terug